Значення уявлень про державу Сильвестра Косова для формування самоідентифікації ранньомодерної української нації

Nataliia Shalashna

Анотація


Статтю присвячено дослідженню поглядів митрополита Київського Сильвестра Косова на сутність, структуру та функції ідеальної держави. Здійснено спробу визначити, яким чином указані погляди вплинули на формування самоідентифікації українського етносу в часи його оформлення в ранньомодерну націю. Стверджується, що важливим здобутком С. Косова є формулювання ідеологеми Києва як Другого Єрусалиму, чим обгрунтовувалось політичне право на суверенітет Української держави. З'ясовано, що погляди С. Косова частково були реалізовані в політичній діяльності Б. Хмельницького. 


Ключові слова


Сильвестр Косов; Українська православна церква; суверенна Українська держава; ранньомодерна українська нація

Повний текст:

PDF

Посилання


Zatylyuk, J.V. (2012), Ancient Russian history at the service of the KyivanChurchhierarchs in the middle - the second half of the XVII century: political rhetoric and the status of the metropolis, Ukrainian historical journal, Vol. 6, p.40-56 (ukr).

Kohut, Z. (2004), The Roots of Identity: Studies on Early Modern and Modern History of Ukraine, Krytyka, Kyiv, 352 p. (ukr).

Kryzhanivsky, O.P., Plokhiy, S.M. (1994), The history of the church and religious studies, Lybid’, Kyiv, 335 p. (ukr).

Mytsyk, Yu.A. (2007), Kyiv patriarchate in Petro Mohyla’s projects, Ukrainian historical journal, Vol. 1, pp. 61-69 (ukr).

Plokhiy, S. (2006), The faith of Nalyvayko. Cossacks and religion inUkraineof early modernism: monograph, Krytyka, Kyiv, 495 p. (ukr).

Sinkevich, N. (2013), “Patericon” of Syl’vestr Kosov: Translation and research of the monuments, Phoenix, Kyiv, 712 p. (ukr).

Khavrishin, M. (1995), Bohdan Khmelnytsky and Ukrainian orthodox church (1648-1657), Ukrainian historical journal, Vol. 4, pp. 92-100; Vol. 5, pp. 57-66 (ukr).

Shalashna, N. (2014), Scenes about the state and its relations with the church in Ukrainian orthodoxy of Cossack period, Shid, Vol. 3, pp. 68-77 (ukr).

Shevchenko, I. (2001),Ukrainebetween East and West. Essays on history of culture until the beginning of XVIII century, Institute of history ofchurchofLvivtheological academy, Lviv, 250 p. (ukr)

Einhorn, V. (1899), Sketches from the history of theUkrainein the XVII century. Intercourse Little Russia clergy with theMoscowgovernment in the reign of Alexei Mikhailovich, Moscau, 1104 p. (ukr).

Yakovenko, N. (2001), Parallel world: researches on history of phenomena and ideas in Ukraine XVI - XVII ct. monograph, Krytyka, Kyiv, 416 p. (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Затилюк Я. В. Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини - другої половини XVII ст.: політична риторика та статус митрополії / Я. В. Затилюк // Український історичний журнал. - 2012. - № 6. - С. 40-56.

 

2. Когут З. Коріння ідентичності: студії з ранньомодерної та модерної історії України / З. Когут. - К. : Критика, 2004. - 352 с.

 

3. Крижанівський О. П. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х книгах / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. - Кн. 3. - К. : Либідь, 1994. - 335 с.

 

4. Мицик Ю. А. Київський патріархат у проектах Петра Могили / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 61-69.

 

5. Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій. - К. : Критика, 2006. - 495 с.

 

6. Сінкевич Н. "Патерикон" Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам'ятки / Н. Сінкевич. - К. : Фенікс, 2013. - 712 с.

 

7. Хавришин М. Богдан Хмельницький та Українська православна церква (1648-1657 рр.) / М. Хавришин // Український історичний журнал. - 1995. - № 4. - С. 92-100; 1995. - № 5. - С. 57-66.

 

8. Шалашна Н. Уявлення про державу та її відносини із церквою в українському православ'ї козацької доби / Н. Шалашна // Схід. - 2014. - № 3. - С. 68-77.

 

9. Шевченко І. Україна між Заходом і Сходом: Нариси з історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко. - Львів : Інститут історії церкви Львівської Богословської академії, 2001. - 250 с.

 

10. Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в XVII в. Сношения малороссийского духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайловича / В. О. Эйнгорн. - М., 1899. - 1104 с.

 

11. Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. : [монографія] / Н. Яковенко. - К. : Критика, 2002. - 416 с.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111265

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.