Образи США та Великої Британії на шпальтах сатиричного журналу "Перець" у перші роки холодної війни

Andrii Yakovliev

Анотація


Стаття присвячена аналізу образів Сполучених Штатів Америки та Великої Британії на сторінках найпопулярнішого українського журналу сатири та гумору "Перець". Наведено події, що поклали край надіям на дружнє співіснування СРСР із цими країнами. Розглянуто особливості нових образів зовнішнього ворога СРСР. Виділено категорії образів США та Великої Британії у журналі. Доведено, що працівники редакції "Перцю" були обізнані щодо подій у світі, про що свідчить широка тематика творів видання. У висновках робиться акцент на схожості методів зображення радянськими сатириками образу ворога під час Другої світової війни та початку холодної війни. Виконаний на прикладі журналу "Перець" аналіз методів та засобів інформаційно-психологічного впливу, що використовувався радянськими засобами масової інформації щодо країн - колишніх союзниць, дозволяє визначити деталі в роботі апарату радянської пропаганди, показує еволюцію та техніки зображення зовнішнього ворога.


Ключові слова


образ ворога; США; Велика Британія; журнал "Перець"; сатира

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahnit, K. (1949). Understandable Without Explanation. Perets, 21 (ukr).

Arutiuniants, A. (1950). The Lion’s Share, or a Sad Attraction on the Anglo-American Arena. Perets, 9 (ukr).

Ashukin, N. & Ashukina, M. (1988). Idioms; Quotes; Proverbs.Moscow: Khudozh. lit. (rus).

Be-Sha (1947). John Bull - bull… bull… Perets, 17 (ukr).

Be-Sha (1946). The Old Bell-ringer of War. Perets, 19-20 (ukr).

Be-Sha (1949). Four Illustrations to Four Principles of US Foreign Policy. Perets, 4 (ukr).

Voskrekasenko, S. (1949). The Letter to Mr. Truman. Perets, 5 (ukr).

Vyshnia, O. (1947). Pepperchill Prepares for a Campaign. Perets, 1 (ukr).

Hanf, Yu. (1950). A Pious Rogue Won’t Kill Without a Prayer. Perets, 21 (ukr).

Hlyvenko, V. (1947). In Yellow House USA. Perets, 23 (ukr).

Hryhoriev, V. (1952). The Proud Albion. Perets, 1 (ukr).

Hryhoriev, V. (1950). Friendship is Friendship, Business is Business (On the Escalation of Anglo-American Imperialistic Contradictions). Perets, 14 (ukr).

Hryhoriev, V. (1950). Zoological Atlas of “Perets”. Perets, 4 (ukr).

Sych, O. I. & Minaiev, A. V. Documents and Materials on the History of International Relations of the Cold War Period. Chernivtsi: Ruta (ukr).

Koziurenko, O. (1947). Unnamed. Perets, 22 (ukr).

Koziurenko, O. (1952). He Did His Best. Perets, 10 (ukr).

Koziurenko, O. (1951). Beyond the Seas-oceans. Perets, 15 (ukr).

Koziurenko, O. (1950). Love to the Grave. Perets, 3 (ukr).

Koziurenko, O. (1947). Folk Songs on Foreign Tunes. Perets, 22 (ukr).

Kostovetskyi, A. (1949). Dog Show in London. Perets, 10 (ukr).

Kurchyn, H. (1949). The Black Card’ll be Trumped. Perets, 13 (ukr).

Lytvynenko, V. (1952). The Commonwealth. Perets, 15 (ukr).

Lytvynenko, V. (1950). Truman - the Bloody Nanny of Wall Street. Perets, 23 (ukr).

Lytvynenko, V. (1950). The Wall Street’s Dove of Peace. Perets, 11 (ukr).

Matusevych, R. (1950). The Hitler-Truman Relay Race. Perets, 15 (ukr).

Nikolaeva, N. The New Image of the USA. The Changes in Soviet Politics and Propaganda in 1947-1948. Retrieved from http://psyfactor.org/lib/propaganda16.htm.

Pokliatska, V. V. (2017). The Evolution of the “Enemy Image” in the American-Soviet Relations in 1979-1991. Thesis for the degree of candidate of historical sciences after specialty 07.00.02 “World History”, Kyiv, 271 р. (ukr)

The Popular Vocabulary of “Perets”. (1947). Perets, 8 (ukr).

Samuma, S. (1950). Unnamed. Perets, 11 (ukr).

Siryi, S. &Klymenko, V. (2012). The Psychological Ops in Modern Global Military-Political Conflicts. Psykholohichni nauky: problemy i zdobutky (ukr).

Fateev, A.The enemy image in the Soviet propaganda in 1945-1954. Retrieved from http://psyfactor.org/lib/fateev2.htm.

CentralStateArchive of Public Organizations ofUkraine, fond 1, opys 23, sprava 4488, 124 p. (ukr)

What do we have for today. (1946). Perets, 17-18 (ukr).

Yakovliev, A. (2017). The Soviet Version of Satire as Instrument of Propaganda against the Enemy within the Country and Abroad in the Mid-twentieth Century. Istorychni i politolohichni doslidzhennia, 1, pp. 80-89 (ukr).

