М. Грушевський та діяльність Українського наукового товариства. Історіографічний аспект проблеми

Natalia Romantsova

Анотація


У статті розглядаються питання щодо висвітлення українськими істориками науково-організаційної діяльності М. Грушевського в Українському науковому товаристві в Києві. Аналізуються оцінки науковців щодо цього періоду в житті видатного вченого, а також поєднання роботи в УНТ з діяльністю в Науковому товаристві імені Т. Шевченка.


Ключові слова


Українське наукове товариство; науково-організаційна діяльність М. Грушевського; історіографічний аналіз; українська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Rada (1909). V.D. Zapysky Ukr. Nauk. Tov. v Kyivi. Kn.III №73. April, 15 (ukr).

Verba, I. (2004). Hrushevskyi Mykhailo Serhiiovych. Entsyklopediia istorii Ukrainy Vol. 2. Naukova dumka. Kyiv, 232-235 pp. (ukr).

Vynar, L. (1994) Mykhailo Hrushevskyi - istoryk Ukrainy In: Mykhailo Hrushevskyi Zbirnyk naukovykh prats i materialiv Mizhnarodnoi yuvileinoi konferentsii, prysviachenoi 125-y richnytsi vid dnia narodzhennia Mykhaila Hrushevskoho. «NTSh», Lviv, 13-32 pp. (ukr).

Vynar, L. (2001), Dmytro Ivanovych Doroshenko: zhyttia i diialnist. Ukrainskyi istoryk. № 1-4, 8-67 pp. (ukr).

Vynar, L. (1985). Naivydatnishyi istoryk Ukrainy Mykhailo Hrushevskyi (1866-1934). U 50-littia smerty. Suchasnist, Munich, p. 120 (ukr).

Vladyha, O. (2012). Mykhailo Hrushevskyi ta arkheohrafichni plany Ukrainskoho Naukovoho Tovarystva. Available at: file:///C:/Users/1/Desktop­/статті%20до%20друку/УНТ/znpkhnpu_іst_2012_46_28.pdf

Hermaize, O. (1992). Pratsia Kyivskoho Naukovoho Tovarystva na tli naukovoho zhyttia Naddniprianskoi Ukrainy, Kyivska starovyna. №6, 106-111 pp. (ukr).

Hrushevskyi, M. (1992). Avtobiohrafiia. - 1926, In: Velykyi ukrainets: Materialy z zhyttia ta diialnosti M.Hrushevskoho. Veselka, Kyiv, 220-239 pp. (ukr).

Hrushevskyi, M. (1908). Ukrainske naukove tovarystvo v Kyievi i yoho naukove vydavnytstvo. Zapysky UNT. Kn.1, 4-5 pp. (ukr).

Doroshenko, D. (2007). Moi spomyny pro davnie mynule (1901-1914). Tempora, Kyiv, p. 272 (ukr).

Doroshenko, D. and Ohloblyn, O. (1995). Dzherela y istoriohrafiia. In: Entsyklopediia ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. W.p., Kyiv, 396-405 pp. (ukr).

Doroshenko, D. (1996). Ohliad ukrainskoi istoriohrafii. Derzhavna shkola: istoriia, politolohiia, pravo. Institute of Archeography, p. 257 (ukr).

Yemets, T. (2002). Metodolohichni rozbizhnosti zasad rozbudovy ukrainskoi nauky u M.Hrushevskoho ta V.Vernadskoho. In: Mykhailo Hrushevskyi - naukovets i polityk u konteksti suchasnosti. Zbirnyk naukovykh prats. Ukrainska Vydavnycha Spilka, Kyiv, 326-335 pp. (ukr).

Zaitseva, Z. (2007). Mykhailo Hrushevskyi v ukrainskomu naukovomu rusi do Pershoi svitovoi viiny. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu. Issue 91. 16-19 pp. (ukr).

Rada (1910). Zapysky Ukr. Nauk. Tov. v Kyivi. Kn.III №74 (ukr).

Katrenko, A. and Suslo, T. (1967). Ukrainske Nauk. t-vo u Kyievi. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 5, 130-133 (ukr).

