Особливості апологетичного підходу Гавриїла Костельника

Ihor Zahrebelnyi

Анотація


Стаття присвячена одній із граней творчості українського греко-католицького богослова Гавриїла Костельника - його апологетиці. Особливості поглядів Костельника-апологета аналізуються під декількома кутами зору. По-перше, на тлі наявної в першій половині XX ст. україномовної літератури апологетичного спрямування. По-друге, з урахуванням відмінностей між цілями класичної апологетики та цілями, які визначав Г. Костельник. По-третє, з означенням співвідношення в підході Г. Костельника ортодоксально католицьких і модерністських засад.


Ключові слова


Гавриїл Костельник; УГКЦ; апологетика; католицький модернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Duilhé de Saint Projet (1905), Scientific Apology of Christian Faith [translation], Lviv, 442 p. (ukr).

Zahrebelnyi, I. (2015), «Havryil Kostelnyk’s vision of the relationship between Church and state in the context of development of Catholic social teaching», State and Church in the New History of Ukraine, PNPU, Poltava, pp. 158-165 (ukr).

Zahrebelnyi, I. (2013), «Political ideologies as a form of secularism in the interpretation of Havryil Kostelnyk», State and Church in the New History of Ukraine, PNPU, Poltava, pp. 356-361 (ukr).

Kostelnyk, H. (1934), Matter and spirit, Lviv, 14 p. (ukr).

Kostelnyk, H. (1925), Christian apologetics, Lviv, 174 p. (ukr).

Kostelnyk, H. (2008), Ultra posse. Selected Works, Grazhda, Uzhgorod, 400 p. (ukr).

Pelesh, J. (1876), Textbook of Catholic religion for high school, Part one: Introduction and evidence of the truth of Catholic religion, Lviv, 150 p. (ukr).

Petruk, Y. (2015), «Atheism as a religion in the understanding of Havryil Kostelnyk», Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu Ostrozhska akademiya (Ostroh), N17, pp. 75-86 (ukr).

Toronsky, A. (1906), Christian-Catholic fundamental dogmatics (the basic science of faith) and apologetics for students of the gymnasium, Lviv, 154 p. (ukr).

Sheptytskyi, A. (1930), «Speech at the opening of GreekCatholicTheologicalAcademy», Bohoslovia (Lviv), Vol. 8, pp. 1-4 (ukr).

John Paul II. Message to the Pontifical Academy of sciences: On evolution, available at: https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM.

Pius X. Pascendi Dominici gregis, available at: http://w2.vatican.va/content/pius-x/en/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html.

Stoljar, D. (2017), «Physicalism», The Stanford Encyclopedia of Philosophy, available at: https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/physicalism.

Strassler, M. (2012), Matter and Energy: A False Dichotomy, available at: https://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/mass-energy-matter-etc/matter-and-energy-a-false-dichotomy.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Duilhé de Saint Projet. Наукова апологія християнської віри / Duilhé de Saint Projet ; [пер. о. Ярослава Левицкого]. - Львів, 1905. - 442 с.

 

2. Загребельний І. Бачення Г. Костельником взаємовідносин Церкви і держави в контексті розвитку католицької соціальної доктрини / І. Загребельний // Держава і церква в новітній історії України : зб. статей. - Полтава : ПНПУ, 2015. - С. 158-165.

 

3. Загребельний І. Політичні ідеології як форми секуляризму в інтерпретації Гавриїла Костельника / І. Загребельний // Держава і церква в новітній історії України : зб. статей. - Полтава : ПНПУ, 2013. - С. 356-361.

 

4. Костельник Г. Матерія й дух / Гавриїл Костельник. - Львів, 1934. - 14 с.

 

5. Костельник Г. Християнська апольогетика / Гавриїл Костельник. - Львів, 1925. - 174 с.

 

6. Костельник Г. Ultra posse. Вибрані твори / Г. Костельник ; [упорядкування та передмова о. Олега Гірника]. - Ужгород : Ґражда, 2008. - 400 с.

 

7. Пелешъ Ю. Учебникъ Католицкой релігії для высшихъ клясъ школъ середнихъ посля Антонія Вапплера. Часть I: Введение и доказъ истины католицкой Религії / Юліянъ Пелешъ. - Львовъ, 1876. - 150 с.

 

8. Петрук Я. Атеїзм як релігія у розумінні Гавриїла Костельника / Ярина Петрук // Наукові записки Національного університету Острозька академія. - 2015. - № 17. - С. 75-86.

 

9. Торонський А. Християньско-католицка догматика фундаментальна (наука віри основна) і апольоґетика для учеників висших кляс ґімназияльних / Алексій Торонський. - Львів, 1906. - 154 с.

 

10. Шептицький А. Промова на святочнім відкриттю Гр.-кат. Богословської Академії / Андрей Шептицький // Богословія - 1930. - Т. 8. - С. 1-4.

 

11. John Paul II. Message to the Pontifical Academy of sciences: On evolution [Електронний ресурс] / John Paul II. - Режим доступу : https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM.

 

12. Pius X. Pascendi Dominici gregis [Електронний ресурс] / X. Pius. - Режим доступу : http://w2.vatican.va/content/pius-x/en/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html.

 

13. Stoljar D. Physicalism [Електронний ресурс] / D. Stoljar // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. - Режим доступу : https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/physicalism.

 

14. Strassler M. Matter and Energy: A False Dichotomy [Електронний ресурс] / M. Strassler. - Режим доступу : https://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/mass-energy-matter-etc/matter-and-energy-a-false-dichotomy.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).124125

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.