Спіральна модель життєвого циклу проекту забезпечення розвитку промислових підприємств

Olga Rusinova

Анотація


У статті запропоновано спіральну модель життєвого циклу проекту розвитку, кожна стадія якої ідентифікується за допомогою розробленої системи показників результативності виконаного плану робіт та витрачених ресурсів, що дозволяє в часі визначити необхідність розширення обсягів забезпечення або його скорочення (перехід дивергенції процесів забезпечення проектів розвитку в конвергенцію), яка пояснюється розрахунком доцільності підтримання забезпечення виведених на ринок проектів розвитку.


Ключові слова


управління; модель; життєвий цикл; розвиток; промислове підприємство; забезпечення; спіральна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Selby, Richard W. (2007), Software Engineering: Barry W. Boehm’s Life time Contributions to Software Development, Management, and Research. JohnWiley&Sons, 834 p. (eng).

Winston, Royce (1970), Managing the Development of Large Soft ware Systems, available at: http://www.cs.umd.edu/­class/spring­2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf

Software development: life cycle models (2005), available at: http://itc.ua/articles/razrabotka_po_modeli_zhiznennogo_cikla_21072/

Iterative and incremental development From Wikipedia, the free encyclopedia, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_­and_incremental_development

McConnell, Steve (2005), The effect of iterative approaches on preconditions, Perfect code = CodeComplete. Russian Edition, Peter, p. 31 (rus).

Spiral model From Wikipedia, the free encyclopedia, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model

Drozhzhina, Ya.O. & Vashchenko, N.V. (2009), Controlling - a modern concept of ensuring the stable development of the enterprise, available at: http://www.rusnauka.com/33_NIO_2009/Economics/55527.doc.htm

Grozny, I.S. (2012), Analysis of approaches to the management of the development of an industrial enterprise, Economy of nature management and environmental protection: The work of the DonNUU. Series «Economics», pp. 51-57 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Selby R. W. Software Engineering: Barry W. Boehm's Life time Contributions to Software Development / Richard W. Selby // Management and Research. - JohnWiley&Sons, 2007-06-04. - 834 p.

 

2. Winston, Royce. Managing the Development of Large Soft ware Systems [Електронний ресурс] / Royce Winston. - Режим доступу : http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf.

 

3. Разработка ПО: модели жизненного цикла [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://itc.ua/articles/razrabotka_po_modeli_zhiznennogo_cikla_21072/.

 

4. Итеративная разработка [Електронний ресурс] // Материал из Википедии - свободной энциклопедии. - Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.

 

5. Макконнелл C. Влияние итеративных подходов на предварительные условия / Стив Макконнелл // Совершенный код = CodeComplete. - 2005. - С. 31.

 

6. Спиральная модель [Електронний ресурс] // Материал из Википедии - свободной энциклопедии. - Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_% D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C.

 

7. Дрожжина Я. О. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Я. О. Дрожжина, Н. В. Ващенко. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_NIO_2009/Economics/55527.doc.htm.

 

8. Грозний І. С. Аналіз підходів до управління розвитком промислового підприємства / І. С. Грозний // Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зб. наук. Праць ДонДУУ. Серія "Економіка". - Т. XIIІ, вип. 224. - Донецьк, 2012. - С. 51-57.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2013.3(123).114138

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.