Четверта хвиля. Нова індустріалізація. Альтермодерн: культурологічна експлікація концептів

Yevheniia Bilchenko

Анотація


Стаття присвячена культурологічному аналізу моделі суб'єкта ХХІ століття у світлі постнекласичних концептосфери та мови культури, зокрема понять "четверта хвиля", "нова індустріалізація", "альтермодерн". Автор обгрунтовує, що "нова індустріалізація" як соціально-економічний і культурологічний концепт відповідає сучасному етапу розвитку суспільства, що вступило у стадію глокалізації, "четвертої хвилі" та "альтермодерну". Вона передбачає відродження вторинного (промислового) сектора й притаманних йому інтернаціональних цінностей за рахунок розширення ролі національної держави. Остання також видозмінюється на виклик часу і набуває вигляду багатополярного конгломерату регіонів. Чинником "нової індустріалізації", ефективним засобом погодження "третьої" та "четвертої" хвиль, модерну і постмодерну, глобального і локального є мистецтво. Воно формує нового суб'єкта, що компенсує і долає простори конфліктних культурних зон і є повністю звільненим від ідеологій.


Ключові слова


суб'єкт; "четверта хвиля"; "нова індустріалізація"; "альтермодерн"; мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Bourriaud, N. (2009), The Radicant, Tate Britain, 3 februari t/m 26 april. - Sternberg Press, available at: www.metropolism.org/magazine/2009-no1/een-archipel-van-lokale-reacties/

Fabbrini, Ricardo Nascimento (2012), A altermodernidade de Nicolas Bourriaud, Trans/Form/Ação [online], vol.35, n.3, 259-266. DOI: 10.1590/S0101-31732012000300014.

Marcel, Gabriel (2010), Homo Viator: Introduction to the Metaphysic of Hope [1 edition], St. Augustines Press, 312 p.

Ricker, Ariel (July 12, 2013), Homo Viator & Formalized Social Rejections DOI: 10.2139/ssrn.2292936

Bauman, Zygmunt (1997), Modernity and Clarity In: Luthe H.O., Wiedenmann R.E. (eds) Ambivalenz, VS Verlag für Sozialwissenschaften. DOI: 10.1007/978-3-322-91433-0_5

Toffler, Alvin & Toffler, Heidi (2000), Global Gladiators Challenge the Power of Nations, New Perspectives Quarterly. № 17. 26-27. DOI: 10.1111/0893-7850.00233

Herzogenraf, Bernd (2005), "Highway to Nowhere": Lynch and Lacan, Cinema and Cultural Pathology [translat]. In: Russian Anthropological School. Proceedings. Issue. 3, RGGU, Moscow Available at: http://euristem.livejournal.com/41151.html.

Deleuze, Gilles (2007). Anti-Oedipus: Capitalism and schizophrenia [translat], U-Factoria, Ekaterinburg, 672 p. (rus).

Epstein, Mikhail (2004), The Gap Sign: On the Future of the Humanities, New literary review, Moscow, 864 p. (rus).

Diamond, Larry (May 22, 2011). A Fourth Wave or False Start? Democracy After the Arab Spring. Foreign Affairs. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-05-22/fourth-wave-or-false-start


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bourriaud N. The Radicant [Електронний ресурс] / Nicolas Bourriaud // Tate Britain, 3 februari t/m 26 Аpril. - Sternberg Press, 2009. - Режим доступу : www.metropolism.org/magazine/2009-no1/een-archipel-van-lokale-reacties/

 

2. Fabbrini R. N. A altermodernidade de Nicolas Bourriaud / Ricardo Nascimento Fabbrini // Trans/Form/Ação [online]. - 2012. - Vol. 35, n. 3 - P. 259-266. DOI: 10.1590/S0101-31732012000300014.

 

3. Marcel G. Homo Viator: Introduction to the Metaphysic of Hope [1 edition] / Gabriel Marcel. - St. Augustines Press, 2010. - 312 p.

 

4. Ricker A. Homo Viator & Formalized Social Rejections / Ariel Ricker. - Social Science Research Network Working Paper Series. - July 12, 2013. DOI: 10.2139/ssrn.2292936

 

5. Bauman Z. Modernity and Clarity / Zygmunt Bauman // Luthe H. O., Wiedenmann R. E. (eds). Ambivalenz. - VS Verlag fr Sozialwissenschaften, 1997. DOI: 10.1007/978-3-322-91433-0_5

 

6. Toffler A. Global Gladiators Challenge the Power of Nations / Alvin Toffler, Heidi Toffler // New Perspectives Quarterly. - 2000. - № 17. - P. 26-27. DOI: 10.1111/0893-7850.00233

 

7. Херцогенраф Б. "Шоссе в никуда": Линч и Лакан, кино и культурная патология [Електронний ресурс] / Бернд Херцогенраф ; [пер. с англ. Кирилла Дроздова] // Русская антропологическая школа. Труды. - Вып. 3 / [под ред. Вяч. Вс. Иванова]. - М., РГГУ, 2005. - Режим доступу : http://euristem.livejournal.com/41151.html.

 

8. Делез Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Жиль Делез, Феликс Гваттари ; [пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина] ; [науч. ред. В. Кузнецов]. - Екатеринбург : У-Фактория, 2007. - 672 с.

 

9. Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук / Михаил Эпштейн. - М. : Новое литературное обозрение, 2004. - 864 с.

 

10. Diamond Larry. A Fourth Wave or False Start? Democracy After the Arab Spring [Електронний ресурс] / Diamond Larry // Foreign Affairs. - 2011. - May 22. - Режим доступу : https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-05-22/fourth-wave-or-false-start.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117402

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.