Концептуалізація суб'єкта в Гайдеґґера і Бадью: пошук загальних підстав

Viacheslav Stepanov, Iryna Novychenko

Анотація


Стаття присвячена порівнянню наукових дискурсів М. Гайдеґґера та А. Бадью та виявленню загальних підстав для концептуалізації суб'єкта в них, оскільки з'ясовано, що ця категорія становить недосліджений елемент кореляції. Автори доходять висновку, що для кожного з філософів актуальною постала кайрологічна модель суб'єктивного розриву хронологічного порядку історичного часу. Проте там, де М. Гайдеґґер спирається на автентику Dasein, А. Бадью звертається до надсуб'єктивної Істини, що має універсальний характер.


Ключові слова


суб'єкт; Dasein; концепт; онтологія; людина; суб'єктність

Повний текст:

PDF

Посилання


Heidegger, M. (1977), Sein und Zeit, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 600 S.

Heidegger, M. (1976), Wegmarken, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 202 S.

Badiou, A. (2009), Theory of the subject, Continuum, London, New York, 367 p.

Badiou, A. (2005), Being and Event, Comtinuum, New York, 526 p.

Badiou, A. (2009), Logics of worlds, Continuum, London, 617 p.

Harman, G. (2012), Badiou’s relation to Heidegger in Theory of Subject. In: Badiou and philosophy, Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 225-243.

Hunter, I. (2016), Heideggerian mathematics: Badiou’s Being and Event, Representations, Vol. 134 , No. 1, Pp. 116-156. DOI: 10.1525/rep.2016.134.1.116

Cherniakov, A. (2010), Truth and infinity in Heidegger and Badiou, available at: http://artesliberales.spbu.ru/events/afisha/doklady-konferencii-abpolitika-edinogo.-predely-fragmentacii-i-usloviya-vozmozhnoi-solidarnostibb/Aleksei%20CHernyakov.pdf

Skyrtach, V. (2014), Transformation of the subject in the clinical discourse of the 20th century philosophy, LANDON-XXI, Donetsk, 274 p.

Karpenko, A. (2013), The category of subject in Martin Heidegger’s philosophy: exposition of the problem, Scientific Notes. Series: Philosophy, Vol. 14, pp. 111-114.

Karpenko A. (2013), Alain Badiou’s ontology of subject, in: Novikov B. (ed). Marxism and the present: polit-economical, philosophical and sociological dimensions of the global crisis, NTUU “KPI”, Kyiv, pp. 90-91.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Heidegger М. Gesamtausgabe Abt. 1. Veröffentlichte Schriften 1914-1970 Bd 2 Sein und Zeit / Martin Heidegger. - Fr. a. M. : Vittorio Klostermann, 1977. - 600 S.

 

2. Heidegger M. Gesamtausgabe Abt. 1 Veröffentlichte Schriften 1914-1970 Bd 9. Wegmarken / Martin Heidegger. - Fr. a. M. : Vittorio Klostermann, 1976. - 202 S.

 

3. Badiou A. Theory of the subject / Alain Badiou ; [tr. by Bruno Bosteels]. - London, New York : Continuum, 2009. - 367 p.

 

4. Badiou A. Being and event / Alain Badiou ; [tr. by Oliver Feltham]. - London, New York : Continuum, 2005. - 526 p.

 

5. Badiou A. Logics of worlds: Being and event, 2 / Alain Badiou ; [tr. by Alberto Toscano]. - London, New York : Continuum, 2009. - 617 p.

 

6. Harman G. Badiou's relation to Heidegger in Theory of Subject / Graham Harman // Badiou and philosophy / [ed. by Sean Bowden and Simon Duffy]. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2012. - P. 225-243.

 

7. Hunter I. Heideggerian mathematics: Badiou's Being and Event / Ian Hunter // Representations. - 2016. - Vol. 134 , No. 1. - Pp. 116-156. DOI: 10.1525/rep.2016.134.1.116

 

8. Черняков А. Истина и бесконечность у Хайдеггера и Бадью [Електронний ресурс] / Алексей Черняков. - Режим доступу : http://artesliberales.spbu.ru/events/afisha/doklady-konferencii-abpolitika-edinogo.-predely-fragmentacii-i-usloviya-vozmozhnoi-solidarnostibb/Aleksei%20CHernyakov.pdf

 

9. Скиртач В. Трансформація суб'єкта в клінічному дискурсі філософствування ХХ століття / Віолета Скиртач. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. - 274 с.

 

10. Карпенко А. Категорія суб'єкта у філософії Мартіна Гайдеггера: постановка проблеми / А. Карпенко // Наукові записки. Серія "Філософія". - Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія", 2013. - Вип. 14. - С. 111-114.

 

11. Карпенко А. О Онтологія суб'єкта Алена Бадью / А. Карпенко // Марксизм і сучасність: Політекономічний, філософський та соціологічний виміри глобальної кризи : матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. з нагоди 100-річчя виходу книги Рози Люксембург "Накопичення капіталу" (21-22 листопада 2013 р., м. Київ, Україна) / [уклад.: Новіков Б. В., Піхорович В. Д., Дерев'янко А. В. - К. : НТУУ "КПІ", 2013. - C. 90-91.

DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.1(147).97561

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.