Cоціальний захист безпритульних дітей в індустріальних районах України в 1917-1920 рр.

Viacheslav Popov

Анотація


У пропонованій статті на основі архівних документів розглядаються основні напрями, за якими в 1917-1920 рр. у південно-східних районах України здійснювалася соціальна допомога неповнолітнім, що залишилися без піклування батьків. Наведені основні форми соціальної допомоги, визначені державні органи й громадські організації, що здійснювали цю функцію, проаналізована динаміка соціального захисту дітей на різних етапах періоду, що вивчається.


Ключові слова


безпритульні діти; сироти; дитячий притулок; опіка; патронаж; усиновлення; соціальна допомога

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусишин Б. І. У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917-1920 рр. / Б. І. Андрусишин. - К. : Вид-во Федерації профспілок України, 1995. - 192 с.

Кліцаков І. О. Підготовка і виховання учительських кадрів за часів радянської влади в Україні (1917-1937 рр.) / І. О. Кліцаков. - Донецьк : Лебідь. - 384 с.

Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. - К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. - 272 с.

Донецький обласний державний архів (далі - ДОДА), ф. Р-2602, оп. 1, спр. 5.

Державний архів Харківської області (далі - ДАХО), ф. 304, оп. 1, спр. 883. ХГЗУ. Канцелярія члена управи завідуючого богоугодними закладами. Листування з директором родопомічного учбового закладу про його особовий склад і з господарських питань.

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 3453. ХГЗУ. Відділ суспільного піклування. Протоколи нарад, проекти і листування з органами буржуазно-націоналістичних урядів Петлюри і Скоропадського про організацію піклування сиріт, старих і інвалідів.

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 3461. Листування про патронаж сиріт в селі Липцях Харківського повіту і по розрахунках з вихователями (12.01 - 25.12.18).

ДАХО, ф. Р-202, оп. 2, спр. 3с. Харківський губревком. Листування з відділами губревкома, губраднаргоспом, культурно-освітніми і торговими організаціями (13.12.19 - 15.05.20).

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 2265. Листування з органами місцевої радянської влади і контрреволюційними властями про епідемії холери і тифу (20.02.19 - 25.12.19).

ДАХО, ф. Р-202, оп. 1, спр. 10. Листування з Харківським губернським відділом соціального забезпечення.

Державний архів Дніпропетровської області, ф. Р-4367, оп. 1, спр. 40. Відділ охорони здоров'я. Листування про реквізицію в приватних складах для потреб знов формованих госпіталів і військових підрозділів.

ДАХО, ф. Р-429, оп. 1, спр. 1а. Списки жителів волості, опікунські справи, довідки, листування, 1919 рік (Богодухівський волосний ревком і виконавчий комітет).

ДАХО, ф. Р-4986, оп. 1, спр. 13. Харківський повітовий ВРК. Доклади про діяльність повітового відділу соціального забезпечення за січень-лютий 1920 р.

Державний архів Луганської області (далі - ДАЛО), ф. Р-463. Луганський повітовий військово-революційний комітет, м. Луганськ, Луганський повіт Донецької губернії. Оп. 1, спр. 2. Ухвали і накази рвно, волревкомів, міліції, що присилаються на затвердження повітовим ревкомом.

ДАХО, ф. Р-202, оп. 1, спр. 19.

ДАЛО, ф. Р-463, оп. 1, спр. 26. Звіти про діяльність волосних ревкомів.

ДАЛО, ф. Р-1173. Старобільській повітовий військово-революційний комітет, м. Старобільськ Донецької губернії. Оп. 1, спр. 3. Накази повітового ВРК.

ДОДА, ф. Р-1527, оп. 1, спр. 2. Ухвали Бахмутського ПВК РРСКД. Наказ повітового ВРК по відділу охорони здоров'я. 29.01.1920 р., м. Бахмут.

ДАХО, ф. Р-327, оп. 1, спр. 7. Доповіді завідуючого хлібно-борошняним відділом про діяльність відділу (міський продовольчий відділ Харківської РРД).

ДАЛО, ф. Р-463, оп. 1, спр. 34. Листування з Луганським комітетом партії, волревкомами, РВНО, земвідділом.

Всеросійська кочегарка (Бахмут) від 11 грудня 1920 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.6(113).17228

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.