Курорти Галичини

Volodymyr Klapchuk, Ruslan Kotenko

Анотація


Санаторно-курортна справа у Галичині була започаткована ще наприкінці XVI ст., однак до кінця XIX ст. вона не набула масового характеру через низький рівень розвитку сфери послуг, незадовільний стан доріг, низький рівень культури обслуговуючого персоналу. Із часом у місцевостях з мінеральними водами спритні підприємці та лихварі будували водолікарні, невеликі літні будинки санаторного типу й здавали їх за певну плату. Потужного розвитку курортна справа набула в останній чверті XIX - першій третині XX ст. На теренах Галичини в 1930-х рр. існувало понад 20 великих кліматичних і бальнеологічних курортів, які входили до переліку найкращих у Польщі, та ще 30 малих, де оздоровлювалося місцеве населення та мешканці навколишніх населених пунктів.


Ключові слова


курорт; мінеральні води; санаторій; Галичина

Повний текст:

PDF

Посилання


Klapchuk, V. M. (2012), Tourism and Resort of Galicia, monograph, Ivano-Frankivsk, 224 p. (ukr).

Chazov, Ye. I., (ed.) (1983), Resorts: Encyclopedic Dictionary, Moscow, Soviet Encyclopedia, 591 p. (rus).

Chortibik, T. (1938), Spa and holiday movement in the Krakowregion, in: Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, № 6, 11 s. (pol).

Gąsiorowski, H. (1933), Guide to the Eastern Beskids, Lwów-Warszawa, Tom I, Cz. 1. Bieszczady, 287 s. (pol).

Gazeta Lwowska (1907), 6 sierpnia, S. 5 (pol).

Wątorski, K., Lityński, E. (zestawili) (1926), Guidebook on the categories and prices (patents) of industrial certificates according to the new law for each company in all locations, Warszawa; Lwów, Nakladem Spólki wydawniczej, 40 s. (pol).

Instruction for self-governmental summer and tourist commissions (1936), Warszawa, Wyd. Związku Powiatów R. P., 48 s. (pol).

Kawecka, J. (1937), Studies on the attendance of patients in spa and Carpathian spas, in: Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki, Kraków, № 2, Tom I, S. 97-136 (pol).

Korczyński, L. (1931), Inherent sources of strength and health of theKrakowregion, Kraków, Wyd. Pol. Tow. Balneologicznego, 208 s. (pol).

Ashort guide to the Hutsul region (1933), Warszawa, S. 56-57 (pol).

Lenartowicz, S., Orłowicz, M. (1930), Matters of the Tatras: development of Podhale and Zakopane, Warszawa, Wyd. Min. Robót Publ., 382 s. (pol).

Leszczyсki, S. (1937), Karpaty as a summer resort, in: Samorząd, Warszawa, R. XIX, № 56, S. 551-555 (pol).

Leszczycki, S. (1937), Podhale as a spa region, in: Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki, Kraków, Tom I, S. 49-96 (pol).

Leszcycki, S. (1938), The spa and holiday movement in Poland, in: Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, № 8, 23 s. (pol).

Leszczycki, S. (1937), Contemporary issues of tourism, in: Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, Z. 3, 6 s. (pol).

Leszczycki, S. (1938), Guidelines for the spa and holiday economy in the Carpathians, in: Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, Z. 12, 29 s. (pol).

Leszczycki, S. (1937), The economic importance of the spa and tourist traffic in Silesia, Katowice, Wyd. Instytutu śląskiego, 81 s. (pol).

Lewicki, S., Orlowicz, M., Praschil, T. (1912), Guide to spas and climatic places of Galicya, Lwów, Kraj. Zw. Zdrojowisk i Uzdrowisk, 303 s. (pol).

Mianowski, H. (1934), The economic importance of tourism and spa traffic inPoland, Kraków, Wyd. Izby Przem. Handl., Wyd. II, 78 s. (pol).

Mianowski, H., Leszczycki, S. (1954), The needs of the spa and holiday movement in the Western Polish Carpathians, Kraków, 12 s. (pol).

