Сокільський рух у Галичині: особливості ідеології, вплив на формування національної свідомості (кінець ХІХ ст. - перша третина ХХ ст.)

Sergii Kotov

Анотація


У статті визначено витоки сокільської ідеології та її особливості в Західній Україні, розкрито організаційну структуру українського сокільського руху. Проаналізовано основні напрями діяльності сокільських гнізд, показано вплив товариства на формування світогляду українців Галичини. Відзначено, що на ідеологію сокільських товариств мали значний вплив ідеї засновників чеського сокільства - М. Тирша та І. Фігнера. Констатовано, що ідеологи українського сокільства, відкинувши ідеї панславізму, адаптували діяльність "Сокола-Батька" до потреб національно-визвольного руху українців у межах політичної системи Австро-Угорщини та Другої Речі Посполитої.


Ключові слова


"Сокіл-Батько"; ідеологія; спорт; патріотизм; національний світогляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Franko, T. (1925), Dissent movement among Ukrainians, Lviv, 72 p. (ukr)

Bobersky, I. (1939), Ukrainian Shelter (1884 - 1939), Lviv, 132 p. (ukr)

Andrukhov, I. (1992), Western Ukrainian youth societies «Sokol», «Sich», «Plast», «Lug», Ivano-Frankivsk, 114 p. (ukr)

Rasevich, R. (1993), Society «Sokil», Ternopil, 76 p. (ukr)

Falcon-Father. Sports-impellent society in Lviv. Almanac. 1894 - 1994. (1996), RVO «Osnova», Lviv, 512 p. (ukr)

Berezhinsky, V. (1997), Galician Military Sports Organizations, Academy of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, 32 p. (ukr)

Vatseba, O. (1997), Essays on the history of sports movement in Western Ukraine, Lileia-NV, Ivano-Frankivsk, 232 p. (ukr)

Trofimyak, B. (1997), Physical education and sports movement in Western Ukraine (from the beginning of 30th years of the XIX century to 1939), Kyiv, 419 p. (ukr)

Palchevsky, R. (1993), Western-Ukrainian Sports-impellent societies as a base for replenishing the rows of the UWO-OUN (20 - 30's of the twentieth century), Questions of the History of Ukraine: Zb. sciences articles, 3, рр. 161 - 168. (ukr)

Sova, A. (2005), Activities of the Ukrainian Societies «Sokol» in Drohobych, Drohobych Local History Collection, 9, рp. 356 - 371. (ukr)

Demyanyuk, O. (2007), Ukrainian Youth Movement of Western Ukraine: From Origination to the Struggle for Ukrainian Statehood, PvD «Tyverdnya», Lutsk, 180 p. (ukr)

Korolko, A. (2012), The activity of the Ukrainian society «Sokol» in Pokutti and Halytska Hutsulshchyna: the comparative aspect (the end of the nineteenth - the first third of the twentieth century), Carpathians: man, ethnos, civilization, 4, рр. 73 - 90. (ukr)

Vysovsky, I. (1928), Genesis of the Sokolian idea, Sokilsky Visti, 1, р. 4. (ukr)

My memories of «Falcon» in Lviv, Sokol-Father. Sports-impellent society in Lviv. Almanac. 1894 - 1994 (1996), RVO «Osnova», Lviv, рp. 178 - 189. (ukr)

Melnik, I. 120 years of the Ukrainian «Sokol», available at: http://zbruc.eu/node/18623 (ukr)

Kacchor, A. (1996), Reminiscences of the Beginnings of our «Falcon», Sokol-Father. Sports-impellent society in Lviv. Almanac. 1894 - 1994, RVO «Osnova», Lviv, рp. 190 - 192. (ukr)

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 26.

Zharsky, E. «Falcons, Falcons...» 1894 - 1914 - 1994, Falcon-Father. Sports-impellent society in Lviv. Almanac. 1894 - 1994, RVO «Osnova», Lviv, рp. 195 - 196. (ukr)

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 24.

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 21.

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 18.

Sokilskie news (1928), 1, р.3. (ukr)

Trofimyak, B. (2002), Development of the Sokol-Father of Galicia Ukrainians during the Polish occupation, 1919 - 1939, Scientific notes of the TPU named after Volodymyr Hnatyuk. Series: history, 2, рр. 35 - 40. (ukr)

Vatseba, O. & Mosol, R. (1996), Sivach of good grain in his native field, Sokol-Father. Sports-impellent society in Lviv. Almanac. 1894 - 1994, RVO «Osnova», Lviv, рр. 82 - 83. (ukr)

Krypiakevych, R. (1996), Our Professor Haiducchok (Memoirs from 1936 - 1976), Sokol-Father. Sports-impellent society in Lviv. Almanac. 1894 - 1994, RVO «Osnova», Lviv, рр. 134 - 135. (ukr)

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 44.

Oglii-Blagitka, I. (1996), Memoir, Memoir, Memo..., Sokol-Father. Sports-impellent society in Lviv. Almanac. 1894 - 1994, RVO «Osnova», Lviv, рр. 200 - 202. (ukr)

Sokolskie news (1928), 2, р. 3. (ukr)

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 49.

Franko P. (1930), Physical education in the village, Life and knowledge, 4, рр. 32 - 39. (ukr)

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 30.

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 45.

Sokolian news (1929), 3, р. 1. (ukr)

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 52.

