Поняття релігії та Бога у філософії Джона Дьюї

Mariia Rozputna

Анотація


У статті проаналізовано погляди Джона Дьюї на релігієзнавчу частину його філософських знань; виокремлені вчення про релігію та ставлення до Бога в біографічному контексті Джона Дьюї; розглянуто поняття досвіду, віри в релігійному розумінні вченого, а також визначено еволюцію його поглядів на релігійні знання. Систематизовано періоди зацікавлення вченого питаннями релігії. Показано, що найбільший вплив на погляди Джона Дьюї щодо релігії та Бога справили роботи німецьких класиків, дарвінізм та соціальне життя вченого.


Ключові слова


релігія; віра; досвід; прагматизм; знання; філософія

Повний текст:

PDF

Посилання


James, William (2000), Pragmatism [translat.], Vydavnychii dim «Alternatyvy», Kyiv, p. 144. (ukr).

James, William (1998), The Varieties of Religious Experience [translat.], Nauka, Moscow, p. 431 (rus).

Dewey, J. (1980), Art as Experience. Columbia Company, New York, 194 p. (eng).

Dewey, J. (1965), A Common Faith. Indiana University Press, Bloomington, 47 p. Available at: https://www.uio.no/studier/emner/uv/­uv/UV9406/dewey-john-(1986).-essays-a-common-faith.pdf (eng).

Dewey, J. (2016). The influence ofDarwinon philosophy, Diacronia 3 (February 12), A48 (1-6), DOI: 10.17684/i3A48en.

Dewey, J. (2007), Psyhology. Kessinger Publishing, LLC, Whitefish, Montana, 440 p. (eng).

Knight, P. J. (1996), Philosophical pragmatism and religious belief: interpreting Christian non-realism through john Dewey and Richard Rorty, Available at: http://etheeses.dur.ac.uk/5308/.

Rockefeller, S. C. (1994), John Dewey: Religious Faith and Democratic Humanism, Columbia University Press, New York, 683 p. (eng).

Ryan’s, A. (1997), John Dewey and the High Tide of American Liberalism. W. W. Norton & Company, New York, 416 p. (eng).

Westbrook, R. B. (1993), John Dewey and American Democracy, Cornell University Press, New York, 592 p. (eng).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Джеймс У. Прагматизм / У. Джеймс. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2000. - 144 с.

 

2. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта / У. Джеймс ; [пер. с англ. В. Г. Малахиевой-Мирович и М. В. Шик]. - М. : Наука, 1993. - 431 с.

 

3. Dewey J. Art as Experience / J. Dewey. - New York : Columbia Company, 1980. - 194 p.

 

4. Dewey J. A Common Faith. - Bloomington : Indiana University Press [Електронний ресурс] / J. Dewey. - Режим доступу : https://www.uio.no/studier/emner/uv/uv/UV9406/dewey-john-(1986).-essays-a-common-faith.pdf.

 

5. Dewey J. The Influence of Darwin on Philosophy [Електронний ресурс] / J. Dewey // Diacronia. - 2016. - № 3 (February 12). DOI: 10.17684/i3A48en.

 

6. Dewey J. Psyhology / J. Dewey. - Whitefish, Montana : Kessinger Publishing, LLC, 2007. - 440 p.

 

7. Knight P. J. Philosophical pragmatism and religious belief: interpreting Christian non-realism through john Dewey and Richard Rorty [Електронний ресурс] / P. J. Knight. - Режим доступу : http://etheeses.dur.ac.uk/5308/.

 

8. Rockefeller S. C. John Dewey: Religious Faith and Democratic Humanism / S. C. Rockfeller. - New York : Columbia University Press, 1994. - 683 p.

 

9. Ryan's A. John Dewey and the High Tide of American Liberalism / A. Ryan's. - New York : W. W. Norton & Company, 1997. - 416 p.

 

10. Westbrook R. B. John Dewey and American Democracy / R. B. Westbrook. - New York : Cornell University Press, 1993. - 592 p.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117441

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.