Yarosh, V. (1948). Churchill Prepares for a Campaign. Perets, 3 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Агніт К. Ясно без пояснень / К. Агніт // Перець. - 1949. - № 21. - 8 с.

 

2. Арутюнянц А. Лев'яча доля, або Сумний атракціон на англо-американській арені / А. Арутюнянц // Перець. - 1950. - № 9. - 8 с.

 

3. Ашукин Н. С. Крылатые слова; Литературные цитаты; Образные выражения / Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. - М. : Худож. лит., 1988. - 528 с.

 

4. Бе-Ша. Джон Буль - буль… буль… / Бе-Ша // Перець. - 1947. - № 17. - 8 с.

 

5. Бе-Ша. Старий дзвонар війни / Бе-Ша // Перець. - 1946. - № 19-20. - 8 с.

 

6. Бе-Ша. Чотири ілюстрації до чотирьох принципів зовнішньої політики США / Бе-Ша // Перець. - 1949. - № 4. - 8 с.

 

7. Воскрекасенко С. Лист містерові Трумену / С. Воскрекасенко // Перець. - 1949. - № 5. - 8 с.

 

8. Вишня О. Перчіль у похід зібрався… / О. Вишня // Перець. - 1947. - № 1. - 8 с.

 

9. Ганф Ю. Набожний розбійник без молитви не заріже / Ю. Ганф // Перець. - 1950. - № 21. - 8 с.

 

10. Гливенко В. В жовтому домі "USA" / В. Гливенко // Перець. - 1947. - № 23. - 8 с.

 

11. Григор'єв В. Гордий Альбіон / В. Григор'єв // Перець. - 1952. - № 1. - 12 с.

 

12. Григор'єв В. Дружба дружбою (до загострення англо-американських імперіалістичних протиріч) / В. Григор'єв // Перець. - 1950. - № 14. - 8 с.

 

13. Григор'єв В. Зоологічний атлас "Перця" / В. Григор'єв // Перець. - 1950. - № 4. - 8 с.

 

14. Документи та матеріали з історії міжнародних відносин періоду холодної війни / [укл.: О. І. Сич, А. В. Мінаєв]. - Чернівці : Рута, 2008. - 48 с.

 

15.Козюренко О. Без назви / О. Козюренко // Перець. - 1947. - № 22. - 8 с.

 

16. Козюренко О. Він зробив усе, що міг / О. Козюренко // Перець. - 1952. - № 10. - 12 с.

 

17. Козюренко О. За морями-океанами / О. Козюренко // Перець. - 1951. - № 15. - 12 с.

 

18. Козюренко О. Любов до гробу / О. Козюренко // Перець. - 1950. - № 3. - 8 с.

 

19. Козюренко О. Пісні народні на мотиви міжнародні / О. Козюренко, Бе-Ша // Перець. - 1951. - № 11. - 12 с.

 

20. Костовецький А. Виставка собак у Лондоні / А. Костовецький // Перець. - 1949. - № 10. - 8 с.

 

21. Курчин Г. Буде бита чорна карта / Г. Курчин, О. Лук'яненко // Перець. - 1949. - № 13. - 8 с.

 

22. Литвиненко В. Співдружність / В. Литвиненко // Перець. - 1952. - № 15. - 12 с.

 

23. Литвиненко В. Трумен - кривава сиділка Уолл-стріту / В. Литвиненко // Перець. - 1950. - № 23. - 8 с.

 

24. Литвиненко В. Уолл-стрітівський голуб миру / В. Литвиненко // Перець. - 1950. - № 11. - 8 с.

 

25. Матусевич Р. Естафета Гітлер-Трумен / Р. Матусевич // Перець. - 1950. - № 15. - 8 с.

 

26. Николаева Н. И. Новый образ США. Изменения в советской политике и пропаганде в 1947-48 гг. [Електронний ресурс] / Н. И. Николаева. - Режим доступу : http://psyfactor.org/lib/propaganda16.htm.

 

27. Покляцька В. В. Еволюція "образу ворога" в американсько-радянських відносинах у 1979-1991 рр. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / В. В. Покляцька. - К., 2017. - 271 с.

 

28. Популярний словник Перця // Перець. - 1947. - № 8. - 16 с.

 

29. Самума С. Без назви / С. Самума // Перець. - 1950. - № 11. - 8 с.

 

30. Cірий С. В. Психологічні операції у сучасних глобальних воєнно-політичних протистояннях / С. В. Сірий, В. С. Клименко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - К. : КиМУ, 2012. - 246 с.

 

31. Фатеев А. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954 гг. [Електронний ресурс] / А. Фатеев. - Режим доступу : http://psyfactor.org/lib/fateev2.htm.

 

32. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 23, спр. 4488, 124 арк.

 

33. Що ми маємо на сьогоднішній день // Перець. - 1946. - № 17-18. - 8 с.

 

34. Яковлєв А. В. Радянський варіант сатири як засіб боротьби з внутрішніми та зовнішніми ворогами тоталітарного режиму середини XX ст. / А. В. Яковлєв // Історичні і політологічні дослідження. - 2017. - № 1. - С. 80-89.

 

35. Ярош В. Зібрався Черчілль воювать / В. Ярош // Перець. - 1948. - № 3. - 8 с.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).112417

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.