Екуменічна герменевтика Жака Варденбурга

Anatoliy Raychinets

Анотація


У статті досліджується проект екуменічної герменевтики, запропонований сучасним католицьким теологом та філософом релігії Жаком Варденбургом. Доводиться, що перспективи діалогу мусульман і християн пов'язані з розвитком теології доби Постмодерну, яка використовує принципи сучасної філософської герменевтики. Показано, що на початку XXI століття намітився прогрес стосовно розуміння пророчого служіння учасників міжрелігійного діалогу. Завдяки зусиллям Жака Варденбурга і мусульманського теолога Мухаммеда Аркуна віднайдено спільне розуміння Слова Божого, явленого в різних священних книгах. Ж. Варденбургом, зокрема, запропонована нова герменевтика, в якій іудаїзм, християнство та іслам є трьома елементами складної структури єдиного монотеїстичного світогляду.


Ключові слова


християнсько-мусульманський діалог; релігійна толерантність; постмодерне богослов'я; ліберальний іслам

Повний текст:

PDF

Посилання


Waardenburg, J. (1999), Muslim Perceptions of Other Religons, Oxford University Press, New York-Oxford, 350 p. (eng).

Zhuravskiy, A.V. (1990), Christianity and Islam: the socio-cultural challenges of dialogue, Nauka, Moscow, 126 p. (rus).

Küng, H. (2007), Islam: Past, Present, and Future, Oxford, 767 p. (eng).

Troll, K. (2011), Muslims Questions - Answers Christians [translat.], Dukh і litera, Kyiv, 280 p. (rus).

Zhuravskii, A. [ed.] (2000), Christians and Muslims: Issues Dialogue: Interkonfession and Interreligious dialogue, Bibl. theologian. Inst St. Apostle Andrew, Moscow, 558 p. (rus).

Arkoun, Mohammed (1989), New Perspectives for a Jewish-Christian-Muslim Dialogue, Journal of Ecumenical Studies, № 26, 523-529 (eng).

Bryuggeman, Uolter (2012), Prophetic imagination [translat. S. Kornienko], Kollokvium, Cherkassy, 231 p. (eng).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Waardenburg J. Muslim Perceptions of Other Religons / J. Waardenburg. - New York - Oxford : Oxford University Press, 1999. - 350 p.

 

2. Журавский А. В. Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога / А. В. Журавский ; АН СРСР, Ин-т востоковедения. - М. : Наука, 1990. - 126 с.

 

3. Küng H. Islam: Past, Present, and Future / Hans Küng. - Oxford, 2007. - 767 p.

 

4.Тролль К. Вопросы мусульман - ответы христиан / К. Тролль ; [пер. с нем.]. - К. : Дух і літера, 2011. - 280 с.

 

5. Христиане и мусульмане: проблемы диалога: Межконфессион. и межрелигиоз. диалог / [сост., вступ. ст. и коммент. А. Журавского]. - М. : Библ.-богослов. ин-т св. Апостола Андрея, 2000. - 558 с.

 

6. Arkoun M. New Perspectives for a Jewish-Christian-Muslim Dialogue / Mohammed Arkoun // Journal of Ecumenical Studies. - 1989. - № 26. - P. 523-529.

 

7. Брюггеман У. Пророческое воображение / Уолтер Брюггеман ; [пер. с англ. С. Корниенко]. - Черкассы : Коллоквиум, 2012. - 231 с.

DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.1(147).97558

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.