Феномен екологічної класики (філософсько-методологічний аналіз)

Nelya Filyanina

Анотація


У статті розглядається феномен екологічної (природоохоронної) класики. Показано, що гуманітарна сфера відіграє все більшу роль у формуванні екологічної свідомості населення, доповнюючи природничо-наукові знання на шляху зростання екологічної стурбованості та розробки інтегрованої системи освіти. Це виявляється, по-перше, у більш активному зверненні розробників програм з екоосвіти до гуманітарної сфери; по-друге, - у безпосередній занепокоєності митців та літераторів екологічними проблемами та прагненні зробити внесок у розв'язання доступними їм засобами (екомузика, екомистецтво, еколітература). На прикладі аналізу книги "Мовчазна весна" Р. Карсон (1962) розглянуто феномени формування екологічної класики, її суспільне та освітнє значення.


Ключові слова


екологічна свідомість; гуманітарна сфера; екологічна література; екологічна класика; літературний канон

Повний текст:

PDF

Посилання


Habermas, Yu. (2011), Post-Mechanical Physical Thinking [translat.], Dukh i Litera, Kyiv, 280 p. (ukr).

Gadamer, H.-G. (1988), Truth and method: the basis of philosophical hermeneutics [translat.], Progress, Moscow, 704 p. (rus).

Gor, A. (2001), Land in equilibrium. Ecology and the human spirit, Agenda for the 21st Century and the Institute for Sustainable Development, Intelsfera, [translat.] Kyiv, 404 p. (rus).

Medavar, P. & Medavar, J. (1983), The Science of the Living P. P. Medavar, Mir Publishing, 207 p. (rus).

Fedoriv, U. M. (2008), Literary canon as a phenomenon of literary memory, Scientific works: Scientific-methodical journal. Vol. 80, Vyp. 67. Philology. MSUU Petra Mohyla Press, 6-9 (ukr).

Hales, Catherine N. (2013), How We Became People: The Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Computer Science [translat.], Nika-Center, Kyiv, 426 p. (ukr).

Bell, M. (1998), An Invitation to Environmental Sociology, Pine Forge Press, California, 342 p. (eng).

Bower, S. Environmental Art, available at: http://animatingdemocracy.org/­sites/default/files/SBower%20Trend%20Paper.pdf

Griswold, E. (2012), How ‘Silent Spring’ Ignited the Environmental Movement, The New York Times Magazine. – Sept.21, 2012, available at: http://www.nytimes.com/2012/09/23/magazine/how-silent-spring-ignited-the-environmental-movement.html?pagewanted=all

Meador, R. 25 classics of environmental writing to help with your summer reading list. Available at: http:// www.minnpost.com/earth-journal/2013/07/25-classics-environmental-writing-help-your-summer-reading-list

Morriss, Andrew P. Silent Spring After 50 Years, available at: https://fee.org/articles/silent-spring-after-50-years/

Primack, R. B. (1995), Primer of Conservation Biology, Sinauer Associated Ins., Massachusetts, 277 р.(eng).

Rachel Carson and Her Book That Changed the World, available at: http://www.rif.org/documents/us/Rachel_Carson.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Габермас Ю. Постметафізичне мислення / Ю. Габермас ; [пер. з нім. В. Купліна]. - К. : Дух і Літера, 2011. - 280 с.

 

2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер ; [пер. с нем. ; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бесссонова]. - М. : Прогресс, 1988. - 704 с.

 

3. Ґор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух / А. Гор ; [пер. з англ.] ; ВГО "Україна. Порядок денний на ХХІ століття" та Інститут сталого розвитку. - К. : Інтелсфера, 2001. - 404 с.

 

4. Медавар П. Наука о живом / П. Медавар, Дж. Медавар ; [пер. с англ. ; предисл. Б. М. Медникова]. - М. : Мир, 1983. - 207 с.

 

5. Федорів У. М. Літературний канон як феномен літературної пам'яті / У. М. Федорів // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Т. 80. - Вип. 67. Філологія. Літературознавство. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - С. 6-9.

 

6. Хейлз Кетрін Н. Як ми стали постлюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / Кетрін Н. Хейлз. - 2-ге вид., виправ. - К. : Ніка-Центр, 2013. - 426 с.

 

7. Bell M. An Invitation to Environmental Sociology / М. Bell. - California : Pine Forge Press, 1998. - 342 p.

 

8. Bower S. Environmental Art [Електронний ресурс] / S. Bower. - Режим доступу : http://animatingdemocracy.org/sites/default/files/SBower%20Trend%20Paper.pdf.

 

9. Griswold E. How 'Silent Spring' Ignited the Environmental Movement [Електронний ресурс] / E. Griswold // The New York Times Magazine. - Sept. 21, 2012. - Режим доступу : http://www.nytimes.com/2012/09/23/magazine/how-silent-spring-ignited-the-environmental-movement.html?pagewanted=all.

 

10. Meador R. 25 classics of environmental writing to help with your summer reading list [Електронний ресурс] / R. Meador. - Режим доступу : http:// www.minnpost.com/earth-journal/2013/07/25-classics-environmental-writing-help-your-summer-reading-list.

 

11. Morriss Andrew P. Silent Spring After 50 Years [Електронний ресурс] / Andrew P. Morriss. - Режим доступу : https://fee.org/articles/silent-spring-after-50-years/.

 

12. Primack R. B. Primer of Conservation Biology / R. B. Primack. - Massachusetts : Sinauer Associated Ins., 1995. - 277 р.

 

13. Rachel Carson and Her Book That Changed the World [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rif.org/documents/us/Rachel_Carson.pdf.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.3(149).108360

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.