Поняття комунікації: множинність конотацій

Nataliia Ishchuk, Serhii Ishchuk

Анотація


У статті розглянуто наукові, філософські та теологічні конотації поняття "комунікація" в їхній кореляції зі спорідненими поняттями. Окреслені найбільш поширені підходи до розуміння комунікації та на їхній основі - атрибути цього феномену. Обґрунтовуються інформаційна й репрезентативна функції комунікації. Показано, що екзистенційний та трансцендентний виміри комунікаційної взаємодії виражаються через поняття "діалог", "взаємини", "відносини", "спілкування", "інтерсуб'єктивність", "перихорезис".


Ключові слова


комунікація; конотація; койнонія; спілкування; діалог; відносини; взаємини; інтерсуб'єктивність перихорезис

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych, F.S. (2008), Philosophy of Language, History linguophilosophical student, Academy Publishing, Kyiv, 240 p. (ukr).

Buber, M. (1999), I and You, in: Two insulting faith [translat.], Publishing AST, Moscow, pp. 24-122 (rus).

Zyzyulas, I. Genesis as communication. Essays about personality and the Church, available at: http://predanie.ru/ioann-ziziluas-mitropolit/book/121626-bytie-kak-obschenie/

Ishchuk, N. (2015), Outlines of Christian Understanding of Communication Phenomenon, Skhid, № 6 (138), 16-19 (ukr). DOI: 10.21847/1728-9343.2015.6(138).54637

Kashkin, V.B. (2000), Fundamentals of theory kommunikaczii, SLOVO, Moscow, 262 p. (rus).

Nazarchuk, A.V. (2011), The idea of communication and the new philosophical concepts of the Twentieth Century, Voprosy philosophii, № 5, pp. 157-165 (rus).

Rats, M. (2000), Book in «is information society»: Speech about something? Look methodologist, in: Society and the book: from Gutenberg to the Internet, Tradition Publishing, Moscow, pp. 82-94 (rus).

Russians synonyms dictionary, available at: http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Synonym dictionary Ukrainian, available at: https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#Словник_синонімів


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень / Ф. С. Бацевич. - К. : ВЦ "Академія", 2008. - 240 с.

 

2. Бубер М. Я и Ты / М. Бубер // Два образа веры. - М. : "Издательство АСТ", 1999. - С. 24-122.

 

3. Зизиулас И. Бытие как общение. Исследование о личности и Церкви [Електронний ресурс] / И. Зизиулас. - Режим доступу : http://predanie.ru/ioann-ziziluas-mitropolit/book/121626-bytie-kak-obschenie/

 

4. Іщук Н. В. Обриси християнського розуміння феномену спілкування / Н. В. Іщук // Схід. - 2015. - № 6 (138). - С. 16-19. DOI: 10.21847/1728-9343.2015.6(138).54637

 

5. Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации: краткий курс / В. Б. Кашкин. - 3-е изд. - М. : Слово / SLOVO, 2000. - 262 с.

 

6. Назарчук А. В. Идея коммуникации и новые философские понятия XX века / А. В. Назарчук // Вопросы философии. - 2011. - № 5. - С. 157-165.

 

7. Рац М. Книга в "информационном обществе": о чем речь? Взгляд методолога / М. Рац // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. - М. : Традиция, 2000. - С. 82-94.

 

8. Словарь русских синонимов [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

 

9.Словник синонімів української мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#Словник_синонімів
DOI: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2017.1(147).97451

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.