Архів Станіславського обкому КП(б)У та архів Станіславського обласного військкомату як джерела до вивчення боротьби радянського режиму проти українського визвольного руху в 1944-1956 рр.: компаративний контекст джерелознавчого аналізу

Nazarii Rozlutsky

Анотація


Стаття написана на основі документів радянських установ Станіславської області періоду 1944-1956 рр. Досліджено документи архіву обкому КП(б)У та архіву обласного військового комісаріату, в яких містяться повідомлення про боротьбу радянського режиму проти українського визвольного руху. Указано номери фондів, описів та справ, у яких можна знайти вищезгадані документи. Проаналізовано характер документів та специфіку інформації, поданої в них. Виділено особливості їх складання та надходження. Проведено порівняльну характеристику між специфікою складання та змістом інформації в документах обох установ, виділено подібності та відмінності. На цій основі зроблено висновки про інформативність згаданих архівів у плані вивчення української визвольної боротьби на Прикарпатті в 40-50-ті рр. ХХ ст.


Ключові слова


архів; обком КП(б)У; обласний військовий комісаріат; визвольний рух; ОУН; УПА; підпілля; фонд; опис; справа

Повний текст:

PDF

Посилання


State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond P-1, opys 1, sprava 186, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond P-1, opys 1, sprava 259, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond P-1, opys 1, sprava 414, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond P-1, opys 1, sprava 589, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond P-1, opys 1, sprava 711, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond P-1, opys 1, sprava 823, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond P-3, opys 1, sprava 16, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond P-38, opys 1, sprava 21, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond R-753, opys 1, sprava 63, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond R-753, opys 1, sprava 65, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond R-753, opys 1, sprava 72, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond R-753, opys 1, sprava 83, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond R-753, opys 1, sprava 91, (ukr, rus).

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond R-753, opys 1, sprava 95, (ukr, rus).

Andrusiak, M. (2002), Brothers of Thunder: documentary fiction, Printing and publishing company, Vik, Kolomyya, 830 p. (ukr).

Andrukhiv, I.O., Frantsuz, A.J. (2001), Stanislav region: twenty stormy years (1939-1959): Socio-political, historical and legal analysis, Talia, Rivne-Ivano-Frankivsk, 288 p. (ukr).

Momot, V. (2004), Confession of “Immortal”, Spolom, Lviv, 420 p. (ukr).

Serhiychuk, V. (1998), Ten stormy years: Western Ukrainian lands in 1944-1953: New documents and materials, Dnipro, Kyiv, 941 p. (ukr).

Kuhutiak, M. (2009), Ukrainian national-liberation movement of Prykarpattia in XX century. Documents and materials, KPF “Lik”, Ivano-Frankivsk, Vol. 1, book 2, 600 p. (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Списки працівників державних установ, що входять у склад номенклатури обкому // Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО), