Формування ринку землі в Україні - реалії і перспективи розвитку

Anatolii Danylenko, Tetiana Sokolska, Olena Shust

Анотація


У статті досліджено сучасний стан, умови та можливості запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, виділено основні проблеми його розвитку, запропоновано шляхи їх подолання й оптимізації в сучасних ринкових умовах, проаналізовано досвід купівлі-продажу та оренди земель сільськогосподарського призначення в європейських країнах. Обґрунтовано концептуальний підхід до формування нормативно-правового регулювання земельних відносин та запровадження запобіжників і обмежень, які мають передувати зняттю мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.


Ключові слова


земля; земельні відносини; чорноземи; сталий розвиток; агросфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Sabluk, P. T. (2006). Development of land relations in Ukraine. NNT IAE. Kyiv, 335 p. (ukr).

Tretyak, A. M. (2013). Land Management in Ukraine: Theory, Methodology. Grin D.S., Kyiv, 648 p. (ukr).

Lupenko, Yu. O. and Khodakivska, O. V. (2016). Scientific basis of introducing market circulation of agricultural land. Ekonomika APK - The economy of AIC, No 12, pp. 5-15 (ukr).

Chikalo, I.(2013). Institutional provision of functioning of the land market in Ukraine. Economist, No 3, pp. 29-31 (ukr).

Nizalov, D. & Chmelova, K. & Kubakh, S. al. (2016). Land Governance Monitoring in Ukraine 2014-2015/Capacity development for evidence-based land & agricultural policy making. Available at: http://www.kse.org.ua/en/research-policy/land/governance-monitoring/yearbook-2014-2015.

Gaiduckiy, P. I. (2004). Moratorium on the sale of land drags agrarian reform. Biznes, No 7 (578), pp. 32-33 (ukr).

Khodakovsky, E. I. (2001). Stabilization of the economic situation in the context of the land market, NNT IAE. Kyiv, 335 p. (ukr).

Ivanovsky, D. V. (2016). Land market in Ukraine: problems of legislative regulation. Rozbudova derzhavy i prava: pytannya teoriyi ta konstytucijnoyi praktyky, No 6 (p.2), pp. 3-8 (ukr).

Martin, A. G. (2011). Regulating the Land Market in Ukraine, Agrar Media Group, Kyiv, 254 p. (ukr).

Hectaresof exaggerated, or as farmers with the Minister were looking for a land compromise. Available at: https://agropolit.com.

Review of the state of land relations inUkraine. Available at: file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0% BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/Land-Review-Monthly_3_final-1.pdf.

Novakovsky, L. (2015). National report on the completion of land reform. Agrar. Science. Kyiv, 48 p. (ukr).

Voronina, Yu. E. (2009). Improving state regulation of food security. Teoriya ta praktyka derzhavnogo upravlinnya, No 1, pp. 321-329 (ukr).

Bilocerkivska rajonna derzhavna administraciya [Bila Tserkva District State Administration]. Available at: http://bcrda.kiev.ua.

Umanska rajonna derzhavna administraciya [Uman district state administration]. Available at: http://bcrda.kiev.ua. http://umanrda.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Саблук П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П. Т. Саблук. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2006. - 335 с.

 

2. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами / А. М. Третяк, О. С. Дорош. - К. : ТОВ "ЦЗРУ", 2006. - 464 с.

 

3. Лупенко Ю. О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 5-15.

 

4. Чикало І. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні / І. Чикало // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 29-31.

 

5. Land Governance Monitoring in Ukraine 2014-2015 [Електронний ресурс] / [D. Nizalov, K. Chmelova, S. Kubakh al.] // Capacity development for evidence-based land & agricultural policy making, 2016. - Режим доступу : http://www.kse.org.ua/en/research-policy/land/governance-monitoring/yearbook-2014-2015.

 

6. Гайдуцький П. И. Мораторий на продажу земли затягивает аграрную реформу / П. И. Гайдуцький // Бизнес. - 2004. - № 7 (578). - С. 32-33.

 

7. Ходаківський Є. І. Стабілізація економічної ситуації в контексті ринку землі / Є. І. Ходаківський // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI ст. - К. : ІАЕ УААН, 2001. - С. 251-253.

 

8. Івановський Д. В. Ринок земель в Україні: проблеми законодавчого регулювання / Д. В. Івановський // Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики. - 2016. - № 6, частина 2. - С. 3-8.

 

9. Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні : [монографія] / А. Г. Мартин. - К. : Аграр Медіа Груп, 2011. - 254 с.

 

10. Гектарироздору, або як фермери з міністром земельний компроміс шукали [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://agropolit.com.

 

11. Огляд стану земельних відносин в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : file:///C:/Users/%D0%A2%D0% B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/Land-Review-Monthly_3_final-1.pdf.

 

12. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи / [за наук. ред. Л. Я. Новаковського]. - К. : Аграр. наука, 2015. - 48 с.

 

13. Вороніна Ю. Є. Удосконалення державного регулювання продовольчої безпеки / Ю. Є. Вороніна // Теорія та практика державного управління. - 2009. - Вип. 1. - С. 321-321.

 

14. Білоцерківська районна державна адміністрація [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. - Режим доступу : http://bcrda.kiev.ua.

 

15. Уманська районна державна адміністрація [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. - Режим доступу : http://umanrda.gov.ua.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.6(152).122176

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.