Mileski, W. (1938), Elements of the planned tourism economy in the Carpathians, in: Turyzm Polski, Kraków, R. I, № 6, S. 89-94 (pol).

Orłowicz, M. (1935), Development of tourism, spas and holiday resorts in the Polish Carpathians: protocol and resolutions of the Congress held at the invitation of the Ministry of Communications in Yaremche on 8 and 9 June 1934, Warszawa, Ministerstwo Komunikacji, 68 s. (pol).

Orłowicz, M. (1955), Tourism in the Polish Carpathians, Warszawa, Wyd. Min. Komunikacji, 320 s. (pol).

Orłowicz, M., Lenartowicz, S. (1952), Survey on theEastern Carpathians, Warszawa, Wyd. Min. Robót Publ., 53 s. (pol).

Report on the health condition of the Republic of Poland (1926), S. 64-66 (pol).

Sprawozdanie wojewody stanislawowskiego za rok 1935/1936, S. 38-116 (pol).

Szostak, E., Wilgat, T. (1958), Character key for detailed tourist maps, in: Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, № 7, S. 24-28 (pol).

Wiśniewski, S. (1958), Investment needs of Polish spas, in: Turyzm Polski, Kraków, R. 1, № 5, S. 75-78 (pol).

Woyciechowski, K. (1958), Lviv region as a holiday area, in: Samorząd, Warszawa, R. XX, № 2, S. 26-28 (pol).

IFRSA, f. 58 "Circulars of the Ministry of Finance and Stanislavsky Finance Chamber, the establishment of financial departments on the state of industry and agriculture, acts of verification of the work of financial departments, correspondence with financial departments on taxation and write-off arrears on taxes. Budgets Information on wages, 1913-1939, op. 1, unit save 81 "Minutes of the Production Meeting of the Chiefs of Financial Offices of the Stanislaviv Voivodship, which took place March 24-25, 1935, 1936", 210 arcs.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Клапчук В. М. Туризм і курортне господарство Галичини : [монографія] / В. М. Клапчук. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 224 с.

 

2. Курорты: Энциклопедический словарь / [гл. ред. Е. И. Чазов]. - М. : Советская энциклопедия, 1983. - 591 с.

 

3. Chortibik T. Ruch uzdrowiskowo-letniskowy w województwie krakowskim / T. Chortibik // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1938. - № 6. - 11 s.

 

4. Gąsiorowski H. Przewodnik po Beskidach Wschodnich / H. Gąsiorowski. - Lwów-Warszawa, 1933. - Tom I. - Cz. 1. Bieszczady. - 287 s.

 

5. Gazeta Lwowska. - 1907. - 6 sierpnia. - S. 5.

 

6. Informator o kategorjach i cenach (patentów) świadectw przemysłowych wedle nowej ustawy dla każdego przedsiębiorstwa we wszystkich miejscowościach / [zestawili K. Wątorski i E. Lityński]. - Warszawa; Lwów : Nakladem Spólki wydawniczej, 1926. - 40 s.

 

7. Instrukcja dla samorządowych komisji letniskowo-turystycznych. - Warszawa : Wyd. Związku Powiatów R. P., 1936. - 48 s.

 

8. Kawecka J. Badania nad frekwencją kuracjuszy w uzdrowiskach wsehodnio-karpackich / J. Kawecka // Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki / Prace Studium Turyzmu. - Kraków, 1937. - № 2. - Tom I. - S. 97-136.

 

9. Korczyński L. Przyrodzone źródła sil i zdrowia ziemi krakowskiej / L. Korczyński. - Kraków : Wyd. Pol. Tow. Balneologicznego, 1931. - 208 s.

 

10. Krótki przewodnik po Huculszczyźnie. - Warszawa, 1933. - S. 56-57.

 

11. Lenartowicz S. Sprawy Tatr: rozwój Podhala i Zakopanego / S. Lenartowicz, M. Orłowicz. - Warszawa : Wyd. Min. Robót Publ., 1930. - 382 s.