Krypiakevych, I.(1992). Mykhailo Hrushevskyi. Zhyttia y diialnist In: Velykyi ukrainets: Materialy z zhyttia ta diialnosti M.Hrushevskoho Veselka, Kyiv, 448-483 pp. (ukr).

Nahirniak, O. (2002). Rol Mykhaila Hrushevskoho u stvorenni Ukrainskoho Naukovoho Tovarystva In: Mykhailo Hrushevskyi - naukovets i polityk u konteksti suchasnosti. Zbirnyk naukovykh prats. Ukrainska Vydavnycha Spilka, Kyiv, 104-110 pp. (ukr).

Ohloblyn, O. (1966). Mykhailo Serhiievych Hrushevskyi (1866 - 1934). Ukrainskyi istoryk. № 1 - 2, 6-14 pp. (ukr).

Onopriienko, V. and Reient, O. And Shcherban, T. (1998). Ukrainske nauk. t-vo 1907 - 1927 rr. Institute of History of the NAS of Ukraine, рр. 243 (ukr).

Petliura, S. Do praktychnykh zavdan ukrainstva, available at: http://svitiaz.tripod.com/8/11.html

Polonska-Vasylenko, N. (1992). Istoriia Ukrainy, Vol.2. Lybid, Kyiv, p. 608 (ukr).

Sokhan, P. (2002). Tvorcha spadshchyna M.S. Hrushevskoho i suchasnist In: Hrushevskyi M. S. Tvory. Svit, Lviv, 14-46 рр. (ukr).

Udod, O. (2006). Z. I. Zaitseva Ukrainskryi naukovyi rukh: instytutsionalni aspekty rozvytku (kinets KhIKh - pochatok KhKh st.). KNEU, 2006. 368 s. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. №6, 221-223 pp. (ukr).

Zapysky UNT v Kyivi (1912). Khronika «Ukrainskoho Naukovoho Tovarystva v Kyivi» Book 10. 158-162 pp. (ukr).

Tsarinnyy, A. (1998). Ukrainskoe dvizhenie In: Ukrainskiy tuman dolzhen rasseyatsya, i russkoe sontse vzoydet. Ukrainofilstvo v Rossii. Ideologiya natsionalnogo raskola. Moscow, 135-252 pp. (ukr).

Chyshko, V. (1992). Vydatnyi istoryk Ukrainy. Kyivska starovyna. №1. 27-29 pp. (ukr).

Shapoval, Yu. and Verba, I.(2005). Mykhailo Hrushevskyi. Alternatyvy, Kyiv, p.352 (ukr).

Shcherban, T. (1993). Istorychni doslidzhennia v Ukrainskomu Naukovomu Tovarystvi (1907-1921), Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. №1, 23-33 pp. (ukr).

Nowaski, R. and Telwak, W. (2008). Mykhailo Hrushevskyi na tli doby. Part. 1. Opole, Drohobych, p. 378 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. В. Д. Записки Укр. Наук. Тов. в Київі. Кн. ІІІ // Рада. - 1909. - № 73. - 15 квітня.

 

2. Верба І. Грушевський Михайло Сергійович / І. Верба // Енциклопедія історії України / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. - Т. 2. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 232-235.

 

3. Винар Л. Михайло Грушевський - історик України / Л. Винар // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. - Львів : НТШ, 1994. - С. 13-32.

 

4. Винар Л. Дмитро Іванович Дорошенко: життя і діяльність / Л. Винар // Український історик. - 2001. - № 1-4. - С. 8-67.

 

5. Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866 - 1934). У 50-ліття смерти / Л. Винар. - [Мюнхен] : Сучасність, 1985. - 120 с.

 

6. Владига О. Михайло Грушевський та археографічні плани Українського Наукового Товариства [Електронний ресурс] / О. Владига. - Режим доступу : file:///C:/Users/1/Desktop/статті%20до%20друку/УНТ/znpkhnpu_іst_2012_46_28.pdf.

 

7. Гермайзе О. Праця Київського Наукового Товариства на тлі наукового життя Наддніпрянської України / О. Гермайзе // Київська старовина. - 1992. - № 6. - С. 106-111.

