Феномен золотих "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння Північної Азії (Частина третя)

Gennadiy Gayko, Volodymyr Biletsky

Анотація


У циклі статей систематизовано події заселення та економічного освоєння величезних просторів Північної Америки, Австралії, Південної Африки, Північної Азії, що пов'язані з рухом шукачів золота й алмазів (золотими й алмазними "лихоманками"). Наведено хронологічний огляд подій, дано аналіз загальному феномену явища, розкриті особливості його історичної, гірничо-геологічної й організаційної складових. Матеріал розділено на три окремі, але тематично поєднані частини, що описують явище "золотої лихоманки" - стихійного масового видобування золота на нововідкритих родовищах у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. у віддалених (для європейців) частинах світу. Автори висвітлюють події в Північній Азії - на Уралі та в Сибіру.


Ключові слова


золота лихоманка; старателі; шліховий метод; розсипи; жильне золото; Північна Азія; Урал; Сибір

Повний текст:

PDF

Посилання


Ralph K., Andrist (2015), The Gold Rush, New Word City, 145 р. (eng)

Reeves, Keir and Frost, Lionel and Fahey, Charles (2010), Integrating the Historiography of the Nineteenth-Century Gold Rushes, Australian Economic History Review, № 50 (2). doi:10.1111/j.1467-8446.2010.00296.x

Micheloud, François (1997), The Crime of 1873: Gold Inflation this time, available at: http://www.micheloud.com/FXM/MH/Crime/Gold.htm.

Malone, Michael P. and Roeder, Richard B. and Lang, William L. (1991), Chapter 4, The Mining Frontier, in: Montana : a history of two centuries, WA : University of Washington Press, Seattle, Рp. 64-91. available at: https://books.google.com.ua/books?id=p-P59FkOPg0C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

North, Michael (1994), Das Geld und seine Geschichte, C. H. Beck, s. 121 (germ).

Brands, H. W. (2003), The age of gold: the California Gold Rush and the new American dream, available at: https://www.amazon.com/Age-Gold-California-American-Dream/dp/0385720882.

Berton, Pierre(2001), Klondike: The Last Great Gold Rush, 1896-1899, Random House of Canada, 496 p. (eng).

Marfunin, A.S. (1987), History of gold, Nauka, Moscow, 248 p. (rus).

Anikin, A.V. (1984), Gold, Mezhdunarodnyye otnosheniya, Moscow, 320 p. (rus).

Alekseev, I.S. (2008), Gold. Diamonds. People KNORUS, Moscow, 600 p. (rus).

Gaiko, G.I. and Biletsky, V. S. (2015), Mining component of the Great Geographic Discoveries, Skhid. No. 3. 11-16. DOI: 10.21847/1728-9343.2015.3(135).45747.

Biletsky, V. S. and G.I. Gaiko (2006), Chronology of Mining in the Countries of the World, Donetsk Research Institute of NTSh, Editorial Board of Mining Encyclopedia, Donetsk, 224 p. (ukr).

Gayko, G.I. and Biletsky, V. S. (2015), Mining in the history of civilization, «Kyiv-Mohyla Academy» Publisher House, 486 p. (ukr).

Gayko, G. and Biletsky, V. (2017), Phenomenon of gold and diamond rushes as territorial, mining and socio-cultural development of continental spaces of North America and Australia(Part I). Skhid, no. 3(149), pp. 28-35. doi: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2017.3(149).108121

Gayko, G. and Biletsky, V. (2017). Phenomenon of gold and diamond rushes as territorial, mining and socio-cultural development of continental spaces of South Africa (part IІ). Skhid, no. 4(150), pp. 41-48. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111247


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ralph K. Andrist. The Gold Rush / Andrist K. Ralph. - New Word City, 2015. - 145 р.

 

2. Reeves Keir. Integrating the Historiography of the Nineteenth-Century Gold Rushes / Keir Reeves, Lionel Frost, Charles Fahey // Australian Economic History Review. - 2010. - № 50 (2). doi:10.1111/j.1467-8446.2010.00296.x

 

3. Micheloud François. The Crime of 1873: Gold Inflation this time [Електронний ресурс] / François Micheloud // FX Micheloud Monetary History. - Режим доступу : http://www.micheloud.com/FXM/MH/Crime/Gold.htm.

 

4. Malone Michael P. Chapter 4. The Mining Frontier / Michael P. Malone, Richard B. Roeder, William L. Lang [Електронний ресурс] // Montana : a history of two centuries (Rev. ed.). - Seattle, WA : University of Washington Press, 1991. - Рp. 64-91. - Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=p-P59FkOPg0C &printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

 

5. North Michael. Das Geld und seine Geschichte / Michael North. - München : C. H. Beck, 1994. - S. 121.

 

6. Brands H. W. The age of gold: the California Gold Rush and the new American dream [Електронний ресурс] / H. W. Brands. - New York, 2003. - Режим доступу : https://www.amazon.com/Age-Gold-California-American-Dream/dp/0385720882.

 

7. Berton Pierre. Klondike: The Last Great Gold Rush, 1896-1899 / Pierre Berton. - Random House of Canada, 2001. - 496 p.

 

8. Марфунин А. С. История золота / А. С. Марфунин. - М. : Наука, 1987. - 248 с.

 

9. Аникин А. В. Золото / А. В. Аникин. - М. : Международные отношения, 1984. - 320 с.

 

10. Алексеев И. С. Золото. Алмазы. Люди / И. С. Алексеев. - М. : КНОРУС, 2008. - 600 с.

 

11. Гайко Г. І. Гірнича складова епохи Великих географічних відкриттів / Г. І. Гайко, В. С. Білецький // Схід. - 2015. - № 3. - С. 11-16. DOI: 10.21847/1728-9343.2015.3(135).45747.

 

12. Білецький В. С. Хронологія гірництва в країнах світу / В. С. Білецький, Г. І. Гайко. - Донецьк : Донецьке від-ня НТШ, Редакція гірничої енциклопедії, 2006. - 224 с.

 

13. Гайко Г. І. Гірництво в історії цивілізації / Г. І. Гайко, В. С. Білецький. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянської академії", 2015. - 486 с.

 

14. Гайко Г. Феномен золотих і алмазних "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння материкових просторів Північної Америки та Австралії (Частина перша) / Г. І. Гайко, В. С. Білецький // Схід. - 2017. - № 3 (149). - С. 28-35. doi: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2017.3(149).108121

 

15. Гайко Г. Феномен золотих і алмазних "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння Південної Африки (Частина друга) / Г. І. Гайко, В. С. Білецький // Схід. - 2017. - № 4 (150). - С. 41-48. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111247
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117265

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.