Сучасне богословське осмислення сакраментального виміру місіонерської діяльності

Serhii Sannіkov

Анотація


У статті здійснюється систематичний аналіз сакраментального виміру місіонерської діяльності та доводиться, що відповідні ідеї ґрунтуються на сучасних богословських концепціях, які тлумачать місію як справу Божу (Missio Dei), а не справу церкви. Така інтерпретація місії покликана подолати кризу місіонерської діяльності на Заході та в українському контексті. Трансформації богословського осмислення місії приводять до відкриття значення місійної дії як сакраментального акту Боголюдського спілкування. Відповідно, теологічне тлумачення місії перестає бути суб'єктивним, але звертає увагу на об'єктивну та інтерсуб'єктивну природу місії як універсальної діяльності Бога й церкви.


Ключові слова


теологія місії; протестантизм; православ'я; сучасна теологія; еклезіологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Barrow, Simon (2002). Presence and Prophecy: A Heart for Missionin Theological Education: Study Guide, Church House Publishing, 48 p.

Ahonen, Risto A. (2005), Missionin the new millennium: theological foundations of the world mission [translat.], Svetoch, St.Petersburg, 447 p. (rus).

Bosch, David (1997), Transformations of missionary work: Paradigm shifts in theology of missionary activity [translat.], Bogomysliye, St.Petersburg, 636 p.(rus).

Ivanov, S. A. (2003), Byzantine missionary work: Can a Christian be made from a «barbarian»? Yazyki slavyanskoy kultury, Moskow, 376 p. (rus).

Carver, Vilyam Ouen (1993), Missionary Work and God’s providence, Logos Publishing, Moscow, 191 p.

Missionof the Orthodox Church in the Modern World. Orthodoxy in Ukraine. Available at: http://orthodoxy.org.ua/data/misiya-pravoslavnoyi-cerkvi-v-suchasnomu-sviti.html.

Penner, P. (1999), Teach all nations. Theological Education Mission, W.p., St.Petersburg, 335 p. (rus).

Wright, Christopher J. H. (2015), The Mission of God [translat.], Kollokvium, Cherkassy, 592 p. (rus).

Rusin, Ivan (2017), The concept of the mission in modern Protestant theology Practical Philosophy. 3. 81-88 (rus).

Anniversary Declaration of the UOC, final, compromise variant, which has not been adopted in early 2009 Bohoslovskyy portal. Available at: http://theology.in.ua/ua/bp/theological_library/theological_doc/confessional_doc/47505/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Barrow S. Presence and Prophecy: A Heart for Mission in Theological Education: Study Guide / Simon Barrow. - Church House Publishing, 2002. - 48 p.

 

2. Ахонен Р. А. Миссия в новом тысячелетии: теологические основы мировой миссии / Ристо А. Ахонен ; [пер. с англ. И. В. Угловского; под ред. В. И. Смирнова]. - СПб. : Светоч, 2005. - 447 с.

 

3. Бош Д. Преобразования миссионерства: Сдвиги парадигмы в богословии миссионерской деятельности / Дэвид Бош. - СПб. : Богомыслие, 1997. - 636 с.

 

4. Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из "варвара" христианина? / Сергей Аркадьевич Иванов. - М. : Языки славянской культуры, 2003. - 376 с.

 

5. Карвер В. О. Миссионерство и промысел Божий / Вильям Оуэн Карвер. - М. : Логос, 1993. - 191 с.

 

6. Місія православної церкви в сучасному світі [Електронний ресурс] // Православие в Украине. - Режим доступу : http://orthodoxy.org.ua/data/misiya-pravoslavnoyi-cerkvi-v-suchasnomu-sviti.html.

 

7. Пеннер П. Научите все народы. Миссия богословского образования / П. Пеннер. - СПб. : 1999. - 335 с.

 

8. Райт К. Миссия Бога / Кристофер Райт. - Черкассы : Коллоквиум, 2015. - 592 с.

 

9. Русин И. Концепция миссии в современном протестантском богословии / Иван Русин // Практична філософія. - 2017. - № 3. - С. 81-88.

 

10. Ювілейна декларація УПЦ, кінцевий, компромісний варіант, який так і не був прийнятий на початку 2009 року [Електронний ресурс] // Богословский портал. - Режим доступу : http://theology.in.ua/ua/bp/theological_library/theological_doc/confessional_doc/47505/.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117511

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.