Sokolian News (1930), 2, р. 1. (ukr)

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 31.

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fond 312, opys 1, sprava 32.

Sokolsky News (1930), 3, р. 1. (ukr)

Sokolsky News (1933), 1, р. 1. (ukr)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Франко Т. Розвій руханки серед українців / Т. Франко. - Львів, 1925. - 72 с.

 

2. Боберський І. Українське сокільництво (1884-1939) / І. Боберський. - Львів, 1939. - 132 с.

 

3. Андрухів І. Західноукраїнські молодіжні товариства "Сокіл", "Січ", "Пласт", "Луг" / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 1992. - 114 с.

 

4. Расевич Р. Товариство "Сокіл" / Р. Расевич. - Тернопіль, 1993. - 76 с.

 

5. Сокіл-Батько. Спортивно-руханкове товариство у Львові. Альманах. 1894-1994. - Львів : РВО "Основа", 1996. - 512 с.

 

6. Бережинський В. Галицькі військово-спортивні організації / В. Г. Бережинський. - К. : Академія Збройних сил України, 1997. - 32 с.

 

7. Вацеба О. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні / О. Вацеба. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. - 232 с.

 

8. Трофим'як Б. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років XIX ст. до 1939 р.) / Б. Є. Трофим'як. - К., 1997. - 419 с.

 

9. Пальчевський Р. Західноукраїнські руханково-спортивні товариства як база для поповнення рядів УВО-ОУН (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Р. Пальчевський // Питання історії України : Зб. наук. статей. - Чернівці, 1999. - Т. 3. - С. 161-168.

 

10. Сова А. Діяльність українських товариств "Сокіл" на Дрогобиччині / А. Сова // Дрогобицький краєзнавчий збірник. - Дрогобич, 2005. - Вип. ІХ. - С. 356-371.

 

11. Дем'янюк О. Український молодіжний рух Західної України: від зародження до боротьби за Українську державність : [монографія] / О. Дем'янюк. - Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. - 180 с.

 

12. Королько А. Діяльність українського товариства "Сокіл" на Покутті й Галицькій Гуцульщині: порівняльний аспект (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) / А. Королько // Карпати: людина, етнос, цивілізації. - Івано-Франківськ, 2012. - Вип. 4. - С. 73-90.

 

13. Висівський І. Генеза сокільської ідеї // Сокільські вісти. - 1928. - Ч. 1. - С. 4.

 

14. Мої спомини про "Сокіл" у Львові // Сокіл-Батько. Спортивно-руханкове товариство у Львові. Альманах. 1894-1994. - Львів : РВО "Основа", 1996. - С. 178-189.

 

15. Мельник І. 120 років українського "Сокола" / І. Мельник [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zbruc.eu/node/18623

 

16. Качор А. Спомини про початки нашого "Сокола" / А. Качор // Сокіл-Батько. Спортивно-руханкове товариство у Львові. Альманах. 1894-1994. - Львів : РВО "Основа", 1996. - С. 190-192.

 

17. Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі - ЦДІАЛ України), ф. 312, оп. 1, спр. 26.

 

18. Жарський Е. "Соколи, соколи…" 1894-1914-1994" / Е. Жарський // Сокіл-Батько. Спортивно-руханкове товариство у Львові. Альманах. 1894-1994. - Львів : РВО "Основа", 1996. - С. 195-196.

 

19. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 24.

 

20. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 21.

 

21. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 18.

 

22. Сокільські вісти. - 1928. - Ч. 1. - С. 3.

 

23. Трофим'як Б. Розбудова "Соколом-Батьком" українства Галичини в добу польської окупації, 1919-1939 рр. / Б. Трофим'як // Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. - Вип. 2. - Тернопіль, 2002. - С. 35-40.

 

24. Вацеба О. Сівач зерна добра на рідній ниві / О. Вацеба, Р. Мозола // Сокіл-Батько. Спортивно-руханкове товариство у Львові. Альманах. 1894-1994. - Львів : РВО "Основа", 1996. - С. 82-83.

 

25. Крип'якевич Р. Наш професор Гайдучок (Спогад з років 1936-1976) / Р. Крип'якевич // Сокіл-Батько. Спортивно-руханкове товариство у Львові. Альманах. 1894-1994. - Львів : РВО "Основа", 1996. - С. 134-135.

 

26. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 44.

 

27. Оглій-Благітка І. Спогад, спогад, спогад… / І. Оглій-Благітка // Сокіл-Батько. Спортивно-руханкове товариство у Львові. Альманах. 1894-1994. - Львів : РВО "Основа", 1996. - С. 200-202.

 

28. Сокільські вісти. - 1928. - Ч. 2. - С. 3.

 

29. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 49.

 

30. Франко П. Фізичне виховання на селі / П. Франко // Життя і знання. - 1930. - Ч. 4. - С. 32-39.

 

31. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 30.

 

32. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 45.

 

33. Сокільські вісти. - 1929. - Ч. 3. - С. 1

 

34. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 52

 

35. Сокільські вісти. - 1930. - Ч. 2. - С. 1.

 

36. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 31.

 

37. ЦДІАЛ України, ф. 312, оп. 1, спр. 32.

 

38. Сокільські вісти. - 1930. - Ч. 3. - С. 1.

 

39. Сокільські вісти. - 1933. - Ч. 1. - С. 1.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111354

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.