Теологічна герменевтика Річарда Хейза: від наративної підструктури Святого Письма до християнської етики

Volodymyr Gorbenko

Анотація


У статті розглянуто теоретичний доробок відомого сучасного богослова й дослідника Нового Заповіту Річарда Хейза. Показано, що вчений використовує Писання як підставу для етичного дискурсу і трансформації громади народу Божого в наші дні й пропонує проводити творчі аналогії між оповіддю текстів й оповіддю, яку проживає церква в зовсім інших історичних обставинах. Відзначено новаторський підхід Річарда Хейза до опису новозавітної етики на тлі змін у розумінні новозавітних листів, включаючи перехід від екзегетичних спроб витягти затвердження "істини" на підставі листів Павла до дослідження богослов'я Павла як діалогічного перетину з певними історичними обставинами. Тобто автор представляє послання Павла як герменевтичну модель і закликає своїх читачів ставитися до послань апостола, немовби вони адресовані особисто їм. Виявлено декілька напрямків дослідження Р. Хейзом герменевтики послань Павла: наративна підструктура в Писанні, інтертекстуальний підхід до розуміння використання Старого Заповіту на сторінках Нового, вплив герменевтичних підходів у розумінні питань етики Нового Заповіту.


Ключові слова


Святе Письмо; наративна підструктура; інтертекстуальний підхід; теологічна уява

Повний текст:

PDF

Посилання


Hays, Richard B. (2011), Echoes of Scripture in the Letters of Paul [translat.], Kollokvium, Cherkassy(rus).

Hays, Richard B. (2005), The Moral Vision of the New Testament [translat.], BBI, Moscow, 712 p. (rus).

Ellis, E.E. (2003), Paul’s Use of the Old Testament, Wipf and Stock Publishers, Oregon, 115-116 p. (eng)

Hays, Richard B. (1989), Echoes of Scripture in the Letters of Paul, Yale University Press, New Haven.

Rosner, B.S. (1999), Paul, Scripture, and Ethics: A Study of 1 Corinthians 5-7, Grand Rapids, Baker (eng)

Ciampa, R. (2012), Approaching Paul’s Use of Scripture in Light of Translation Studies. In Stanley C. (Ed.), Paul and Scripture: Extending the Conversation (pp. 293-318). Atlanta: Society of Biblical Literature. DOI:10.2307/j.ctt32bzfp.16

Beale, G. K. (1998), John’s Use of the Old Testament in Revelation, Sheffield Academic Press, Sheffield (eng).

Keesmaat, Sylvia C. (1999), Paul and His Story: (Re)Interpreting the Exodus Tradition, Sheffield Academic, Sheffield (eng).

Longenecker, B.W. (2002), Narrative Dynamics in Paul: A Critical Assessment, Westminster John Knox, Louisville (eng).

Longernecker, Richard (1999), Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Grand Rapids, Eerdmans, Michigan, 104-5 p., 205-9 p. (eng).

Sanders, James A. (1987), From Sacred Story to Sacred Text, Wipf and Stock Publishers, Eugine, 41-60 p. (eng).

Hays, Richard B. (2002), The Faith of Jesus Christ: The Narrative Substructure of Galatians 3:1-4:11, Grand Rapids, Eerdmans (eng).

Greimas, A. Zh. (2004), Structural semantics, Academic Project, Moscow, 178-257 p. (rus).

Kristeva, Yu. (2004), Selected Works: The Destruction of Poetics [Translat.], «The Russian Political Encyclopedia» (ROSSPEN), Moscow, 454 p. (rus).

Hollander, John (1981), Figure of Echo: A Mode of Allusion in Miltonand After, University of California Press, Berkeley, 65 p. (eng).

Greene, Thomas M. (1982), The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renaissance Poetry, Yale University Press, New Haven (eng).

Graham, Allen (2000), Intertextuality. The New Critical Idiom, Routledge, London, 9-60 p. (eng).

Wagner, J. Ross (2002), Heralds of the Good News: Isaiah and Paul “in Concert” in the Letter to the Romans, Brill, Leiden (eng)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хейз Р. Отголоски Писания в посланиях Павла / Ричард Хейз. - Черкассы : Коллоквиум, 2011.

 

2. Хейз Р. Этика Нового Завета / Ричард Хейз ; [пер. с англ. Г. Ястребова]. - М. : ББИ, 2005. - 712 с.

 

3. Ellis E. E. Paul's Use of the Old Testament / Earl Ellis. - Eugene, Oregon : Wipf and Stock Publishers, 2003. - Рр. 115-16.

 

4. Hays R. B. Echoes of Scripture in the Letters of Paul / Richard B. Hays. - New Haven : Yale University Press, 1989.

 

5. Rosner B. S. Paul, Scripture, and Ethics: A Study of 1 Corinthians 5-7 / Brian Rosner. - Grand Rapids : Baker, 1999.

 

6. Ciampa R. E. The Presence and Function of Scripture in Galatians 1 and 2 / Roy Ciampa. - WUNT 102; Tubingen : Mohr Siebeck, 1998. - 296 р.

 

7. Beale G. K. John's Use of the Old Testament in Revelation / Gregory Beale. - Sheffield : Sheffield Academic Press, 1998.

 

8. Keesmaat S. C. Paul and His Story: (Re)Interpreting the Exodus Tradition / Sylvia C. Keesmaat. - Sheffield : Sheffield Academic, 1999.

 

9. Longenecker B. W. Narrative Dynamics in Paul: A Critical Assessment / Bruce W. Longenecker. - Louisville : Westminster John Knox, 2002.

 

10. Longernecker R. N. Biblical Exegesis in the Apostolic Period / Richard Longernecker. - Grand Rapids, Michigan : Eerdmans, 1999. - Рр. 104-105, 205-209 p.

 

11. Sanders J. A. From Sacred Story to Sacred Text / James Sanders. - Eugine : Wipf and Stock Publishers, 1987. - Рр. 41-60.

 

12. Hays R. B. The Faith of Jesus Christ: The Narrative Substructure of Galatians 3:1-4:11 / Richard B. Hays. - Grand Rapids : Eerdmans, 2002.

 

13. Греймас А. Ж. Структурная семантика / А. Ж. Греймас - М. : Академический Проект, 2004. - 178-257 с.

 

14. Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики / Ю. Кристева ; [пер. с фр.]. - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 454 с.

 

15. Hollander J. Figure of Echo: A Mode of Allusion in Milton and After / John Hollander. - Berkeley : University of California Press, 1981. - 65 p.

 

16. Greene T. M. The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renaissance Poetry / Thomas M. Greene. - New Haven : Yale University Press, 1982.

 

17. Graham Allen. Intertextuality. The New Critical Idiom / Allen Graham. - London : Routledge, 2000. - Pp. 9-60.

 

18. Wagner J. R. Heralds of the Good News: Isaiah and Paul "in Concert" in the Letter to the Romans / J. R. Wagner. - Leiden : Brill, 2002.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111559

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.