Неототалітаризм як світоглядний феномен: культурологічний дискурс

Yevheniia Bilchenko

Анотація


У статті на основі методології структурного психоаналізу та постструктуралізму здійснюється філософсько-семантичний аналіз феномену неототалітаризму як світоглядної установки на негацію Іншого (домінуючу ідентичність). Діагностування посттоталітарності передбачає диференціацію її класичних та некласичних рис. Класичні принципи нового тоталітаризму виявляються через аналітичну психологію, вони є похідними від культурних архетипів та спираються на досвід першої (етнічний націоналізм) та другої (імперіалізм) хвиль: цілісність як архетип оргії, бінарність як архетип "Ми-Вони", ксенофобія як архетип Чужого, квазірелігійність як архетип Золотого віку, патерналізм як архетип Батька/Матері/влади/держави, романтична концепція культури як гештальту. Некласичні риси неототалітаризму виявляються через структурний психоаналіз мовних практик ("розшивання") і методики деконструкцій, формуються в третій хвилі на основі інформатизації і передбачають використання постмодерних механізмів "рідинної сучасності" (глобальне село, віртуальний тероризм, самоцензура, ідеологічний кітч, популістський елітаризм, Синоптикон як суспільство горизонтального кібер-контролю). 


Ключові слова


неототалітаризм; Інший; деконструкції; "розшивання"; гештальт; глобальне село; віртуальний тероризм; Синоптикон; ідеологічний кітч; квазірелігійність; популістський елітаризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauman, Zygmunt (2000), Liquid modernity, Polity Press, Cambridge, 234 p. (eng).

Zizek, S. (2009), Virtual reality: video lecture, available at: https://www.youtube.com/watch?v=aDI1EKSAfQ4..

Kundera, Milan (2014), The Unbearable Lightness of Being [translat.], Azbuka-Attikus, St.Petersburg, 352 p. (rus).

Bauman, Zygmunt (2004), Globalization. Consequences for man and society [translat.], “Ves mir” Publishing, Moscow, 188 p. (rus).

Eco, Umberto (2003), Five essays on the topic of ethics, Symposium, St.Petersburg, 96 p.

Herzogenrath, Bernd (1999), Lynch and Lacan, Cinema and Cultural Pathology, Other Voices, v.1, n.3 (January), available at: http://www.othervoices.org/1.3/bh/highway.php

Beck, W. (2016), What is globalization: The shock of globalization (belated discussion), available at: http://portal21.ru/news/we_recommend.php??ELEMENT_ID=8361.

Halberstam, Michael (2016), Totalitarianism as a Problem for the Modern Conception of Politics, Political Theory, Vol. 26, Issue 4, pp. 459-488. DOI: 10.1177/0090591798026004002

Geyer, Michael and Fitzpatrick, Sheila [ed.] (2008), Beyond totalitarianism: Stalinism and Nazism compared, Cambridge University Press, N.Y., 536 p. DOI: 10.1017/CBO9780511802652

Baehr, Peter (2010), Hannah Arendt, totalitarianism, and the social sciences: critical encounters, Stanford University Press, Stanford, Calif., DOI: 10.11126/stanford/9780804756501.003.0005


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bauman Z. Liquid modernity / Zygmunt Bauman. - Cambridge : Polity Press, 2000. - 234 p.

 

2. Жижек С. Реальность виртуального: видеолекция2009 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=aDI1EKSAfQ4.

 

3. Кундера М. Невыносимая легкость бытия / Милан Кундера ; [пер. с чеш. Н. Шульгиной]. - СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. - 352 с.

 

4. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Зигмунт Бауман ; [пер. с англ.]. - М. : Изд-во "Весь мир", 2004. - 188 с.

 

5. Эко У. Пять эссе на темы этики / Умберто Эко. - СПб. : Symposium, 2003. - 96 с.

 

6. Herzogenrath B. Lynch and Lacan, Cinema and Cultural Pathology [Електронний ресурс] / Bernd Herzogenrath // Other Voices. - 1999. - v. 1, n. 3 (January). - Режим доступу : http://www.othervoices.org/1.3/bh/highway.php.

 

7. Бек У. Что такое глобализация: Шок глобализации (запоздалая дискуссия) [Електронний ресурс] / У. Бек. - Режим доступу : http://portal21.ru/news/we_recommend.php?? ELEMENT_ID=8361.

 

8. Halberstam M. Totalitarianism as a Problem for the Modern Conception of Politics / Michael Halberstam // Political Theory. - 2016. - Vol. 26, Issue 4. - Рp. 459-488. DOI: 10.1177/0090591798026004002

 

9. Beyond totalitarianism: Stalinism and Nazism compared / [edited by Michael Geyer, Sheila Fitzpatrick]. - N.Y. : Cambridge University Press, 2008. - 536 p. DOI: 10.1017/CBO9780511802652

 

10. Baehr P. Hannah Arendt, totalitarianism, and the social sciences: critical encounters / Peter Baehr. - Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2010. DOI: 10.11126/stanford/9780804756501.003.0005

DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).102806

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.