 

8. Грушевський М. Автобіографія. - 1926 / М. Грушевський // Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. Грушевського / [упоряд. підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., приміт. А. П. Демиденка] ; [вступ. слово Л. М. Кравчука ; післямова Ф. П. Шевченка;]. - К. : Веселка, 1992. - С. 220-239.

 

9. Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві і його наукове видавництво / М. Грушевський // Записки УНТ. - 1908. - Кн. 1. - С. 4-5.

 

10. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901-1914) / Д. Дорошенко. - К. : Темпора, 2007. - 272 с.

 

11. Дорошенко Д. Джерела й історіографія / Д. Дорошенко, О. Оглоблин // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. - К., 1995. - С. 396-405.

 

12. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна школа: історія, політологія, право / Д. Дорошенко. - К. : Інституту археографії, 1996. - 257 с.

 

13. Ємець Т. Методологічні розбіжності засад розбудови української науки у М. Грушевського та В. Вернадського / Т. Ємець // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. Збірник наукових праць. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2002. - С. 326-335.

 

14. Зайцева З. Михайло Грушевський в українському науковому русі до Першої світової війни / З. Зайцева // Вісник Київського національного університету. - 2007. - Вип. 91. - С. 16-19.

 

15. Записки Укр. Наук. Тов. в Київі. Кн. ІІІ // Рада. - 1909. - № 73. - 15 квітня.

 

16. Катренко А. Українське Наук. т-во у Києві: [М. Грушевський - фундатор і голова УНТ] / А. Катренко, Т. Сусло // Український історичний журнал. - 1967. - № 5. - С. 130-133.

 

17. Крип'якевич І. Михайло Грушевський. Життя й діяльність / І. Крип'якевич // Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. Грушевського / [упоряд. підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., приміт. А. П. Демиденка] ; [Вступ. слово Л. М. Кравчука ; післямова Ф. П. Шевченка]. - К. : Веселка, 1992. - С. 448-483.

 

18. Нагірняк О. Роль Михайла Грушевського у створенні Українського Наукового Товариства / О. Нагірняк // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. Збірник наукових праць. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2002. - С. 104-110.

 

19. Оглоблин О. Михайло Сергієвич Грушевський (1866-1934) / О. Оглоблин // Український історик. - 1966. - № 1-2. - С. 6-14.

 

20. Онопрієнко В. Українське наук. т-во 1907-1927 рр. / В. Онопрієнко, О. Реєнт, Т. Щербань. - К. : Ін-т історії АН України, 1998. - 243 с.

 

21. Петлюра С. До практичних завдань українства [Електронний ресурс] / С. Петлюра. - Режим доступу : http://svitiaz.tripod.com/8/11.html.

 

22. Полонська-Василенко Н. ІсторіяУкраїни / Н. Полонська-Василенко. - Т. 2. - К. : Либідь, 1992. - 608 с.

 

23. Сохань П. Творча спадщина М. С. Грушевського і сучасність / П. Сохань // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / [редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань]. - Львів : Світ, 2002. - С. 14-46.

 

24. Удод О. [Рец. на:] З. І. Зайцева Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). - К. : КНЕУ, 2006. - 368 с. / О. Удод // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 221-223.

 

25. Хроніка "Українського Наукового Товариства в Київі" // Записки УНТ в Києві. - Кн. Х. - К., 1912. - С. 158-162.

 

26. Царинный А. Украинское движение / А. Царинный // Украинский туман должен рассеяться, и русское сонце взойдет. Украинофильство в России. Идеология национального раскола. - М., 1998. - С. 135-252.

 

27. Чишко В. Видатний історик України / В. Чишко // Київська старовина. - 1992. - № 1. - С. 27-29.

 

28. Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. - К. : Альтернативи, 2005. - 352 с.

 

29. Щербань Т. Історичні дослідження в Українському Науковому Товаристві (1907-1921 рр.) / Т. Щербань // Український історичний журнал. - 1993. - № 1. - С. 23-33.

 

30. Nowaсki R. Михайло Грушевський на тлі доби. - Перша частина / R. Nowaсki, W. Telwak. - Дрогобич - Opole, 2008. - 378 с.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).127288

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.