Роль Львівського гарнізону в освітньому житті міста (1921-1939 рр.)

Andrii Shchehlov

Анотація


У статті аналізується питання місця й ролі Львівського гарнізону в освітньому житті міста. Проведене дослідження окреслює проблеми формування та забезпечення функціонування початкових шкіл, у яких навчалися неписьменні та напівписьменні військовослужбовці львівських військових частин. Проаналізовано програму навчання цих шкіл, при цьому особлива увага приділяється виховному аспекту. У статті охарактеризовано систему військових бібліотек міжвоєнного Львова та її значення в освітній діяльності підрозділів гарнізону.


Ключові слова


Львівський гарнізон; освіта; неписьменність; початкові школи військовослужбовців; військові бібліотеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Nashe slovo, available at: http://www.nasze-slowo.pl/з-честю-виконали-свій-обовязок (ukr).

Official Order of the Ministry of Military Affairs (1922), 6, item 98. (pol).

Manual on educational, cultural and educational work in the military, Warsaw, Ministry of Military Affairs, 1931, 36 p. (pol).

One day in honor of the 5th Anniversary of the 5th Field Artillery Regiment, Lviv, 1928, 32 p. (pol).

Jędrzejewicz, J. (1923), The development of educational and cultural work in Polish army, Primary education, 1, p. 27-32 (pol).

The end of the school year in Lviv soldier primary schools (1931), Gazeta Lwowska from 3.07.1931, Nr 150, p.4 (pol).

Kospath-Pawłowski, E. & Matusak, P. & Oczymkowski, J. & Paniecki, T. & Radziwiłłowicz, D. & Rawski, T. (1997), 5th Infantry Division in the history of Polish weapons, Pruszków, Ajaks, 212 p. (pol).

Kozaczyńska, B. (2014), Centralist organization of the library network in the Polish Army (1919-1936), Yearbook of the National Library, XLV, p. 127-149 (pol).

Kozłowski, A. (1926), Military Library in Public Libraries Lviv. An outline of history edited by Ludwik Biernacki, Ossolinski, Lvov, p. 63-67 (pol).

Łodyński, M. (1926), Polish military librarianship as a separate branch of general librarianship, Ministry of Military Affairs, Warsaw, 15 p. (pol).

Small Statistical Yearbook (1939), Outlining the Central Statistical Office, Warsaw, 424 p. (pol).

Odziemkowski J. (1996), Army and society in the SecondRepublic, Bellona, Warsaw, 206 p. (pol).

Ostanek A. (2013) VI Lviv Corps District in the history of Polish military in 1921-1939, Neriton, Warsaw, 480 p. (pol).

Educational and educational work in the Lviv Garrison (1930), Education Poland. Executive body of the unification of Polish educational associations, Warsaw, 1, p. 64-66 (pol).

Through education to the power of the Polish state! In the 10th anniversary of the resurrection of the Polish state and to commemorate the First District School Exhibition in Lviv in 1928 (1928), The Ministry of Education of the Lviv garrison, Lviv, 52 p. (pol).

Act of 24 May 1924 On the Common Military Service in the Journal of Laws of the Republic of Poland (1924), 61, poz. 609 (pol).

Wojciechowski, J. S. (2015), 19. Infantry Regiment "Rescued Lviv" in the years 1919-1939, Ajaks, Pruszków, 139 p. (pol).

Wojciechowski, J. S. (2007), 40 Infantry Regiment "Lwów Children" Ajaks, Pruszków, 52 p. (pol).

Wyszczelski, L. (2004), Education, propaganda and culture in the Polish Army in the years 1918-1945, Neriton, Warsaw, 318 p. (pol).

From the life of the military library DOK Nr. VI inPoland, 9 April 1925, 99, p. 4 (pol).

Zarzycki P. (1996), 5 Lviv Light Artillery Regiment, Ajaks, Pruszków, 44 p. (pol).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. З честю виконали свій обов’язок [Електронний ресурс] // Наше слово. – № 40. – Режим доступу : http://www.nasze-slowo.pl/з-честю-виконали-свій-обовязок

 

2. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 6 z 1922 r. poz. 98.

 

3. Instrukcja o pracy oświatowo-kulturalnej i wychowawczej w wojsku. – Warszawa : Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1931. – 36 s.

 

4. Jednodniówka ku uczczeniu dziesięciolecia 5 Pułku Artylerji Polowej. – Lwów : Nakładem 5 Pułku Artylerji Polowej Lwowskiego, 1928. – 32 s.

 

5. Jędrzejewicz J. Rozwój pracy oświatowo-kulturalnej w wojsku polskiem / J. Jędrzejewicz // Oświata pozaszkolna. – 1923. – z. 1. – S. 27-32.

 

6. Koniec roku szkolnego w lwowskich żołnierskich szkołach początkowych // Gazeta Lwowska. – 3 lipca 1931 r. – N 150. – S. 4.

 

7. 5 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego / [Kospath-Pawłowski E., Matusak P., Odziemkowski J. i in.]. – Pruszków : Ajaks, 1997. – 212 s.

 

8. Kozaczyńska B. Centralistyczna organizacja sieci biblioteki w Wojsku Polskim (1919-1936) / B. Kozaczyńska // Rocznik biblioteki narodowej. – 2014. – XLV. – S. 127-149.

 

9. Kozłowski A. Biblioteka wojskowa / A. Kozłowski // Publiczne biblioteki lwowskie. Zarys dziejów pod redakcją Ludwika Biernackiego. – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1926. – S. 63-67.

 

10. Łodyński M. Polskie bibliotekarstwo wojskowe jako odrębna gałąź ogólnego bibliotekarstwa / M. Łodyński. – Warszawa : Drukarnia Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1926. – 15 s.

 

11. Mały Rocznik Statystyczny. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1939. – 424 s.

 

12. Odziemkowski J. Armia i społeczeństwo w II Rzeczypospolitej / J. Odziemkowski. – Warszawa : Bellona, 1996. – 206 s.

 

13. Ostanek A. VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921-1939 / A. Ostanek. – Warszawa : Neriton, 2013. – 480 s.

 

14. Praca oświatowo-wychowawcza w Garnizonie Lwowskim // Oświata Polska. Organ wydziału wykonawczego zjednoczenia polskich towarzystw oświatowych. – Warszawa. – 1930. – № 1. – S. 64-66

 

15. Przez oświatę do potęgi państwa polskiego! W 10-lecie wskrzeszenia państwa polskiego i dla upamiętnienia I. Okręgowej wystawy szkolnej we Lwowie w roku 1928. – Lwów : Nakładem Referatu Oświatowego garnizonu Lwów, 1928. – 52 s.

 

16. Ustawa z dnia 24 maja 1924 roku O Powszechnym obowjązku służby wojskowej. – Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 61 z 1924 r. poz. 609.

 

17. Wojciechowski J. S. 19. Pułk Piechoty "Odsieczy Lwowa" w latach 1919-1939 / J. Wojciechowski. – Pruszków : Ajaks, 2015. – 139 s.

 

18. Wojciechowski J. S. 40 Pułk Piechoty "Dzieci Lwowskich" / J. Wojciechowski. – Pruszków : Ajaks, 2007. – 52 s.

 

19. Wyszczelski L. Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918-1945 / L. Wyszczelski. – Warszawa : Neriton, 2004. – 318 s.

 

20. Z życia biblioteki wojskowej DOK Nr. VI // Polska zbrojna. – 9 kwietnia 1925 r. – N 99. – S. 4.

 

21. Zarzycki P. 5 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej / P. Zarzycki. – Pruszków : Ajaks, 1996. – 44 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).96319

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.