Специфіка розвитку театрального життя Маріуполя на початку XX ст.

Olga Demidko

Анотація


У статті досліджено розвиток театрального життя Маріуполя на початку XX ст., розглянуто репертуар, внесок гастрольних труп та розвиток благодійної діяльності театральних працівників. Проаналізовано особливості державної політики в галузі театральної справи в часи громадянської війни (1917-1920-ті рр.) та в перші роки радянської влади.


Ключові слова


театральне життя; Маріуполь; репертуар; гастролі; аматори; політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Veselovska H. (2006), Modern and avant-garde theater in Ukraine the first third XX c., Essays on the history of theatrical art of Ukraine of the twentieth century, Institute of Contemporary Art Problems of the Academy of Arts of Ukraine, Intertechnology, Kyiv, pp. 159-220. (ukr).

Bozhko R., Buly T., Ganeshenko N. (Eds.). (2008), Mariupol and its surroundings: a glance from XXI century, Renata, Mariupol, 428 p. (rus).

Mariupolskaya zhizn. (1908), May 6. (rus).

Mariupolskaya zhizn. (1911), October 26. (rus).

Mariupolskaya zhizn. (1911), November 16. (rus).

Mariupolskaya zhizn. (1911), November 30. (rus).

Mariupolskaya zhizn. (1912), April 16. (rus).

Mariupolskaya zhizn. (1912), December 17. (rus).

Mariupolskaya zhizn. (1912), December 29. (rus).

Mariupolskiy vestnik. (1918), 46, October 23. (rus).

The Mariupol Municipal Local Lore Museum, MKM, KP 4864 845-К. (rus).

Mariupolskoe slovo. (1917). 54, June 9 (rus).

Petrov O. (2013), The theater life of Donetsk region in the 20-30’s. XX centuries, Bulletin of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Issue 2, pp. 64-71. (ukr).

Romanko, I. (1999), The development of theater art in Ukraine in 1917-1920: Extended abstract for obtaining scientific degree of candidate of historic sciences: 07.00.01. «History of Ukraine», Kyiv, 19 p. (ukr).

Semchyshyn M. (1993), Thousand Years of Ukrainian Culture, Kyiv, 550 p. (ukr).

Chuprik L. N. (1998), Scientific reference from the history of the Mariupol Theater, Archive of the Mariupol Local History Museum. F. 345. od. zb. 25-26, Mariupol, 28 p. (rus).

Yarutskiy L. (1991), Mariupol old times: Stories of the local ethnographer, Sovetskiy pisatel, Moscow, 432 p. (rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Веселовська Г. Модерний та авангардний театр в Україні першої третини XX ст. / Г. Веселовська // Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. - К. : Інтертехнологія, 2006. - С. 159-220.

 

2. Мариуполь и его окрестности: взгляд из XXI века / [Божко Р. П., Були Т. Ю., Гашененко Н. Н. и др.]. - Мариуполь : Рената, 2008. - 428 с.

 

3. Мариупольская жизнь. - 1908. - 06 мая.

 

4. Мариупольская жизнь. - 1911. - 26 окт.

 

5. Мариупольская жизнь. - 1911. - 16 нояб.

 

6. Мариупольская жизнь. - 1911. - 30 нояб.

 

7. Мариупольская жизнь. - 1912. - 16 апр.

 

8. Мариупольская жизнь. - 1912. - 17 декаб.

 

9. Мариупольская жизнь. - 1912. - 29 декаб.

 

10. Мариупольский вестник. - 1918. - № 46 - 23 окт.

 

11. Мариупольский краеведческий музей. - МКМ - КП 4864 845-К. - Л. - 1-1 об.

 

12. Мариупольское слово. - 1917. - № 54. - 9 июня.

 

13. Петров О. О. Театральне життя Донеччини у 20-30-ті рр. XX ст. / О. О. Петров // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. - 2013. - Вип. 2. - С. 64-71.

 

14. Романько І. І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 "Історія України" / І. І. Романько. - К., 1999. - 19 с.

 

15. Семчишин М. Тисяча рокiв української культури / М. Семчишин. - К., 1993. - 550 с.

 

16. Чуприк Л. Н. Научная справка из истории Мариупольського театра / Л. Н. Чуприк // Архив Мариупольского краеведческого музея, ф. 345, од. зб. 25-26. - Мариуполь, 1998. - 28 с.

 

17. Яруцкий Л. Д. Мариупольская старина: Рассказы краеведа / Л. Д. Яруцкий. - М. : Советский писатель, 1991. - 432 с.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).127431

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.