Культурно-освітнє життя на Станіславщині в умовах нацистського окупаційного режиму

Ihor Andrukhiv, Volodymyr Kovalyk

Анотація


У статті висвітлено особливості культурно-освітнього життя на Станіславщині в умовах нацистської окупації. Охарактеризовано стан розвитку освіти та наявні типи освітніх закладів; проведення заходів культурологічного характеру; діяльність громадських товариств; показано роль Українського Центрального Комітету та його структур у культурно-освітньому житті краю.


Ключові слова


Станіславщина; Український Центральний Комітет; нацистській окупаційний режим; освіта; культура; громадські організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. Том 1. - Нью-Йорк - Торонто - Мюнхен, 1975. - 856 с.

Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. Том 2.- Париж - Сідней - Торонто - Нью-Йорк, 1995. - 900 с.

Антонюк Н. В. Українське культурне життя в "Генеральній Губернії" 1939-1944 рр.): За матеріалами періодичної преси / Н. В. Антонюк. - Львів : Місіонер, 1997. - 232 с.

Величківський М. Сумні часи німецької окупації (1941-1944 роки) / М. Величківський // Визвольний шлях. - 1965. - № 2. - С. 152 - 162; № 4. - С. 392 - 401: № 7 - 8. - С. 801 - 809.

Історія та культура Прикарпаття. Збірник наукових праць на пошану Петра Арсенича з нагоди його 70-річчя. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 560 с.

Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавне минуле. - Філадельфія: Комітет коломиян, 1988. - 565 с.

Кубійович В. Мені 85 / В. Кубійович. - Мюнхен : Молоде життя, 1985. - 307 с.

Лаврищук В. І. Фашистський окупаційний режим в західних областях України 1941-1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07. 00. 01 / В. І. Лаврищук. - К., 1998. - 28 с.

Офіцинський В. Дистрикт Галичина (1941-1944). Історико-політичний нарис / В. Офіцинський. - Ужгород : Ґражда, 2001. - 142 с.

Паньківський К. Роки німецької окупації / К. Паньківський. - Нью-Йорк - Торонто : Ключі, 1965. - 479 с.

Покуття. Історико-етнографічний нарис / [автор ідеї та керівник авторського колективу В. Марчук]. - Львів : Манускрипт, 2010. - 456 с.

Радянське Прикарпаття: 1939-1959. Документи й матеріали. - Ужгород : Карпати, 1964. - 536 с.

Сергійчук В. І. Десять буремних літ: Західноукраїнські землі у 1944 - 1953 рр. : Нові документи і матеріали / В. І. Сергійчук. - К. : Дніпро, 1998. - 942 с.

Сергійчук В. І. Український здвиг. Прикарпаття 1939-1955 / В. І. Сергійчук. - К. : Українська видавнича спілка, 2005. - 840 с.

Шанковський Л. Тринадцять літ // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. Том 1. - Нью-Йорк - Торонто - Мюнхен, 1975. - С. 163-193.

Яшан В. Під брунатним чоботом. Німецька окупація Станиславівщини в Другій світовій війні, 1941-1944 / В. Яшан. - Торонто : Булава, 1989. - 284 с.

Бережанські вісті. - 1941. - 14 вересня.

Воля Покуття. - 1941. - 19 жовтня.

Краківські вісті. - 1943. - 21-22 листопада.

Львівські вісті. - 1942. - 4 вересня.

Львівські вісті. - 1941. - 9 вересня.

Львівські вісті. - 1941. - 14 жовтня.

Львівські вісті. - 1941. - 30 жовтня.

Львівські вісті. - 1941. - 5 листопада.

Львівські вісті. - 1942. - 1-2 березня.

Львівські вісті. - 1942. - 16 червня.

Львівські вісті. - 1943. - 31 березня.

Станиславівське слово. - 1942. - 3 червня.

Станиславівське слово. - 1942. - 7 червня.

Станиславівське слово. - 1942. - 24 серпня.

Станиславівське слово. - 1942. - 20 вересня.

Станиславівське слово - 1942. - 25 жовтня.

Станиславівське слово. - 1942. - 8 листопада.

Станиславівське слово. - 1943. - 3 січня.

Станиславівське слово. - 1943. - 17 січня.

Тернопільський голос. - 1943. - 7 березня.

Українське слово. - 1941. - 15 серпня.

Українське слово. - 1941. - 2 грудня.

Українське слово. - 1941. - 3 грудня.

Українське слово. - 1941. - 7 грудня.

Українське слово. - 1942. - 7 січня.

Українське слово. - 1942. - 22 лютого.

Українське слово. - 1942. - 13 березня.

Українське слово. - 1942. - 27 березня.

Українська школа. - 1943-1944. - Ч. 1-3. - С. 67-68.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17656

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.