 

12. Leszczyсki S. Karpaty jako region letniskowy. Samorząd / S. Leszczycki. - Warszawa, 1937. - R. XIX. - № 56. - S. 551-555.

 

13. Leszczycki S. Podhale jako region uzdrowiskowy / S. Leszczycki // Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki. - Kraków, 1937. - Tom I. - S. 49-96.

 

14. Leszcycki S. Ruch uzdrowiskowo letniskowej w Polsce / S. Leszczycki // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1938. - № 8. - 23 s.

 

15. Leszczycki S. Współczesne zagadnienia turyzmu / S. Leszczycki // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1937. - Z. 3. - 6 s.

 

16. Leszczycki S. Wytyczne gospodarki uzdrowiskowo letniskowej w Karpatach / S. Leszczycki // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1938. - Z. 12. - 29 s.

 

17. Leszczycki S. Znaczenie gospodarcze ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na Śląsku / S. Leszczycki. - Katowice : Wyd. Instytutu śląskiego, 1937. - 81 s.

 

18. Lewicki S. Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi / S. Lewicki, M. Orlowicz, T. Praschil. - Lwów : Kraj. Zw. Zdrojowisk i Uzdrowisk, 1912. - 303 s.

 

19. Mianowski H. Znaczenie gospodarcze ruchu turystyczno-uzdrowiskowego w Polsce / H. Mianowski. - Kraków : Wyd. Izby Przem. Handl., 1934. - Wyd. II. - 78 s.

 

20. Mianowski H. Potrzeby ruchu uzdrowiskowo-letniskowego w Zachodnich Karpatach Polskich / H. Mianowski, S. Leszczycki. - Kraków, 1954. - 12 s.

 

21. Mileski W. Elementy planowej gospodarki turystycznej w Karpatach / W. Mileski // Turyzm Polski. - Kraków, 1938. - R. I. - № 6. - S. 89-94.

 

22. Orłowicz M. Rozwój turystyki, uzdrowisk i letnisk w Karpatach Polskich : protokół i uchwały Zjazdu odbytego na zaproszenie Ministerstwa Komunikacji w Jaremczu w dniu 8 i 9 czerwca 1934 roku / M. Orłowicz. - Warszawa : Ministerstwo Komunikacji, 1935. - 68 s.

 

23. Orłowicz M. Turystyka w Karpatach Polskich / M. Orłowicz. - Warszawa : Wyd. Min. Komunikacji, 1955. - 320 s.

 

24. Orłowicz M. Ankieta w sprawie Karpat Wschodnich / M. Orłowicz, S. Lenartowicz. - Warszawa : Wyd. Min. Robót Publ., 1952. - 53 s.

 

25. Sprawozdanie o stanie zdrowotnym Rzeceypospolitej Polskiej. - 1926. - S. 64-66.

 

26. Sprawozdanie wojewody stanislawowskiego za rok 1935/1936. - S. 38-116.

 

27. Szostak E. Klucz znaków dla szczegółowych map turystycznych / E. Szostak, T. Wilgat // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1958. - № 7. - S. 24-28.

 

28. Wiśniewski S. Potrzeby inwestycyjne polskich uzdrowisk / S. Wiśniewski // Turyzm Polski. - Kraków, 1958. - R. 1. - № 5. - S. 75-78.

 

29. Woyciechowski K. Województwo lwowskie jako teren letniskowy / K. Woyciechowski // Samorząd. - Warszawa, 1958. - R. XX. - № 2. - S. 26-28.

 

30. ІФОДА, ф. 58 «Циркуляри Міністерства фінансів і Станиславівської фінансової палати, зведення фінансових управлінь про стан промисловості і сільського господарства, акти перевірки роботи фінансових управлінь, листування з фінансовими управліннями про обкладання податками і списання недоїмок по податках. Бюджети. Відомості на видачу зарплати, 1913-1939», оп. 1, од. зб. 81 «Протокол виробничої наради начальників фінансових управлінь Станиславівського воєводства, яке відбулося 24-25 березня 1935 р., 1936», 210 арк.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).127451

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.