Взаємопоєднання методів у функціонуванні філософсько-релігійних ідей (зі спадщини українських мислителів 1900-х - 1970-х ХХ ст.)

Zуnovij Timenyk

Анотація


Через осмислення текстів з'ясовано, як методологічні чинники забезпечують уреальнення обміркованих ідей через постійну синхронізацію із міждисциплінарним простором, (між)релігійними комунікаціями. Розкрито супровідну участь "кількапроцесуального одночасся" з огляду на комплекс темпоритмік.


Ключові слова


Бог; добро; зло; інноваційність; істинність; одкровення; "релігійна логіка"; традиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Berdiаiev, N. (1904). On New Russian Idealism. Voprosy Filosofii i Psikhologii [Moscow]. Book 5(75). P. 683–724 (rus).

Berdiаiev, N. (1908). Origin of evil and sense in the history. Voprosy Filosofii i Psikhologii [Moscow]. Book 4 (94). P. 287–334 (rus).

Bulhakov, S. (1910). From Thoughts on the Nationality. Voprosy Filosofii i Psikhologii [Moscow]. Book 3(103). P. 385–412 (rus).

Bulhakov, S. (1914). Transcendental Problem of Religion. Voprosy Filosofii i Psikhologii [Moscow]. Book 5 (125). P. 728–780 (rus).

Verheles, K. M. (2017). Anthropological Dimensions of Philosophy and Religion. Hileya. Vol. 118(№3). P. 195–198 (ukr).

Hrynenko, M. (2016). Mykola’s Shemkevych Philosophical System and Its Relevance to Ukrainians Outlook Formation. Skhid. №2(142). 71–73 (ukr). Available at: DOI: 10.21847/1728-9343.2016.2(142).62665.

Ilarion Metr. [Оhiienkо] (1973). My Homilies. Volyn (Winnipeg). Vol. 1. 187 p. (ukr).

Ilarion Metr. [Оhiienkо] (1992). Before Khristianian Faight of the Ukrainian peoples ((Reprint from 1965. Winnipeg). «Oberehy» Ltd, Kyiv, pp. 424 (ukr).

Kolomiets, A. I. (2016). To the National and Ideological Implications of Historical Types of Social Unity in the Native Philosophy of ХІX – Early XX Century. Hileya. Vol. 113 (№10). P. 266–270 (ukr). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_70.

Sakun, A. V. (2016). Metodological Reflecnion as a Way of Understanding the Processes of Thinking. Hileya. Vol. 108(№5). P.180–183 (ukr). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_48.

Timenyk, Z. (2015). Peculiarities of the methodological innovations in the philosophical and religious sphere: spiritual and cultural context. Skhid, no. 4(136), pp. 79-85. Available at: DOI : 10.21847/1728-9343.2015.4(136).48400.

Timenik, Z. I. (2016), Ukrainian thinkers about the philosophical and religious ideas of revelation, transformation, Grani. No. 139 (11). 93-100. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_139_16.

Timenyk, Z. (2017). The interpretation of paganish in the philosophical and religious ideas of ukrainian philosophers of 1870s-1960s: methodological reflections. Skhid, no. 1(147), pp. 124-129. Available at: DOI : 10.21847/1728-9343.2017.1(147).97562.

Cherenkov, M. (2015). Phenomenology of religion as vіa medіa: on potentialities of the phenomenological approach to integration of philosophy of religion and theology. Skhid, no. 4(136), pp. 97-102. Available at: DOI : 10.21847/1728-9343.2015.4(136).48402.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бердяев Николай. О новом русском идеализме / Николай Бердяев // Вопросы философии и психологии. - 1904. - Кн. 5(75). - С. 683-724.

 

2. Бердяев Николай. Происхождение зла и смысла в истории / Николай Бердяев // Вопросы философии и психологии. - 1908. - Кн. 4(94). - С. 287-334.

 

3. Булгаков Сергей. Из размышлений о национальности / Сергей Булгаков // Вопросы философии и психологии. - 1910. - Кн. ІІІ (103). - С. 385-412.

 

4. Булгаков Сергей. Трансцендентальная проблема религии / Сергей Булгаков // Вопросы философии и психологии. - 1914. - Кн. 5 (125). - С. 728-780.

 

5. Вергелес К. М. Антропологічні виміри філософії та релігії / К. М. Вергелес // Гілея. - 2017. - Вип. 118 (№ 3). - С. 195-198.

 

6. Гриненко М. Філософська система Миколи Шлемкевича і її актуальність для формування світогляду українців / Марія Гриненко // Схід. - 2016. - № 2 (142). - С. 71-73. DOI : 10.21847/1728-9343.2016.2(142).62665.

 

7. Іларіон Митр. (Огієнко). Мої проповіді / Іларіон Митр. (Огієнко). - Вінніпег : Накл. Т-ва "Волинь", 1973. - Ч. 1. - 187 с.

 

8. Іларіон Митр. (Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон Митр. (Огієнко). - К. : АТ "Обереги", 1992. - 424 с.

 

9. Коломієць А. І. До національно-ідейних імплікацій історичних типів суспільної єдності у вітчизняній філософії XIX - початку XX століття / А. І. Коломієць // Гілея. - 2016. - Вип. 113. - С. 266-270 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_70.

 

10. Сакун А. В. Методологічна рефлексія як спосіб розуміння процесів мислення / А. В. Сакун // Гілея. - 2016. - Вип. 108. - С. 180-183. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_48.

 

11. Тіменик З. Особливості методологічних інновацій у сфері філософорелігійних ідей: духовно-культурологічний контекст / Зиновій Тіменик // Схід. - 2015. - № 4 (136). - С. 79-85. DOI : 10.21847/1728-9343.2015.4(136).48400

 

12. Тіменик З. І. Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення / З. І. Тіменик // Грані. - 2016. - № 139 (11). - С. 93-100 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_139_16.

 

13. Тіменик З. Інтерпретація язичницького у філософсько-релігійних ідеях (зі спадщини українських мислителів 70-х рр. ХІХ - 60-х рр. ХХ ст.): методологічні рефлексії / Зиновій Тіменик // Схід. - 2017. - № 1 (147). - С. 124-129. DOI : 10.21847/1728-9343.2017.1(147).97562.

 

14. Черенков Михайло. Феноменологія релігії як vіa medіa: про можливості феноменологічного підходу до інтеграції філософії релігії й теології / Михайло Черенков // Схід. - 2015. - № 4 (136). - С. 97-102. DOI : 10.21847/1728-9343.2015.4(136).48402.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117517

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.