№ 2(148) (2017)

Зміст

Економіка

Удосконалення системи мотивації персоналу з урахуванням вікових особливостей працівників PDF
Lyudmila Galan 5-8
Механізми державно-приватного партнерства в проектах розвитку міських агломерацій PDF
Maryna Melnykova, Yеlyzaveta Gradoboіeva 9-13
Принципи міжнародного партнерства в розвитку вітчизняних підприємств PDF (English)
Alla Polyanska 14-22
Тенденції економічного розвитку територій України PDF
Igor Usik 22-27
Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці PDF
Larysa Shaulska, Nataliia Yakymova 28-35

Історія

Єврейське питання у Східній Галичині ХІІІ-ХХІ ст.: сучасний історико-культурний погляд PDF
Bogdan Levyk 36-43
Культурно-просвітницька місія "Української Бібліотеки" Івана Тиктора в національному та ідеологічному просторі українців PDF
Mariya Pirko 44-52
Державна політика репатріації та облаштування на історичній батьківщині кримськотатарського народу в 1956-2014 рр. PDF
Nazar Rybak 52-59
Архів Станіславського обкому КП(б)У та архів Станіславського обласного військкомату як джерела до вивчення боротьби радянського режиму проти українського визвольного руху в 1944-1956 рр.: компаративний контекст джерелознавчого аналізу PDF
Nazarii Rozlutsky 60-64
Самоорганізація українських жінок Канади в період першої та другої хвиль еміграції (1892-1914, 1922-1939 рр.) PDF
Khrystyna Sholota 65-70
Роль Львівського гарнізону в освітньому житті міста (1921-1939 рр.) PDF
Andrii Shchehlov 71-76

Філософія

Картина світу як частина соціальної реальності PDF
Aleksandr Belokobylskiy 77-82
Неототалітаризм як світоглядний феномен: культурологічний дискурс PDF
Yevheniia Bilchenko 83-90
Арабський світ і діалектика процесу демократизації PDF
Andrey Buzarov 91-95
Розвідки культурного порубіжжя: border, boundary, frontier studies PDF
Maryna Kolinko 96-100
Огляд концепції свідомості Джуліана Джейнса PDF
Konstantin Rayhert 101-104
Лінгвістичний поворот у філософії: критичний аналіз PDF
Andriy Synytsya 105-109
Перспективи політичної реабілітації та аспекти відплати. Постмілітарна фаза гібридної війни PDF PDF (English)
Vasyl Struhatskyi 110-116