Виховання "радянської людини" в Україні: КДБ проти школярів (1960-1970-ті рр.)

Yurii Kahanov

Анотація


У статті, побудованій на матеріалах Галузевого державного архіву Служби безпеки України та проведених автором інтерв'ювань, аналізуються приклади "антирадянської" поведінки школярів в Україні в період 1960-70-х рр. Відзначено амбівалентність сімейного та шкільного виховання як чинників конструювання "нової людини" в умовах радянської системи. Наводяться форми й методи роботи КДБ у боротьбі з учнівськими проявами антирадянської поведінки. Констатується утопічність спроб виховання уніфікованого радянського школяра в умовах "відлиги" і "застою". 


Ключові слова


школа; родина; виховання; КДБ; "радянська людина"; антирадянська діяльність; листівки; уніфікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanytska, E.I. (2016), One by one with a state lie. Formation of socio-political convictions of the late Soviet generations in the conditions of state ideology, Publishing Solutions, Moscow, 332 p. (rus)

Kharhordin, O. (2016), To reveal and to hypocrite. Genealogy of the Russian personality, The European University at Saint Petersburg publishing house, Saint Petersburg, 508 p. (rus)

Yurchak, A. (2014), Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation, New literary review, Moscow, 604 p. (rus)

Lifton, Robert Jay (2015), Technology of brainwashing. Psychology of totalitarianism, Vivat, Kharkiv, 416 p. (ukr)

State Archives Department of the Security Service of Ukraine, fond 16, opys 1, sprava 944, 249 p. (rus)

State Archives Department of the Security Service of Ukraine, fond 16, opys 1, sprava 951 (rus)

State Archives Department of the Security Service of Ukraine, fond 16, opys 1, sprava 954, 369 p. (rus)

State Archives Department of the Security Service of Ukraine, fond 16, opys 1, sprava 955, 301 p. (rus)

State Archives Department of the Security Service of Ukraine, fond 16, opys 1, sprava 961, 311 p. (rus)

State Archives Department of the Security Service of Ukraine, fond 16, opys 1, sprava 964, 327 p. (rus)

State Archives Department of the Security Service of Ukraine, fond 16, opys 1, sprava 988 (rus)

State Archives Department of the Security Service of Ukraine, fond 1, opys 1, sprava 1513, 41 p. (rus)

Interview with Serhii Horbachov by Yurii Kahanov. 21.08.2017.

Interview with Viktor Diadkovych by Yurii Kahanov. 03.08.2017.

Interview with Mykhailo Romanyshyn by Yurii Kahanov. 01.08.2017

Interview with Viktor Chyhryn by Yurii Kahanov. 14.08.2017.

Sermyazhko, E.I. (2013), Public-state and family education: opportunities and perspectives (notes), Bulletin of the Mogilev State University named after A.A. Kuleshov. Series C. Psycho-pedagogical sciences: pedagogy, psychology, technique, № 2(42), pp. 5-18 (rus)

Central State Archives of Public Organizations of Ukraine, fond 1, opys 73, sprava 751, 179 p. (ukr)

Central State Archives of Public Organizations of Ukraine, fond 1, opys 25, sprava 1507, 97 p. (ukr)

Central State Archives of Public Organizations of Ukraine, fond 1, opys 25, sprava 1686, 131 p. (ukr)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Иваницкая Е. Н. Один на один с государственной ложью. Становление общественно-политических убеждений позднесоветских поколений в условиях государственной идеологии / Е. Н. Иваницкая. - М. : Издательские решения, 2016. - 332 c.

 

2. Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности / О. Хархордин. - [изд. 2-е]. - СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2016. - 508 с.

 

3. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / А. Юрчак. - М. : Новое литературное обозрение, 2014. - 604 с.

 

4. Ліфтон Р. Д. Технологія "промивки мізків": психологія тоталітаризму / Р. Д. Ліфтон. - Харків : Віват, 2015. - 416 с.

 

5. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі - ГДА СБУ), ф. 16, оп. 1, спр. 944, 249 арк.

 

6. ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 951, 288 арк.

 

7. ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 954, 369 арк.

 

8. ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 955, 301 арк.

 

9. ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 961, 311 арк.

 

10. ГДА СБУ, ф  16, оп. 1, спр. 964, 327 арк.

 

11. ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 988, 302 арк.

 

12. ГДА СБУ, ф. 1, оп. 1, спр. 1513, 41 арк.

 

13. Інтерв'ю Юрія Каганова з Сергієм Горбачовим. 21.08.2017.

 

14. Інтерв'ю Юрія Каганова з Віктором Дядьковичем. 03.08.2017.

 

15. Інтерв'ю Юрія Каганова з Михайлом Романишиним. 01.08.2017.

 

16. Інтерв'ю Юрія Каганова з Віктором Чигриним. 14.08.2017.

 

17. Сермяжко Е. И. Общественно-государственное и семейное воспитание: возможности и перспективы (заметки) / Е. И. Сермяжко // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя C. Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. - 2013. - № 2 (42). - С. 5-18.

 

18. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі - ЦДАГО), ф. 1, оп. 73, спр. 751, 179 арк.

 

19. ЦДАГО, ф. 1, оп. 25, спр. 1507, 97 арк.

 

20. ЦДАГО, ф. 1, оп. 25, спр. 1686, 131 арк.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111262

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.