Роль та місце угорської нацменшини в українсько-угорських міждержавних відносинах

Vitaliy Andreyko

Анотація


У статті досліджується процес становлення та розвитку системи українсько-угорських міждержавних відносин, висвітлюється місце й роль угорської національної меншини при формуванні українсько-угорського співробітництва. На основі аналізу зовнішньої політики Угорської Республіки щодо угорців, які проживають поза межами етнічної батьківщини, зроблено спробу розкрити особливості діяльності угорської національної меншини в Україні

Ключові слова


угорська національна меншина; українсько-угорське співробітництво; етнічна батьківщина; зовнішньополітична діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабинець І. Угорці Закарпаття в контексті українсько-угорських міждержавних взаємин (1991-2003 рр.) / І. Бабинець // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2005. - Вип. 12. - С. 74-80. - (Серія: Історія).

Виступ начальника управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації М. А. Мотильчака [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.zakinppo.org.ua/component/content/article/337-zadovolennja-osvitnih-potreb-ugorskoyi-natsionalnoyi-menshini-zakarpatskoyi-oblasti.

Держалюк М. С. Україна - Угорщина: співробітництво в інтересах Європейського континенту / М. С. Держалюк // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього. - К., 2009.

Задорожний О. В. Україна - Угорщина: міст до наступного тисячоліття / О. В. Задорожний. - К., 2001.

Закон України "Про національні меншини в Україні", прийнятий 26 червня 1992 року № 2492-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36.

История южных и западных славян : в 2-х тт. - Т. 2. Новейшее время / [под ред. Г. Ф. Матвеева, З. С. Ненашевой]. - М. : Изд-во МГУ, 2001.

Колібаба А. В. Соціальне та етнічне самопочуття етнонаціональних спільнот Закарпаття / А. В. Колібаба // Карпатський край. - 1997. - № 1.

Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст) / М. М. Кріль. - К. : Знання, 2008.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [відп. ред. Ю. І. Римаренко]. - К. : Довіра ; Генеза, 1996. - 527 с.

Мітряєва С. І. Національно-культурні товариства Закарпатської області / С. І. Мітряєва. - Ужгород : Вид-во Падяка, 2001. - 161 с.

Мигович І. І. Закарпатський соціум : етнологічний аспект / І. І. Мигович, М. П. Макара. - Ужгород, 2000. - 158 с.

Мигович І. І. Соціальне самопочуття і ціннісні орієнтації закарпатців (за матеріалами соціологічного дослідження) / І. І. Мигович, А. В. Колібаба. - Київ-Ужгород : Патент, 1994. - 136 с.

Сабо Т. Лекція президента Відомства угорців за кордоном в період 1998-2002 років / Т. Сабо [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.htmh.hu/paneu.htm.

Смоляк В. Ф. У силовому середовищі. Військова могутність суміжних держав як проблема геополітичного визначення України / В. Ф. Смоляк // Політика і час : щомісячний суспільно-політичний журнал. - 2000. - № 7-8. - С. 13-14.

Ткач Д. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій : [монографія] / Д. Ткач. - К. : МАУП, 2004. - 480 с.

Товт М. Визначення поняття "корінний народ" і "національна меншина" у міжнародних документах / М. Товт // Кримські татари: "національна меншина" або "корінний народ" : матеріали круглого столу. - К., 1999. - С. 43-48.

Товт М. Проблеми угорської національної меншини в сучасній Україні / М. Товт // Нова політика. - 1997. - № 3. - С. 24-27.

Яровий В. І. Новітня історія країн Східної Європи (40-90-ті рр. ХХ ст.) / В. І. Яровий. - К. : Либідь, 1997.

Яровий В. І. Історія західних та південних слов'ян у ХХ ст. / В. І. Яровий. - К. : Либідь, 1996.

Magyarok a vilбgban. Kбrpбt-medence (Kйzikцnyv a Kбrpбt-medencйben, Magyarorszбg hatбrain kivьl йlх magyarsбgrуl) / Sorozatfцszerkesztх dr. Kasza Sбndor. - Budapest Ceba Kiadу, 2000. - 803 old.

Nemzetkцzi tudomбnyos konferencia // Kбrpбti igaszszу. - 2000. - december 2. - Old.1-2. 19; Varjъ F. Autonуmiб akar az emigrбns ruszin kormбny / F. Varjъ // Nepszava. - 1993. - junius 10. - Old. 2.

Vendeguenk-volt-Petschnig-Maria-Zita [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kti.hu/index.php/news/255/79/.

Valasztasi_eredmenyek_2010_97_5) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://magyarparlament.blog.hu/2010/04/25/.

Uhorshchyna-mobilizuie-uhortsiv-Zakarpattia-na-borotbu-za-avtonomiiu [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakarpattya.net.ua/ukr-news-75085.

Usi-dii-po-stvorenniu-uhorskoi-avtonomii-na-Zakarpatti-kontroliuvatyme-uriad-Uhorshchyny [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakarpattya.net.ua/ukr-news-75105.

Uhorshchyna-na-18-zbilshyt-vytraty-na-pidtrymku-uhortsiv-v-Ukraini [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakarpattya.net.ua/ukr-news-76096.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.1(115).16373

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.