Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань

Hanna Tereshchenko, Lyudmila Oleinikova

Анотація


У статті порушуються питання розвитку системи вищої освіти в Україні як чинника побудови економіки знань. Розглянуто підходи до фінансування вищих навчальних закладів, структуру їхніх доходів та співвідношення державних і приватних витрат на освіту в Україні та країнах світу. Визначено основні форми залучення фінансових ресурсів закладами вищої освіти у міжнародній практиці. Досліджено напрями розвитку системи вищої освіти в країнах ЄС та встановлено, що збільшення обсягів державного фінансування притаманне більш розвиненим країнам із інноваційною моделлю розвитку економіки. Зазначено, що розвинуті країни не лише приділяють значну увагу розвиткові системи вищої освіти але й значно більшу частку витрат виділяють на користь середньої та післясередньої не вищої освіти (робітнича кваліфікація). Проаналізовано існуючу модель фінансування освіти в Україні та сформульовано основні проблеми фінансування. Наведені рекомендації щодо вдосконалення підходів до фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні.


Ключові слова


вища освіта; державні витрати; економіка знань; бюджетне фінансування вищої освіти; кредитування вищої освіти; людський капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Heyets, V.M. [ed.] (2005), The economy of knowledge and its perspectives for Ukraine, Scientific report. Institute for Economic Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 168 p. (ukr).

Olejnіkova, L. G. (2015), Formation of a Competitive Taxation System in Ukraine, Academy of Financial Management, Kyiv, pp.16-28 (ukr).

Rak, N.Є. (2009), Economics of knowledge: the essence and factors of knowledge management, Rehіonalna ekonomika, №3, pp. 224-232 (ukr).

D’Aveni, R.A. & Gunther, R. (2007), Hypercompetition. Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. In: Boersch C., Elschen R. (eds), Das Summa Summarum des Management. Gabler,Wiesbaden, pp. 83-93. DOI: 10.1007/978-3-8349-9320-5_8

The Global Competitiveness Report 2016-2017, available at: http://www3.weforum.org/docs/­GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

Salmi, J. (2009), Scenarios for Financial Sustainability of Tertiary Education, in Higher Education to 2030, Volume 2, Globalisation, OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/9789264075375-12-en

EUA, University autonomy in Europe I - Exploratory study, 2009; ESMU, Funding higher education: a view across Europe, 2010; EUA, Designing strategies for efficient funding of higher education inEurope, 2013.

University autonomy inEurope. Exploratory study. EUA 2009, available at: http://www.salvatorevassallo.org/wp-content/uploads/2008/11/file_Dossier_Universita_EUA_Autonomy_Report_Final.pdf.

Annual Public Report -2013 «Higher education funding and necessary improvement actions». The report, prepared according to Article 219 (2) of the National Education Law 1/2011, was adopted by the National Higher Education Funding Council, at the meeting on 18 July 2014.

Mospan, N.V.(2015), Trends in the development of funding mechanisms for higher education in the European Union, available at: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2644.

About Higher Education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 № 1556-VII, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1450097250371062.

Reform of higher education in Ukraine: the implementation of the profile law in 2014-2016 (2016), Shadow Report, Kyiv, USAID, 23 p. (ukr).

On Approval of the Procedure for Granting Special Purpose Benefit Loans for Higher Education: the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 16.06.2003 No. 916, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-%D0%BF

Smith, Keith (2002), What is the ‘Knowledge Economy’? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases, UNU/INTECH, Netherlands, 29 p., available at: http://www.intech.unu.edu /publications/discussion-papers/2002-6.pdf

Powell, Walter W. & Snellman, Kaisa (2004), The Knowledge Economy, Annual Review of Sociology, № 30, 199-220, DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037

OECD glossary of statistical terms. Knowledge-based economy, available at: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864

Heyets, V.M. & Aleksandrova, V. P. & Bazhal, Ju. M. and other (2007), Strategic Challenges of the 21st Century for the Society and Economy of Ukraine. Knowledge economy is a modernization project of Ukraine, Fenіks Publidhing, Kyiv, 544 p. (ukr).

Implementation, Scaling Up and Sustainability: Continuing Discussion on Evidence-Based Policy Research in Education London, 6-7 July 2006, available at: http://www.oecd.org/edu/ceri/37107848.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Економіка знань та її перспективи для України. Наукова доповідь. Інститут економічного прогнозування НАН України / [за ред. В. М. Гейця]. - К. : ІЕП НАНУ, 2005. - 168 с.

 

2. Олейнікова Л. Г. Формування конкурентоспроможної системи оподаткування в Україні / Л. Г. Олейнікова ; ДННУ "Акад. фін. управління". - К., 2015. - С. 16-28.

 

3. Рак Н. Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями / Н. Є. Рак // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 224-232.

 

4. D'Aveni R. A. Hypercompetition. Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering / R. A. D'Aveni, R. Gunther // Das Summa Summarum des Management. - Gabler, Wiesbaden, 2007. - P. 83-93. DOI: 10.1007/978-3-8349-9320-5_8.

 

5. The Global Competitiveness Report 2016-2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

 

6. Salmi J. Scenarios for Financial Sustainability of Tertiary Education. Higher Education to 2030 [Електронний ресурс] / J. Salmi. - Volume 2: Globalisation. - OECD, 2009. - Р. 285-323. - Режим доступу : http://www.mfdps.si/Files/Knjiznica/higher%20educational%202030%20OECD.pdf. DOI: 10.1787/9789264075375-en

 

7. EUA, University autonomy in Europe I - Exploratory study, 2009; ESMU, Funding higher education: a view across Europe, 2010; EUA, Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe, 2013.

 

8. University autonomy in Europe. Exploratory study. EUA 2009. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.salvatorevassallo.org/wp-content/uploads/2008/11/file_Dossier_Universita_EUA_Autonomy_Report_Final.pdf

 

9. Annual Public Report-2013 "Higher education funding and necessary improvement actions". The report, prepared according to Article 219 (2) of the National Education Law 1/2011, was adopted by the National Higher Education Funding Council, at the meeting on 18 July 2014.

 

10. Мосьпан Н. В. Тенденції розвитку механізмів фінансування вищої освіти в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Н. В. Мосьпан. - Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2644.

 

11. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1450097250371062.

 

12. Реформа вищої освіти України: реалізація профільного закону в 2014-2016 рр. (Shadow Report). - К. : USAID, 2016. - 23 с.

 

13. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти : Постанова Кабінету міністрів України від 16.06.2003 № 916 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-%D0%BF.

 

14. Smith K. What is the 'Knowledge Economy'? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases [Електронний ресурс] / Keith Smith. - Netherlands : UNU/INTECH, 2002. - 29 c. - Режим доступу : http://www.intech.unu.edu /publications/discussion-papers/2002-6.pdf.

 

15. Powell W. The Knowledge Economy [Електронний ресурс] / Walter W. Powell, Kaisa Snellman // Annual Review of Sociology. - 2004. - № 30. - P. 199-220. - Режим доступу : http://web.stanford.edu/group/song/papers/powell _snellman.pdf. DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037

 

16. OECD glossary of statistical terms. Knowledge-based economy [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864.

 

17. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України. Економіка знань - модернізаційний проект України / [Геєць В. М., Александрова В. П., Бажал Ю. М. та ін] ; [за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка]. - К. : Фенікс, 2007. - 544 с.

 

18. Implementation, Scaling Up and Sustainability: Continuing Discussion on Evidence-Based Policy Research in Education London, 6-7 July 2006 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.oecd.org/edu/ceri/37107848.pdf.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111195

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.