Внутрішні системи фінансового контролю інвестиційних компаній: європейський досвід регулювання та можливості застосування на національному фінансовому ринку

Mykhaylo Kuzheliev, Mykola Boichuk

Анотація


У статті досліджено особливості функціонування європейських інвестиційних компаній, досвід фінансових регуляторів у нагляді за діяльністю таких компаній та її регулюванні. Особливу увагу автори приділяють аналізу результатів упровадження директиви MIFID II, стандартів ESMA в поєднанні з використанням інструментів національних фінансових регуляторів країн-членів Європейського Союзу у сфері нагляду за інвестиційними компаніями й фондами. Зроблено висновок, що застосовуване в ЄС інституційне забезпечення діяльності інвестиційних компаній, попри певні розбіжності з інституційними документами українського регулятора, може бути імплементоване в український фондовий ринок, що дозволить більш широко застосовувати процедури нагляду, внутрішнього аудиту та контролю, уникнути численних порушень законодавства при здійсненні діяльності і, відповідно, штрафних санкцій, підвищити якість інвестиційних послуг на ринку цінних паперів, захистити права користувачів або інвесторів.


Ключові слова


інвестиційні компанії; внутрішній контроль; управління ризиками; внутрішній аудит; система "відповідності"; Європейська організація з цінних паперів та ринків; Директива ЕС "Про ринки фінансових інструментів 2"

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine (2016), On the Basic Principles of State Supervision (Control) in the Field of Economic Activity», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

MiFID II legal framework, legal structure of drafting (2016), Development Cooperation Project 348/2016, Strengthening Institutional and Operational Capacity of the National Commission on Securities and Stock Market of Ukraine, Kyiv (ukr).

Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments (2004), available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065.

Directive 2004/39/EC on markets in financial instruments (2004), available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0039.

ESMA/2012/388 (2012), Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements, available at: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library.

Kuzhaevsky, Maciej (2016), General organizational requirements Compliance function regulatory and practical aspects, Projekt 348/2016 Wzmocnienie zdolnosci instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierow Wartosciowych i Gieldy Ukrainy, Kiev (eng, poland).

Kuzhaevsky, Maciej (2016), Internal audit and internal control, Projekt 348/2016 Wzmocnienie zdolnosci instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierow Wartosciowych i Gieldy Ukrainy, Kiev (eng, poland).

Kuzheliev, M. (2012), Corporate control: research methodology, financial aspect and model of formation, in: Finance, accounting, banks. Collection of scientific works, №1 (18), 24-34 (ukr).

Kuzheliev, M. (2011), Corporate conflicts: the mechanism of protecting the interests of owners on the basis of the theory of meta-interests, in: The world of finance. Scientific journal of the Ternopil National Economic University. Issue 4, pp. 162-166 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

 

2. MiFID II: правова підстава, правова структура складання - Проект розвитку співпраці 348/2016 Посилення інституційної та операційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. - К., 2016.

 

3. Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065.

 

4. Directive 2004/39/EC on markets in financial instruments [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0039.

 

5. ESMA/2012/388 Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library.

 

6. Kuzhaevsky М. General organizational requirements Compliance function regulatory and practical aspects / Maciej Kuzhaevsky // Projekt 348/2016 Wzmocnienie zdolnoci instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierw Wartościowych i Giełdy Ukrainy. - Kiev, 2016.

 

7. Kuzhaevsky М. Internal audit and internal control / Maciej Kuzhaevsky // Projekt 348/2016 Wzmocnienie zdolnoci instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierw Wartościowych i Giełdy Ukrainy. - Kiev, 2016.

 

8. Кужелєв М. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування / М. Кужелєв // Финансы, учет, банки : сб. научных трудов. - 2012. - № 1 (18). - С. 24-34.

 

9. Кужелєв М. Корпоративні конфлікти: механізм захисту інтересів власників на основі теорії мета-інтересів / М. Кужелєв // Світ фінансів. Науковий журнал Тернопільського національного економічного ун-ту. - 2011. - Вип. 4. - С. 162-166.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117200

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.