Феномен золотих і алмазних "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння Південної Африки (Частина друга)

Gennadiy Gayko, Volodymyr Biletsky

Анотація


У циклі статей систематизовано події заселення та економічного освоєння величезних просторів Північної Америки, Австралії, Південної Африки, Північної Азії, що пов'язані з рухом шукачів золота й алмазів (золотими й алмазними "лихоманками"). Наведено хронологічний огляд подій, дано аналіз феномену, розкриті особливості його історичної, гірничо-геологічної й організаційної складових. Матеріал розділено на три окремі, але тематично поєднані частини, що описують явище "золотої лихоманки" - стихійного масового видобування золота на нововідкритих родовищах у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. у віддалених (для європейців) частинах світу. 


Ключові слова


золота лихоманка; алмазна лихоманка; шліховий метод; Південна Африка; Вітватерсранд; Трансвааль; старателі; "Де Бірс"

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrist, Ralph K. (2015), The Gold Rush, New Word City, 145 р. (eng)

Reeves, Keir & Frost, Lionel & Fahey, Charles (2010). Integrating the Historiography of the Nineteenth-Century Gold Rushes. Australian Economic History Review. 50 (2): 111. doi:10.1111/j.1467-8446.2010.00296.x

Micheloud, François (2004). The Crime of 1873: Gold Inflation this time. FX Micheloud Monetary History. Available at: http://www.micheloud.com/FXM/MH/Crime/Gold.htm

Malone, Michael P. & Roeder, Richard B. & Lang, William L. (1991), Chapter 4, The Mining Frontier. Montana : a history of two centuries (Rev. ed.). Seattle, WA: University of Washington Press. pp. 64-91. Available at: https://books.google.com.ua/books?id=p-P59FkOPg0C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

North, Michael (1994), Das Geld und seine Geschichte. C. H. Beck, München, S. 121 (deutch).

Brands, H. W. (2003), The age of gold: the California Gold Rush and the new American dream, New York. Available at: https://www.amazon.com/Age-Gold-California-American-Dream/dp/0385720882

Berton, Pierre (2001), Klondike: The Last Great Gold Rush, 1896-1899. Random House of Canada, 496 p. (eng).

Marfunin, A.S. (1987), The history of gold, Nauka, Moscow, 248 p. (rus).

Anikin, A.V. (1984), Gold, International Relations, Moscow, 320 p. (rus).

Alekseev, I.S. (2008), Gold. Diamonds. People KNORUS, Moscow, 600 p. (rus).

Gayko, G & Biletsky, V. (2015). Mining constituent of the period of great geographic discoveries. Skhid, no. 3(135), DOI: 10.21847/1728-9343.2015.3(135).45747.

Biletsky, V. & Gayko, G (2006), Chronology of mining in the countries of the world, Donetsk branch of NTSh, Editorial of Mining Encyclopedia, Donetsk, 224 p. (ukr).

Gayko, G & Biletsky, V. (2015), Mining in the history of civilization, Publishing House of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, 486 p. (ukr).

Gayko, G., & Biletsky, V. (2017), Phenomenon of gold and diamond rushes as territorial, mining and socio-cultural development of continental spaces of North America and Australia (Part I). Skhid, 3(149), 28-35. doi:http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2017.3(149).108121


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ralph K. Andrist.The Gold Rush / Andrist K. Ralph. - New Word City, 2015. - 145 р.

 

2. Reeves Keir. Integrating the Historiography of the Nineteenth-Century Gold Rushes / Keir Reeves, Lionel Frost, Charles Fahey // Australian Economic History Review. - 2010. - № 50 (2). doi:10.1111/j.1467-8446.2010.00296.x

 

3. Micheloud François. The Crime of 1873: Gold Inflation this time [Електронний ресурс] / François Micheloud // FX Micheloud Monetary History. - Режим доступу : http://www.micheloud.com/FXM/MH/Crime/Gold.htm.

 

4. Malone Michael P. Chapter 4, The Mining Frontier Michael P. Malone, Richard B. Roeder, William L. Lang [Електронний ресурс] // Montana : a history of two centuries (Rev. ed.). - Seattle, WA : University of Washington Press, 1991. - Рp. 64-91. - Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=p-P59FkOPg0C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

 

5. North Michael. Das Geld und seine Geschichte / Michael North. - München : C. H. Beck, 1994. - S. 121.

 

6. Brands H. W. The age of gold: the California Gold Rush and the new American dream [Електронний ресурс] / H. W. Brands. - New York, 2003. - Режим доступу : https://www.amazon.com/Age-Gold-California-American-Dream/dp/0385720882.

 

7. Berton Pierre. Klondike: The Last Great Gold Rush, 1896-1899 / Pierre Berton. - Random House of Canada, 2001. - 496 p.

 

8. Марфунин А. С. История золота / А. С. Марфунин. - М. : Наука, 1987. - 248 с.

 

9. Аникин А. В. Золото / А. В. Аникин. - М. : Международные отношения, 1984. - 320 с.

 

10. Алексеев И. С. Золото. Алмазы. Люди / И. С. Алексеев. - М. : КНОРУС, 2008. - 600 с.

 

11. Гайко Г. І. Гірнича складова епохи Великих географічних відкриттів / Г. І. Гайко, В. С. Білецький // Схід. - 2015. - № 3. - С. 11-16. DOI: 10.21847/1728-9343.2015.3(135).45747.

 

12. Білецький В. С. Хронологія гірництва в країнах світу / В. С. Білецький, Г. І. Гайко. - Донецьк : Донецьке від-ня НТШ, Редакція гірничої енциклопедії, 2006. - 224 с.

 

13. Гайко Г. І. Гірництво в історії цивілізації / Г. І. Гайко, В. С. Білецький. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянської академії", 2015. - 486 с.

 

14. Гайко Г. Феномен золотих і алмазних "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння материкових просторів Північної Америки та Австралії (Частина перша) / Г. І. Гайко, В. С. Білецький // Схід. - 2017. - № 3 (149). - С. 28-35. doi: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2017.3(149).108121
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111247

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.