Насіння олійних культур як об'єкт на аграрному ринку

Sergey Chekhov

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано об'єкт ринку насіння олійних культур, яким є сорт та гібрид соняшнику, ріпаку, сої. Визначено, що важлива роль у підвищенні ефективності вітчизняної аграрної галузі належить селекції та насінництву. Вітчизняна насіннєва галузь має потенціал до зростання, який можна реалізувати лише завдяки науковому підходу та спеціалізації у виробництві насіння. Установлено, що існують доволі суттєві відмінності між етапами створення насіння та пріоритетами в державних наукових установах і приватних насіннєвих компаніях. Розбіжності обумовлені стратегічними планами розвитку та фінансовим механізмом оперативної діяльності. Перспективи полягають у необхідності проведення корінних змін, спрямованих на посилення організаційного й наукового забезпечення галузі, визначення нових пріоритетів розвитку галузі насінництва для створення кінцевого продукту у вигляді селекційної інновації.


Ключові слова


ринок; насіння; олійні культури; сорт; гібрид; оригінатори; виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Gaiduckiy, P.I. & Sabluk, P.T. & Lupenko, Y.O. and others (2005). Agrarian Reform inUkraine. NSC IAE, Kyiv, 424 p. (ukr).

Malik, M.Y. & Spilulyak, O.G. (2011). Institutes and institutions in the development of the agrarian sector of the economy. [Instituty ta institutsiy u rozvitku agrarnoi sfery economiky]. Economy of agroindustrial complex. 7: 169-176 (ukr).

Alekseenko, L.M. (2004). The market of financial capital: formation, problems, prospects of development. [Instituty ta institutsiy u rozvitku agrarnoi sferi economiky]. Ekonomichna Dumka, Ternopil, 424 p. (ukr).

Fadeev, L.V. (2006). Sell or process? [Prodavat ily pererabativat?]. Agroone, 7 (9): 20-24 (ukr).

Zakharchuk, O. (2009). Theoretical-methodological and practical bases of functioning of the market of plant varieties [Teoretiko-metodologichni i praktichny zasady funkcionuvannya rynku sortiv roslyn]. Alef Publishing House. Kiev, 390 p. (ukr).

Chekhov, S. (2015). Functioning of the market of soybeans in Ukraine. [Functsionuvannya rinku soi v Ukrainy]. Economy and region. Scientific Bulletin of Poltava National Technical University. Y. Kondratyuk. No. 4 (53): 55-60 (ukr).

Chekhov, S.A. (2015). Operation of the market for varieties and hybrids of sunflower in Ukraine. [Functsionuvannya rynku sortiv i gibridiv sonyashniku v Ukrainy]. Economicnyy prostir. No. 103: 105-117 (ukr).

Chekhov, S.A. (2016). Analysis of the offer on the domestic soybean market. [Analis propozitsii na vitchiznyanomu rynku rinku soi]. Economicnyy prostir. No. 106: 127-134 (ukr).

Chekhov, S.A. (2016). Analysis of supply on the domestic market of rapeseed [Analis propozitsii na vitchiznyanomu rynku rinku ripaku]. Economicnyy dyscurs. No. 1: 51-60 (ukr).

On Seeds and Planting Material. Law of Ukraine (2003) Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, No. 13, Article 92, 2005, No. 17-19, Art. 267, 2010, No. 9, p.76, 2013, No. 42, p.585, 2014, No. 6-7, st80, 2016, No. 4, Art. 39.

On Protection of Rights to Plant Varieties. Law of Ukraine№ 2986 (2002). Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. No. 23, Art. 163., p. 163.

Onegina, V.M. (2004). Ingredients of food safety and state regulation of agrarian sector [Skladovy prodovolchoi bezpeki ta dershavne regulyuvannya agrarnogo sektora]. Economics: problems of theory and practice: Issue 189, vol. 2: 571-583 (ukr).

Yurchyshyn, V.V. (2012). Innovative aspects of the evolution of economic science [Inovatsiyny aspekty evolyutsii ekonomichnoi nauky]. Economy of the agroindustrial complex. No. 1: 90-99 (ukr).

Barr, R. (1995). Political economy [translat.]. Vol.1. International relations, Moscow, 608 p. (rus).

Mizernaya, N. (2016). Soya: present - future. [Soya: syogodennya - maibutne]. Special Issue of the Proposition Magazine. pp. 40-42 (ukr).

Severina, E. (2015). Preferences of agricultural producers in Ukraine remain unchanged - high quality seeds [Predpochteniya selhozproizvoditeley Ukrainy ostautsya neizmennimi - semena vysokogo kachestva]. APK-inform. No. 8: 14-19 (rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аграрна реформа в Україні / [П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.] ; [за ред. П. І. Гайдуцького]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.

 

2. Малік М. Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 169-176.

 

3. Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми, перспективи розвитку : [монографія] / Л. М. Алексеєнко. - Тернопіль : Вид. буд-к "Максимум", Економічна думка, 2004. - 424 с.

 

4. Фадеев Л. В. Продавать или перерабатывать? / Л. В. Фадеев // Agroone. - 2016. - № 7 (9). - С. 20-24.

 

5. Захарчук О. В. Формування та розвиток ринку сортів рослин (теорія, методологія та практика) : дис. … доктора екон. наук / О. В. Захарчук. - К. : ІАЕ, 2009. - 486 с.

 

6. Chekhov S. Functioning of the market of soybean in Ukraine / S. Chekhov // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка "Економіка і регіон". - № 4 (53). - Полтава, 2015. - С. 55-60.

 

7. Чехов С. А. Функціонування ринку сортів і гібридів соняшнику в Україні / С. А. Чехов // Економічний простір. - 2015. - № 103. - С. 105-117.

 

8. Чехов С. А. Аналіз пропозиції на вітчизняному ринку сої / С. А. Чехов // Економічний простір. - 2016. - № 106. - С. 127-134.

 

9. Чехов С. А. Аналіз пропозиції на вітчизняному ринку ріпаку / С. А. Чехов // Економічний дискурс. - 2016. - № 1. - С. 51-60.

 

10. Закону України "Про насіння і садивний матеріал" // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 13. - Ст. 92; 2005. - № 17-19. - Ст. 267; 2010. - № 9. - Ст. 76; 2013. - № 42. - Ст. 585; 2014. - № 6-7. - Ст. 80; 2016. - № 4. - Ст. 39.

 

11. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2986 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 23. - Ст. 163. - С. 163.

 

12. Онєгіна В. М. Складові продовольчої безпеки та державне регулювання аграрного сектора / В. М. Онєгіна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ; Дніпропетровський нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2004. - Вип. 189, т. 2. - С. 571-583.

 

13. Юрчишин В. В. Інноваційні аспекти еволюції економічної науки / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 90-99.

 

14. Барр Р. Политическая экономия : в 2-х тт. / Р. Барр ; [пер. с фр.]. - М. : Международные отношения, 1995. - Т. 1. - 608 с.

 

15. Мізерна Н. Соя: сьогодення - майбутнє / Н. Мізерна, А. Носуля // Пропозиція. Спецвипуск. - 2016. - С. 40-42.

 

16. Северина Е. Предпочтения сельхозпроизводителей Украины остаются неизменными - семена высокого качества / Е. Северина // АПК-информ. - 2015. - № 8. - С. 14-19.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).127175

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.