Тенденції розвитку машинобудівної галузі України в аспектах державної політики

Oxana Mazurenok

Анотація


У статті розглянуто питання розвитку машинобудівної галузі України впродовж останніх років. Проаналізована структура сектора машинобудування. Виділено основні негативні тенденції в розвитку окресленої галузі та запропоновано напрямки державної політики для підтримки та ефективного функціонування цього сегмента в складних економічних умовах. Розроблено стратегію державної політики, направлену на розвиток машинобудування в країні.


Ключові слова


машинобудування; розвиток; підприємство; напрям; галузь; структура; ключові чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Law of Ukraine "Development of automobile industry of Ukraine", July 6, 2005, No. 2740-IV. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1624-15.

Resolution of the Verhovna Rada of Ukraine "Adoption of the Draft Law of Ukraine on amendments to the Law of Ukraine "Stimulating the development of domestic machine building for agroindustrial complex", October 7, 2011, No. 3907-VI. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/3907-17

Statistical Yearbook of Ukraine for 2013 (2014). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 533 p. (ukr).

Statistical Yearbook of Ukraine for 2014 (2015). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 585 p. (ukr).

Statistical Yearbook of Ukraine for 2015 (2016). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 575 p. (ukr).

Statistical Yearbook of Ukraine for 2016 (2017). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 611 p. (ukr).

Andrushkiv, B.M. & Melnyk, L.M. & Pogaydak, O.B. (2016). Innovative means of forming a concept for the assessment of sustainable development in the system: enterprise - branch - region - state (euro integration aspects). Ukrainian Journal of Applied Economics. Volume 1. No. 2: 6-17.

Expectations of industrial enterprises regarding the prospects of their business activity (2018). Official site of the State Statistics Committee of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/rp/prom/prom_u/arj_prom_2018.htm

Machine building in Ukraine. Available at: https://mozok.click/175-mashinobuduvannya-v-ukrayin.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про розвиток автомобільної промисловості України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2740-15. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1624-15 (дата звернення: 13.01.2018).

 

2. Постанова Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для АПК" від 07.10.2011 року, № 3907-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/3907-17 (дата звернення: 13.01.2018).

 

3. Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державна служба статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 533 с.

 

4. Статистичний щорічник України за 2014 рік / Державна служба статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 585 с.

 

5. Статистичний щорічник України за 2015 рік / Державна служба статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 575 с.

 

6. Статистичний щорічник України за 2016 рік / Державна служба статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 611 с.

 

7. Андрушків Б. М., Мельник Л. М., Погайдак О. Б. Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство - галузь - регіон - держава (євроінтеграційні аспекти). Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. № 2. С. 6-17.

 

8. Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/rp/prom/prom_u/arj_prom_2018.htm (дата звернення: 01.02.2018).

 

9. Машинобудування в Україні. URL: https://mozok.click/175-mashinobuduvannya-v-ukrayin.html (дата звернення: 11.01. 2018).
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.2(154).131475

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.