Рефлексивний підхід при залученні інвестування під проекти розвитку промислового підприємства

Olga Rusinova, Tetiana Zhovkovska

Анотація


Визначення інвестиційної привабливості підприємств у вітчизняній науці традиційно вивчається з точки зору факторів економічного характеру. Досліджень, у яких представлені наукові підходи, які розкривають неекономічні чинники залучення інвестицій, в Україні практично немає. У статті досліджено можливості залучення інвестування під проекти розвитку промислових підприємств на основі рефлексивного підходу. Обґрунтовано й розроблено відповідний алгоритм залучення інвестицій, що включає блоки підготовки, розгляду та практичної реалізації фінансування обраних проектів при виборі стратегічної поведінки всіх учасників інвестування та розподілу ризиків між ними.


Ключові слова


рефлексивний підхід; інвестування; проекти розвитку; промислове підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Tkachenko, A.M. and Kushnir, O., 2015. Economic assessment of investment attractiveness of the enterprise. Available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_154.pdf (Accessed: 15.01.2018).

Goncharov, V.M. and Bilousova, M.M., 2012. Investment attractiveness of an enterprise: the essence and factors of influence. Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. Sir: Economic Sciences. Issue. 4. Volume 3: 31-35. Available at: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/31.pdf (Accessed: 11.01.2018).

Fesenko, N., 2011. Methodical principles of estimation of investment and innovation attractiveness of the enterprise in modern conditions. Actual problems of the region’s economy development. Vp. 7 (1). Pp. 276-283. Available at: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/2011-1/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%­B5%­D0%­BD%­D0%BA%D0%BE.pdf (Accessed: 04.01.2018).

Taranukha, O.M., 2012. Formation of investment attractiveness of enterprises. Bulletin of the National Transport University. № 26 (1). Pp. 524-527. Available at: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/26_1_2013/524-527.pdf (Accessed: 11.01.2018).

Lorin M., Hitt, D.J., Wu & Xiaoge, Zhou, 2002. Investment in EnterpriseResource Planning: Business Impact and Productivity Measures. Journal of Management Information Systems. Volume 19, Issue 1: 71-98. DOI: 10.1080/07421222.2002.11045716

Skrenkovsky, R. M., 2013. Analysis of approaches to assessing the investment attractiveness of industrial enterprises. Effective economy. No. 4. Available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35962/1/14_74-79.pdf (Accessed: 03.01.2018).

Stakhurskaya, S.A.and Romanyuk, O.V., 2012. Methodological approaches to assessing the investment attractiveness of an enterprise. Scientific works of NUKHT. No. 42. P. 157-163. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8782/1/txt.pdf (Accessed: 03.01.2018).

Mykytiuk, P.P., 2013. The main criteria for evaluating the effectiveness of investment and innovation projects. Economic space. №71: 125-134.

Yaremenko, O.V., 2012. Estimation of economic efficiency of investment of enterprises of consumer co-operation. Bulletin of the Khmelnytsky National University. №1: 102-105.

Zhdanova, N.A., 2010. Assessment of methods and techniques for determining the effectiveness of investments in energy saving measures. Science and Economics. No. 1 (17): 205-205.

Degtyar, A.O. and Goncharenko, M.V., 2010. Evaluation of the effectiveness of innovative projects: the methodological aspect. State building. № 2. Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-2/doc/1/01.pdf (Accessed: 08.01.2018).

Rotheroe, N., Richards, A., 2013. Social return on investment and social enterprise: transparent accountability for sustainable development, Social Enterprise Journal, Vol. 3 Issue: 1, pp.31-48. DOI: 10.1108/17508610780000720.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ткаченко А. М., Кушнір О. Економічна оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Сайт Запорізької державної інженерної академії. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_154.pdf (дата звернення: 15.01.2018).

 

2. Гончаров В. М., Білоусова М. М. Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та фактори впливу. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Сер.: Економічні науки. 2012. Вип. 4. Том 3. С. 31-35. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/31.pdf (дата звернення: 11.01.2018).

 

3. Фесенко Н. Методичні засади оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості підприємства в сучасних умовах. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7 (1). С. 276-283. URL: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/2011-1/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf (дата звернення: 04.01.2018).

 

4. Тарануха О. М. Формування інвестиційної привабливості підприємств. Вісник Національного транспортного університету. 2012. № 26 (1). С. 524-527. URL: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/26_1_2013/524-527.pdf (дата звернення: 11.01.2018).

 

5. Lorin M. Hitt, D. J. Wu & Xiaoge Zhou. Investment in EnterpriseResource Planning: Business Impact and Productivity Measures. Journal of Management Information Systems. 2002. Volume 19. Issue 1. Pр. 71-98. DOI: 10.1080/07421222.2002.11045716

 

6. Скриньковський Р. М. Аналіз підходів щодо оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 4. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35962/1/14_74-79.pdf (дата звернення: 03.01.2018).

 

7. Стахурська С. А., Романюк О. В. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Наукові праці НУХТ. 2012. № 42. С. 157-163. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8782/1/txt.pdf (дата звернення: 03.01.2018).

 

8. Микитюк П. П. Основні критерії оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів. Економічний простір. 2013. № 71. С. 125-134.

 

9. Яременко О. В. Оцінка економічної ефективності інвестування підприємств споживчої кооперації. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 1. С. 102-105.

 

10. Жданова Н. А. Оцінка методів та методик визначення ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи. Наука і економіка. 2010. № 1 (17). С. 205-205.

 

11. Дегтяр А. О., Гончаренко М. В. Оцінювання ефективності інноваційних проектів: методологічний аспект. Державне будівництво. 2010. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-2/doc/1/01.pdf (дата звернення: 08.01.2018).

 

12. Rotheroe N., Richards A. Social return on investment and social enterprise: transparent accountability for sustainable development. Social Enterprise Journal, Vol. 3. Issue 1. Рp. 31-48. DOI: 10.1108/17508610780000720.

DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.2(154).132804

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.