Основні напрями зменшення боргових ризиків у середньостроковій перспективі

Yuliia Teres

Анотація


У статті розглядаються засади формування основних напрямів політики у сфері державного боргу, спрямованих на зменшення боргових ризиків у середньостроковій перспективі. Визначено вплив макроекономічних чинників на формування управлінських рішень у борговій сфері та проаналізовано наслідки заходів, що впроваджуються для підтримки банківського сектора в умовах глобальної економічної кризи. Сформовано прогнозну модель, за допомогою якої представлено оцінку змін політики у сфері державного боргу за різними сценаріями розвитку економіки України в середньостроковій перспективі.


Ключові слова


боргова політика; боргові ризики; модель прогнозування; боргове навантаження; співпраця з МВФ

Повний текст:

PDF

Посилання


Lyuty I.O., Zrazhevskaya N.V., Rozhko O.D., 2008. State Credit and Debt Policy of Ukraine. Center for Educational Literature, Kyiv, 352 pp. (ukr).

Galchinsky, A.S. Varnaliy, Z.S. and Maistrichin V.Ya. et al., 2004. Peculiarities and Priorities of Ukraine's Debt Policy. Analytical report. NISS, Kyiv, 104 p. (ukr).

Cassard, M. and Folker-Landau, D., 1997. Sovereign Debt: Managing the Risks. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/12/pdf/cassard.pdf

Bernardini, Marco; Forni, Lorenzo, 2017. Private and Public Debt: Are Emerging Markets at Risk. Working Paper No. 17/6. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/22/Private-and-Public-Debt-Are-Emerging-Markets-at-Risk-44754

Debrun, Xavier and Hughes, Richard, 2016. IMF. Analyzing and managing fiscal risks - best practices. Available at: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/050416.pdf

Efimenko, T.I., 2015. Improving Public Finance Management and Reforming the Tax System of Ukraine. DNNU "Acad. Finn. management", Kuiv, 446 pp. (ukr).

On Approval of the Procedure for the Development of the Medium-Term Strategy for the Management of State Debt and the Control over its Implementation. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-2010-%D0%BF

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for Controlling the Risks Related to the Management of the State (Local) Debt" No. 815 dated August 1, 2012. Available at: http: //zakon1.rada. gov.ua/laws/show/815-2012-%D0%BF

Vakhnenko, T.P., 2010. Features of the formation of public debt and management of its components during the financial crisis. Financy Ukrainy. No. 6: 14-28 (ukr).

The Budget Code of Ukraine. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Kwasnica, O.V., 2014. Theoretical approaches to the justification of public debt risks. Economic analysis. Vol. 18. No. 1.

Shelest, O.L., 2017. State debt of Ukraine: management and service mechanism. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua­/journal/8_eng118.pdf.

International Monetary Fund "Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users" - Available at: http://www.tffs.org/pdf/method/2013/psds13ch9.pdf.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of stability of the financial system". Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/961-2016-%D0%BF.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On increasing the authorized capital of a public joint-stock company" State Export-Import Bank of Ukraine". Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/33-2016-%D0%BF.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On ensuring the provision of a loan to the Fund for the Guaranteeing of Individual Deposits". Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1003-2016-%D0%BF.

Report of the Accounting Chamber of Ukraine on the results of the analysis of reporting on the state and guaranteed by the state debt. August 2017. Available at: www.ac-rada.gov.ua.

Omelchenko, K.Yu., 2015. Model of prediction of economic indicators for a dual problem. Actual problems of the economy. №2 (164): 437-441 (ukr).

Report of the National Bank ofUkraineon Financial Stability. Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=60764561

National Bank of Ukraine "Key Principles of Monetary Policy for 2018 and the Medium-Term Perspective. Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=55564681.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Medium-Term Strategy for the Management of the State Debt for 2017-2019". Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/905-2017-%D0%BF.

Statistical Indicators of Public Debt. Ministry of Finance ofUkraine. Available at: https://minfin.gov.ua/news/borg/borhova-statystyka.

International Monetary Fund "Revised guidelines for public debt management" Available at: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/040114.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лютий І. О., Зражевська Н. В., Рожко О. Д. Державний кредит та боргова політика України. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 352 с.

 

2. Гальчинський А. С., Варналій З. С., Майстришин В. Я. та ін. Особливості та пріоритети боргової політики України. Аналітична доповідь. Київ: НІСД, 2004. 104 с.

 

3. Cassard M., Folker-Landau D. Sovereign Debt: Managing the Risks. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/12/pdf/cassard.pdf (дата звернення: 12.02.2018).

 

4. Bernardini Marco; Forni Lorenzo. Private and Public Debt: Are Emerging Markets at Risk. Working Paper No. 17/6. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/22/Private-and-Public-Debt-Are-Emerging-Markets-at-Risk-44754 (дата звернення: 31.01.2018).

 

5. Debrun Xavier, Hughes Richard. IMF. Analyzing and managing fiscal risks - best practices. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/050416.pdf (дата звернення: 11.01.2018).

 

6. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / ред. Т. І. Єфименко. Київ: ДННУ "Академія фінансового управління", 2015. 446 с.

 

7. Про затвердження Порядку розроблення Середньострокової стратегії управління державним боргом і контролю за її реалізацією. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-2010-%D0%BF (дата звернення: 22.01.2018).

 

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом" № 815 від 1 серпня 2012 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/815-2012-%D0%BF (дата звернення: 13.11.2017).

 

9. Вахненко Т. П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи. Фінанси України. 2010. № 6. С. 14-28.

 

10. Бюджетний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 01.12.2017).

 

11. Квасниця О. В. Теоретичні підходи до обґрунтування ризиків державного боргу. Економічний аналіз. 2014. Т. 18. № 1.

 

12. Шелест О. Л. Державний борг України: механізм управління та обслуговування. URL: http://www.economyand­society.­­in.ua­/journal/8_ukr/118.pdf (дата звернення: 04.12.2017).

 

13. International Monetary Fund "Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users". URL: http://www.tffs.org/pdf/method/2013/psds13ch9.pdf (дата звернення: 09.11.2017)

 

14. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи". URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/961-2016-%D0%BF (дата звернення: 03.11.2017).

 

15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"". URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/33-2016-%D0%BF (дата звернення: 03.11.2017)

 

16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1003-2016-%D0%BF (дата звернення: 03.08.2017)

 

17. Звіт Рахункової палати України Про результати аналізу звітності щодо державного та гарантованого державою боргу. Серпень 2017 р. URL: www.ac-rada.gov.ua (дата звернення: 17.11.2017).

 

18. Омельченко К. Ю. Модель прогнозування економічних показників за двоїстою задачею. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2 (164). С. 437-441.

 

19. Звіт Національного банку України про фінансову стабільність. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id­=60764561 (дата звернення: 17.11.2017).

 

20. Національний банк України "Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу". URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=55564681 (дата звернення: 11.08.2017).

 

21. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2017-2019 роки". URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/905-2017-%D0%BF (дата звернення: 14.11.2017).

 

22. Статистичні показники державного боргу. Міністерство фінансів України. URL: https://minfin.gov.ua/news/borg/borhova-statystyka (дата звернення: 04.12.2017).

 

23. International Monetary Fund "Revised guidelines for public debt management". URL: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/040114.pdf (дата звернення: 08.12.2017).





DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.2(154).132805

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.