Інтерпретація язичницького у філософсько-релігійних ідеях (зі спадщини українських мислителів 70-х рр. ХІХ - 60-х рр. ХХ ст.): методологічні рефлексії

Zуnovij Timenyk

Анотація


На підставі спадщини українських філософів зазначеного періоду роль язичницького висвітлено в контексті ідеї Бога в структурі людини, світобудови та ідей одкровення, преображення (духовного оновлення). Особливістю методологічних розмислів є увага до різноманітних проявів темпоритміки. Автор обґрунтовує об'єктивний взаємозв'язок та гармонійність цих ідей.


Ключові слова


"божественна діалектика"; "містичний розум"; "одкровенознавство"; "релігійна логіка"; темпоритміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Berdiаiev, N. (1908), Origin of evil and sense in the history, in: Voprosy Filosofii i Psikhologii, Semtember-October, book 4 (94), Moscow, pp. 287-334. (rus).

Bulhakov, S. (1914), Transcendental Problem of Religion, in: Voprosy Filosofii i Psikhologii, September-October, book 4 (124), Moscow, pp. 580-652 (rus).

Bulhakov, S. (1914), Transcendental Problem of Religion, in: Voprosy Filosofii i Psikhologii, November-December, book 5 (125), Moscow, pp. 728-780 (rus).

[Gogotskyi, S.] (1872), Philosophical Lexicon, vol. 4: P.R.S., V Universitetskoi Tipografii, Kyiv, II р.+579 р.+IV р. (rus).

Zienkovskii, V. (1927), Freedom and Sovereignty, in: Put, April, book 7, Paris, pp. 3-22 (rus).

Zienkovskii, V. (1928), [Reviev of the book] : Wilfred Monod. Du protestantisme. (Series “Les religions”. Felix Alcan, 1928), in: Put, February, book 15, Paris, pp. 135-137 (rus).

Zienkovskii, V. (1997), The Foundations of Christian Philosophy, Kanon+, Moscow, 560 p. (rus).

Martcinkovska, D. (2015), Philosophical, theological and religious exspirience of the interpretation of credology’s problems, in: Visnyk Prykarpatskoho Universytetu. Filosofski i psycholohichni nauky, iss. 19, Ivano-Frankivsk, pp. 96-103 (ukr).

Oliesnitckii, M. A. (1888), From the system of moral theology, in: Trudy Kiievskoi Dukhovnoi Akadiemii, book 2, Kyiv, pp. 163-205 (rus).

Pecheranskyi, I. (2016), The connection between political philosophy and ideology in the contex of Ukrainian conservatism, in: Hileia, iss. 113(10), Kyiv, pp. 285-290 (ukr).

Preobrazhenskyi, S. (2010), Out of Christian components in the consiousness of the Ortodox believer: autoref. of the dissertation for the degree of Doctor of Thilosophy in the specialization 09.00.11 “Religious studies”, Kyiv, 20 p. (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бердяев Николай. Происхождение зла и смысла в истории / Николай Бердяев // Вопросы Философии и Психологии [Москва]. - 1908. - Сент.-окт. - Кн. 4 (94). - С. 287-334.

 

2. Булгаков Сергей. Трансцендентальная проблема религии / Сергей Булгаков // Вопросы Философии и Психологии [Москва]. - 1914. - Кн. 4 (124). - Сент.-окт. - С. 580-652.

 

3. Булгаков Сергей. Трансцендентальная проблема религии. (Продолжение) / Сергей Булгаков // Вопросы Философии и Психологии [Москва]. - 1914. - Нояб.-дек. - Кн. 5 (125). - С. 728-780.

 

4. [Ґоґоцький Сильвестр]. Философский лексикон / [Сильвестр Ґоґоцький]. - К. : В Университетской типографии, 1872. - Т. 4: П.Р.С. - Вып. 1. - III с.+ 472 с. - (На титульному аркуші є "С. Г." - криптонім автора).

 

5. Зеньковский В. Свобода и соборность / В. Зеньковский // Путь [Париж]. - 1927. - № 7. - Апр. - С. 3-22.

 

6. Зеньковский В. В. [Рец. на кн.]: Wilfred Monod. Du protestantisme. - (Cерія "Les religions". Felix Alcan, 1928) / В. В. Зеньковский // Путь [Париж]. - 1928. - № 15. - Февр. - С. 135-137.

 

7. Зеньковский В. В. Основы христианской философии / В. В. Зеньковский. - М. : Канон+, 1997. - 560 с. - (История христианской мысли в памятниках).

 

8. Марцінковська Дарина. Філософський та богословсько-релігієзнавчий досвід інтерпретації проблем кредології / Дарина Марцінковська // Вісник Прикарпатського національного університету. Філософські та психологічні науки. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника", 2015. - Вип. 19. - С. 96-103.

 

9. Олесницкий М. А. Из системы нравственного богословия / М. А. Олесницький // Труды Киевской Духовной Академии. - 1888. - № 2. - С. 163-205.

 

10. Печеранський І. П. Зв'язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму / І. П. Печеранський // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. - К. : Гілея, 2016. - Вип. 113 (10). - С. 285-290.

 

11. Преображенський С. І. Позахристиянські компоненти в свідомості православного віруючого: український контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Степан Іванович Преображенський ; НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : [б. в.], 2010. - 20 с.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.1(147).97562

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.