Іван Гель: штрихи до політичного портрету (1987-1990 рр.)

Vitaliia Demianchuk

Анотація


У статті проаналізована громадсько-політична діяльність відомого українського дисидента, політв'язня, громадсько-політичного діяча Івана Геля в другій половині 1980-х рр. Виокремлено особливості його праці в Українській Гельсінській групі - Українській Гельсінській спілці (УГГ - УГС), Ініціативній групі звільнення в'язнів сумління, інших "неформальних" організаціях, охарактеризовано внесок у створення місцевих осередків Народного руху України за перебудову (НРУ), визначено здобутки у період т. зв. "мітингової демократії" в УРСР. Відзначено, що його політична діяльність спрямовувалася на демократизацію існуючого режиму, піднесення національно-патріотичного світогляду місцевого населення.


Ключові слова


І. Гель; УРСР; перебудова; "неформали"; політична діяльність; репресії; переслідування

Повний текст:

PDF

Посилання


Gel, I. (2013), Challenge to the system: the Ukrainian liberation movement of the second half of the twentieth century, Journal, Lviv, 370 p. (ukr)

Archive of the Institute of the History of the Church of the Ukrainian Catholic University, T.1-1-29.

Gorin, B. (2010), Not only about himself, Pulsari, Kyiv, T.3, 918 р. (ukr)

Hrytsak, Y. (2000), Essay on the history of Ukraine: the formation of the modern Ukrainian nation, Genesis, Kyiv, 380 p. (ukr)

Ukrainian Gazette (1987), 8.

Ukrainian Gazette (1987), 11 - 12.

State Archive of Lviv region, fond Р-3, opys 62, sprava 300.

Batenko, T. (1999), «I am rising, therefore і exist». Political portrait of Ivan Gel, Lviv, 320 p. (ukr)

Iskiv, V. (2009), The activity of the Lviv Rukh, Forum, 2, рр. 2 - 11. (ukr)

Gel, I.(2012), What results can we bring in after 20 years?, The First Lviv Democratic. 1990 - 1994, Spolom, Lviv, рр. 11 - 12. (ukr)

Central State Archive of Public Associations of Ukraine, fond 1, opys 32, sprava 2540.

Gel, I. (2009), «Bogdan Kotik was a very wise man», «Catacomb Church» (The 20th anniversary of the Ukrainian Greek Catholic Church is dedicated to the underground), Logos, Lviv, рp. 90 - 92. (ukr)

Informer-39 (1989), 17 - 19 аugust.

State Archive of Lviv region, fond Р-3, opys 62, sprava 805.

Interview of Gel Ivan Andreevich of September 23, 2012, available at: http: // archive.khpg.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гель І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ століття / І. Гель ; [ред., упор. І. Єзерська]. - Львів : Часопис, 2013. - 370 с.

 

2. Архів Інституту історії церкви Українського католицького університету, Т. 1-1-29. Інтерв'ю з Гелем Андрієм Івановичем.

 

3. Горинь Б. Не тільки про себе / Б. Горинь. - К. : Пульсари, 2010. - Т. 3. - 918 с.

 

4. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації / Я. Грицак. - К. : Генеза, 2000. - 380 с.

 

5. Український вісник. - 1987. - Вип. 8.

 

6. Український вісник. - 1987. - Вип. 11-12.

 

7. Державний архів Львівської області (далі - ДАЛО), ф. П-3, оп. 62, спр. 300.

 

8. Батенко Т. "Я повстаю, отже я існую". Політичний портрет Івана Геля / Т. Батенко. - Львів, 1999. - 320 с.

 

9. Іськів В. Початок діяльності Львівського Руху / В. Іськів // Форум. - 2009. - Вип. 2. - С. 2-11.

 

10. Гель І. Які підсумки можемо підвести через 20 років? / І. Гель // Перша Львівська демократична. 1990-1994. - Львів : Сполом, 2012. - С. 11-12.

 

11. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 32, спр. 2540.

 

12. Гель І. "Богдан Котик був дуже мудрою людиною" / І. Гель // "Катакомбна церква" (Двадцятиліттю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля присвячується). - Львів : Логос, 2009. - С. 90-92.

 

13. Інформатор-39. - 1989. - 17-19 серпня.

 

14. ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 805.

 

15. Інтерв'ю Геля Івана Андрійовича від 23 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// archive.khpg.org/index.php?id=1348418185.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111353

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.