Боротьба товариства "Учительська громада" за розбудову українського приватного шкільництва в Галичині (1910-1914 рр.)

Lesia Vovk

Анотація


У статті проаналізовано успіхи та невдачі товариства "Учительська громада" у сфері формування українського приватного шкільництва в Галичині напередодні Першої світової війни. На конкретних прикладах показано консолідаційні зусилля національно-свідомої громадськості краю щодо протидії полонізації системи освіти, що, зокрема, проявилося у створенні Краєвого союзу шкільного. Розглянуто внесок "Учительської громади" в заснування організації, виокремлено спільні культурно-освітні заходи товариств та критерії розмежування компетенцій. Наголошено, що в цей період учительська організація прагнула посилити зв'язок з Австрійським союзом учителів середніх шкіл, вела боротьбу за зміну утраквістичних гімназій у Стрию та Бережанах на українські, вносила подання до місцевих органів влади у разі переслідування українських педагогів, домагалася від Краєвої шкільної ради рішення про святкування українських національних свят у середніх школах.


Ключові слова


"Учительська громада"; Галичина; учитель; Статут; школа; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Barna, M. (2002), Development of pedagogical education in Galicia (1772 - 1939), Native school, 7-8, pр. 33-48. (ukr)

Bilavich, G. & Savchuk, B. (1999), Society «Native school» (1881 - 1939), Ivano-Frankivsk, 208 p. (ukr)

Kosheleva, N. (1998), Organization of Ukrainian Teaching in Eastern Galicia in 1881 - 1914, Visnyk of Lviv University. The series is historic, 33, рр. 108-113. (ukr)

Kurlyak, I. (1995), Folk schooling in Galicia(second half of the nineteenth and early twentieth centuries), Pedagogics and psychology, 1, рр. 144-151. (ukr)

Lukiv, O. (1996), Development of the structure of Polish and Ukrainian educational institutions in Eastern Galicia(1900 - 1933), Slaliva Tarnopolensis, pр. 168-178. (ukr)

Stuparik, B. (1995), Preparation of Teachers in Galiciain the nineteenth century, Bulletin of the Ternopil Experimental Institute of Pedagogical Education, 1, рр. 45-55. (ukr)

Chopsky, V. (1993), Buddhists of the national spirit. Activities of cultural and educational societies «Prosvita» and «Native school in Western Ukrainian lands (second half of the nineteenth century - 20-30th years of the twentieth century), Lviv, 63 p. (ukr)

Khmelevsky, P. (2002), The idea of «Native school» in the national movement of Western Ukrainians in the second half of the XIX - at the beginning. XX century, Problems of the history of Ukraine of the XIX - beginning of the XX century, 5, рр. 105-111. (ukr)

Terletsky, O. (1935), The History of the «Teacher’s Community» (1908 - 1933), Twenty years of society «Teachers’ community»: jubilee almanaс, рр. 3-48. (ukr)

Report on the activities of the Main Department of the Association of Ukrainian Teachers of Secondary and High Schools «Teachers’ Community» in Lviv in the period from the 21st XI. 1910 to 2. XI. 1912 (1912), Lviv, 14 p. (ukr)

Central State Historical Archive of Ukraine in the city of Lviv, fond 358, opys 1, sprava 1257.

Yushchyshyn, I. (1918), Organization of Ukrainian Teaching in Austria for the European War, Free Ukrainian School, 1918, 5-6, рр. 33-42. (ukr)

Our tasks (1926), Ukrainian school, T. I. (XXXIII), Zsh 1-3, р. 1. (ukr)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барна М. Розвиток педагогічної освіти в Галичині (1772-1939 рр.) / М. Барна // Рідна школа. - 2002. - № 7-8. - С. 33-48.

 

2. Білавич Г. Товариство "Рідна школа" (1881-1939 рр.) / Г. Білавич, Б. Савчук. - Івано-Франківськ, 1999. - 208 с.

 

3. Кошелєва Н. Організація українського вчительства у Східній Галичині в 1881-1914 роках / Н. Кошелєва // Вісник Львівського університету. Серія історична. - Львів, 1998. - Вип. 33. - С. 108-113.

 

4. Курляк І. Народне шкільництво у Галичині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / І. Курляк // Педагогіка і психологія. - 1995. - № 1. - С. 144-151.

 

5. Луків О. Розвиток структури польських і українських освітніх закладів у Східній Галичині (1900-1933 рр.) / О. Луків // Slaliva Tarnopolensis. - Тернопіль, 1996. - С. 168-178.

 

6. Ступарик Б. Підготовка учителів в Галичині у ХІХ ст. / Б. Ступарик // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. - 1995. - № 1. - С. 45-55.

 

7. Чоповський В. Будителі національного духу. Діяльність культурно-освітніх товариств "Просвіта" та "Рідна школа" на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ ст. - 20-30-ті роки ХХ ст.) / В. Чоповський. - Львів, 1993. - 63 с.

 

8. Хмельовський П. Ідея "Рідної школи" в національному русі західних українців у другій половині XIX - на поч. XX ст. / П. Хмельовський // Проблеми історії України XIX - початку XX ст. ; Інститут історії України НАН України. - К , 2002. - Вип. 5. - C. 105-111.

 

9. Терлецький О. Історія "Учительської громади" (1908-1933) / О. Терлецький // Двадцятип'ятиліття товариства "Учительська громада": ювілейний альманах. - Львів, 1935 - С. 3-48.

 

10. Звіт з діяльности Головного Виділу товариства українських учителів середніх і вищих шкіл "Учительська Громада" у Львові за час від 21. ХІ. 1910 до 2. ХІ. 1912 р. - Львів, 1912. - 14 с.

 

11. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 358, оп. 1, спр. 1257.

 

12. Ющишин І. Організація українського вчительства в Австрії до європейської війни / І. Ющишин // Вільна українська школа. - К., 1918. - Вип. 5-6. - С. 33-42.

 

13. Наші завдання // Українська школа. - 1926. - Т. І. (ХХХІІ). - Зш. 1-3. - С. 1.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111197

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.