Aрхетипи і культура: поезія і філософія

Ihor Pasko

Анотація


У статті автор розглядає проблему ролі поезії в розкодуванні архетипів колективного несвідомого, маючи на меті дослідити призначення поезії у формуванні філософії національної ідеї народів, які виходять на історичну арену в сучасний період. Автор доходить висновку, що, по-перше, поети не є міфотворцями. Вони лише відкривають народу через міф сенси історичних імперативів. Саме тому зміст міфу має інваріантний характер. По-друге, кожний народ може отримати національну ідею як програму свого буття в історії лише через осмислення поетичного міфу в категоріях історіософії, філософії історії та філософії культури. Україна сьогодні ще не знайшла адекватної відповіді на це нагальне питання. Хоча спиратися є на кого - це, зокрема, історіософський спадок В. Липинського, Д. Донцова, І. Бойченка, С. Кримського, М. Поповича.


Ключові слова


архетипи; колективне несвідоме; культура; поезія; філософія; національна ідея; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Jung, Carl Gustav (1996), Psychology and Alchemy [Translat.], Janus-K, Moscow, 356 p. (rus).

Schelling, Friedrich Wilhelm (1936), The System of Transcendental Idealism [Translat.], OGIZ SOTSEKGIZ, Leningrad branch, Leningrad, p. 386. (rus).

Schiller, F. (1957), On Naїve and Sentimental Poetry, in: Collected. In 7 vols. T. 6, State Publishing House of Fiction, Moscow, p. 257. (rus).

Parandowski, Jan (1965), Alchemy of the Word, W.p., Warsaw, p. 138 (poland.).

Carlyle, Thomas (2008), Heroes and Hero Worship in History Summary [Translat.], Eksmo, Moscow, p. 102 (rus).

Hrabovych, H. (1991) Shevchenko as a Myth creator. Semantics of Symbols in the Poet’s Creative Work [Translat.], Radianskyy pysmennyk, Kyiv, p. 212.

Szpotanski, Stanislaw (1921), Adam Mickiewicz and his epoch: Vol. 2. Towianism, J. Mortkowicz Publishing House. Publishing Society, Warsaw, Krakow, p. 170 (poland.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Юнг К. Психология и алхимия / Карл Густав Юнг. - М. : Янус-К, 1996. - 356 с.

 

2. Шеллинг Ф. В. Система трансцендентального идеализма / Фридрих Вильгельм Шеллинг. - Л. : ОГИЗ СОЦЭКГИЗ, Ленинградское отделение, 1936. - С. 386.

 

3. Шиллер Ф. О новой и сентиментальной поэзии / Ф. Шиллер // Собр.соч. в 7 т. Т. 6. - М. : Государственное изд-во художественной лит-ры, 1957. - С. 257.

 

4. Parandowski Jan. Alchemia słowa / Jan Parandowski. - Warszawa, 1965. - S. 138.

 

5. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории / Томас Карлейль. - М. : Эксмо, 2008. - С. 102.

 

6. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. Семантика символів у творчості поета / Григорій Грабович ; [пер. з англ. С. Павличко]. - К. : Радянський письменник, 1991. - С. 212.

 

7. Szpotański S. Adam Mickiewicz i jego epoka : T. 2. Towianizm / Stanisław Szpotański. - Warszawa, Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza. Towarzystwo Wydawnicze, 1921. - S. 170.

 

DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.1(147).97460

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.