Ціннісні засади польської модернізації: М. Дзельський

Yaroslav Pasko

Анотація


Стаття присвячена морально-нормативним засадам модернізації в Польщі, ролі М. Дзельського у процесі модернізації пострадянських суспільств. Автор фокусує увагу на соціальних та культурних детермінантах розвитку ІІІ Речі Посполитої. У процесі аналізу концентрується увага на суперечностях польської та української модернізації, що безпосередньо пов'язана з діяльністю польських та українських інтелектуалів.

Дослідження заторкує загальні проблеми, пов'язані з модернізаційним дискурсом традиціоналізму, етосом спільнот, життєсвітом інтелектуалів, сумісних із вимірами моральності, соціальної відповідальності та відкритістю до змін. Синтезуються різні підходи щодо історичної пам'яті, а також відзначається роль та значення філософії Мирослава Дзельського у процесі соціальної реконструкції.


Ключові слова


українські та центральноєвропейські інтелектуали; колоніальний дискурс; клієнтельне підпорядкування; центральноєвропейський дискурс; модернізація та раціоналізація; етос; моральні цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolakowski, L. (1993), The Myth of the Self-identification Man, Civil Society and the State.London UK.Press, 424-425 (eng).

Dzielski, M. (1995), Rebirth of the spirit - the construction of freedom Writings, Krakow Industrial Society, Znak, 984 p. (pol).

Dzielski, M. (1983), Liberalism and Christianity. Krakow Industrial Society, available at: http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=106

Kuninski, Milowit (1999), The ethical and religious basis of liberalism by Miroslaw Dzielski. Available at: http://www.omp.org.pl/stareomp/indexbd79.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=53

Dzielski, M. (1983), The need for creative anti-communism Krakow Industrial Society, Znak, p. 12 (pol).

Dzielski, M. (1995), The spirit of the coming time, in: Rebirth of the spirit - the construction of freedom Writings, Krakow Industrial Society, Znak, 249-269. (pol).

Dzielski, M. (1995), Polish policy today, in: Rebirth of the spirit - the construction of freedom Writings, Krakow Industrial Society, Znak, 919-943. (pol).

Dzielski, M. (1995), Building a historic compromise, in: Rebirth of the spirit - the construction of freedom Writings, Krakow Industrial Society, Znak, 297-293. (pol).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kolakowski L. The Myth of the Self-identification Man / L. Kolakowski // Civil Society and the State. - London : London UK. Press, 1993. - P. 424-425.

 

2. Dzielski M. Odrodzenie ducha - budowa wolności. Pisma zebrane / M. Dzielski. - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak,1995. - 984 p.

 

3. Dzielski M. Liberalizm a chrześcijaństwo / M. Dzielski. - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak, 1983 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=106

 

4. Kuniński M. Etyczne i religijne podstawy liberalizmu Mirosława Dzielskiego / Miłowit Kuniński, 1999 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.omp.org.pl/stareomp/indexbd79.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=53

 

5. Dzielski M. Potrzeba twórczego antycomunizmu / M. Dzielski. - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak, 1983. - S. 12.

 

6. Dzielski M. Duch nadchodzącego czasu / M. Dzielski // Odrodzenie ducha - budowa wolności. Pisma zebrane. - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak,1995 - S. 249-269.

 

7. Dzielski M. Polityka polska dziś / M. Dzielski // Odrodzenie ducha - budowa wolności. Pisma zebrane. - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak,1995. - S. 919-943.

 

8. Dzielski M. Budowa historychnego kompromisu / M. Dzielski // Odrodzenie ducha - budowa wolności. Pisma zebrane. - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak,1995. - S. 297-293.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117431

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.