Prima ratio європейської індивідуалізації - інтерпретація смислу терміна "haecceitas" в метафізиці Дунса Скота

Oleh Turenko

Анотація


Автор прагне розкрити смисл уведеного філософом і теологом Високого Середньовіччя Дунсом Скотом терміна "haecceitas", вказавши на його місце в метафізиці схоласта і вплив на становлення європейського індивідуалізованого мислення. Доведено, що в західному мисленні haecceitas легітимізує право одиничного на сутнісне існування, що реалізується в стані автономно-позитивного буття щодо Всеєдності, зберігаючи при тому гармонію одиничного, множинного і загального. На думку автора, проголошена Дунсом Скотом цінність індивідуального затверджує модерне право особистості на вільне самовизначення і санкціонує принцип толерантності до суб'єктивного різноманіття.


Ключові слова


haecceitas; єдинозначне; формальність; індивідуалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Mayorov G. G. (2001), Duns Scotus as a metaphysician, Publishing Frantsyskantsev, Moscow, рр. 28-83 (rus).

McGrath Alister E. (2008), The Intellectual Origins of the European Reformation, Nick Center, Kyiv, 344 p. (ukr).

Duns Scotus (2001), Treatise on pervonachale, Publishing Frantsyskantsev, Moscow, 181 p. (rus).

Duns Scotus (2001), Favorites, Publishing Frantsyskantsev, Moscow, 584 p. (rus).

Wolter Allan B. (1990), The Philosophical Theology of John Duns Scotus, available at : http://ebooksable.com/924625/philosophical-theology-john-duns-scotus-allan-b-wolter-marilyn-adams (engl).

Gilson Еtienne (2011), The Spirit of Mediaeval Philosophy, Institute of Philosophy, theology and history of St. Tomu, Moscow, 560 p. (rus).

Vos Antonie (2006), The Philosophy of John Duns Scotus, available at: http://www.pdf-archive.com/2011/08/23/vosjohn-duns-scotus/vosjohn-duns-scotus.pdf (engl).

Tatarkevych V. (2001), History six concepts: Art. Beautiful. Form. Creativity. Vidvornytstvo. Esthete experience, Universe, Kyiv, 368 p. (ukr).

Shmonyn D. V. [Ed.] (2005), Philosophy of Western European Middle Ages, Publishing House of St. Peterborough University Press, St. Petersburg, 299 p. (rus).

Gilson Еtienne (2004), Genesis and essence in: Favorites, Political Encyclopedia, Moskow, p. 321-582. (rus).

Reale. Giovanni, Antiseri Dario (1997), Western philosophy from the beginnings to the present day, Petropolis, St. Petersburg, 368 p. (rus).

Ermolenko A. (1999), Communicative practical philosophy, Libra, Kyiv, 488 p. 255-286 (ukr).

Louis Dupre (1993), Passage to Modernity, Yale University Press, New Haven, pp. x + 300. (engl).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Майоров Г. Г. Дунс Скот как метафизик / Г. Г. Майоров // Скот Иоанн Дунс. Избранное / [сост. и общая ред. Г. Г. Майорова]. - М. : Издательство Францисканцев, 2001. - С. 28-83.

 

2. Мак-Ґрат А. Інтелектуальні витоки європейської Реформації / Алістер Мак-Ґрат ; [пер. з англ. М. Климчука і Т. Цибмала]. - К. : Ніка-Центр, 2008. - 344 с.

 

3. Бл. Иоанн Дунс Скот. Трактат о первоначале / Бл. Іоанн Дунс Скот ; [перевод, вступ. статья и ком. А. В. Апполонова]. - М. : Изд-во Францисканцев, 2001. - 181 с.

 

4. Скот Иоанн Дунс. Избранное / Бл. Иоанн Дунс Скот ; [cост. и общая ред. Г. Г. Майорова]. - М. : Изд-во Францисканцев, 2001. - 584 с.

 

5. Wolter Allan B. The Philosophical Theology of John Duns Scotus [Електронний ресурс] / Allan B. Wolter ; [еd. by Marilyn Adams]. - Cornell University Press, 1990. - Режим доступу : http://ebooksable.com/924625/philosophical-theology-john-duns-scotus-allan-b-wolter-marilyn-adams.

 

6. Жильсон Э. Дух средневековой философии / Этьен Жильсон ; [пер. с фр. Г. В. Вдовиной]. - М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2011. - 560 с.

 

7. Vos Antonie. The Philosophy of John Duns Scotus [Електронний ресурс] / Vos Antonie. - Edindurgh university press, 2006. - 654 p. - Режим доступу : http://www.pdf-archive.com/2011/08/23/vosjohn-duns-scotus/vosjohn-duns-scotus.pdf.

 

8. Татаркевич В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відворництво. Естет. переживання / В. Татаркевич ; [пер. с пол. В. Корнієнка]. - К. : Юніверс, 2001. - 368 с.

 

9. Философия западноевропейского Средневековья / [отв. ред. Д. В. Шмонин]. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2005. - 299 с.

 

10. Жильсон Э. Бытие и сущность / Жильсон Э. Избранное: Христианская философия / Этьен Жильсон ; [пер. с франц. и англ.]. - М. : Российская политическая энциклопедия, 2004. - С. 321-582.

 

11. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Том 2. Средневековье (От Библейского послания до Макиавелли) / Джованни Реале, Дарио Антисери. - ТОО ТК "Петрополис", 1997. - 368 с.

 

12. Єрмоленко А. М. Юрген Габермас. Єдність розуму в розмаїтті його голосів / А. М. Єрмоленко // Комунікативна практична філософія. - К. : Лібра, 1999. - С. 255-286.

 

13. Louis Dupre. Passage to Modernity / Louis Dupre. - New Haven : Yale University Press, 1993. - Pp. x + 300.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.6(132).36506

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.