Зовнішньополітичні орієнтири уряду Павла Скоропадського (за архівно-мемуарними матеріалами)

Bogdan Levyk

Анотація


У статті проаналізовані архівні документи та особисті письмові спогади Гетьмана Української Держави Павла Петровича Скоропадського за квітень-грудень 1918 р., що стосуються питань зовнішньої політики. Показано практичні спроби Гетьмана вивести державу з-під удару російсько-більшовицької агресії, наведено приклади налагодження дипломатичних відносин з європейськими країнами, а також стосунків з окупаційною адміністрацією Німеччини та Австро-Угорщини. Наведено приклади ставлення П. Скоропадського до галичан, а також до нових державних формувань на території колишньої Російської імперії. Окреслено налагодження відносин із Румунією та іншими європейськими країнами. Зроблені висновки щодо основних прорахунків Гетьмана.


Ключові слова


Павло Скоропадський; Україна; гетьманат; зовнішня політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Lytvyn, V.M. (2012), Ukrainein the wars and revolutions of the Twentieth century 1914-1945. Laws of the national state-building process, Naukova dumka, Kyiv, 399 p. (ukr).

Pyrig, R.Ya. (2016), Activities of the Hetmanate’s Governments Pavlo Skoropadsky: Personal Dimension, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 518 p. (ukr).

Mikhnovsky, M.I. (2002), Independent Ukraine, Diokor, Kyiv, 80 p. (ukr).

Buravchenkov, A.O. (1993), Amnesia of historical memory or something about Hetmanate from the point of view of the present, in: The Last Hetman. Kyiv, pp. 25 - 41 (ukr).

Pyzhyk, A.M. (2004), Development of the national constitutional thought and practice in 1917-1920: modern historiography of the problem, Bulletin of the Kiev University. History. Issue.71-72, Kyiv, pp. 50-52 (ukr).

Borysenko, S.A.(2003), Ukrainian-Russian Relations: April-December 1918, Abstract of thesis for the degree of candidate of Candidate of Historical Sciences, Kyiv, 19 p. (ukr).

Skoropadsky, P. P. & Giric, Igor [ed.] (2016), Memories: the end of 1917-December 1918, Nash format, Kyiv, 480 p. (ukr).

State Bulletin (1918). № 20, 5 July, P.1 .; No. 53, October 3, pp. 1-5, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vgf/cg, irbis_64.exe...

Bondarenko, D. (2011), The military potential of the monarchist counterrevolution in 1918: the kingdomof Finland, the UkrainianState, the All-Large army of Donskoy, Military history. No. 6. pp. 44-52 (ukr).

Pyrig, R.Ya. [ed.] and other (2015), Ukrainian state (April-December 1918). Documents and materials. In two volumes, three parts. Vol. 2. Tempora, Kyiv. Pp.124, 135, 145, 228, 306, 331, 344, 346 (ukr).

State Bulletin (1918). №2. 18 May. pp.2. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vgf/cgiirbis_64.exe...


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Литвин В. М. Україна у війнах і революціях ХХ століття 1914-1945. Закономірності національного державотворчого процесу / В. М. Литвин. - К. : Наук. думка, 2012. - 399 с.

 

2. Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір / Р. Я. Пиріг. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 518 с.

 

3. Міхновський М. І. Самостійна Україна / М. І. Міхновський. - К. : Діокор, 2002. - 80 с.

 

4. Буравченков А. О. Амнезія історичної пам'яті або дещо про гетьманат з погляду сьогодення / А. О. Буравченков // Останній гетьман. - К, 1993. - С. 25-41.

 

5. Пижик А. М. Розвиток вітчизняної конституційної думки та практики у 1917-1920 роках : сучасна історіографія проблеми / А. М. Пижик // Вісник Київського університету. Історія. - Вип. 71-72. - К., 2004. - С. 50-52.

 

6. Борисенко С. А. Українсько-російські відносини: квітень-грудень 1918 року : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / С. А. Борисенко ; НАН України; Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2003. - 19 с.

 

7. Скоропадський П. П. Спогади: кінець 1917 - грудень 1918 / [упоряд. І. Гирич]. - К. : Наш формат, 2016. - 480 с.

 

8. Державний вісник. - 1918.- № 20. - 5 липня. - С. 1; № 53 - 3 жовтня. - С. 1-5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vgf/cgiirbis_64.exe.

 

9. Бондаренко Д. Військовий потенціал монархічної контрреволюції у 1918 р.: королівство Фінляндія, Українська держава, Всевелике військо Донське / Д. Бондаренко // Воєнна історія. - 2011. - № 6. - С. 44-52.

 

10. Українська держава (квітень-грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах, трьох частинах. Т. 2. / [упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. - К. : Темпора, 2015. - ХХ+412 с. (С. 124, 135, 145, 228, 306, 331, 344, 346.)

 

11. Державний вісник. - 1918. - № 2. - 18 травня. - С. 2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vgf/cgiirbis_64.exe.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111263

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.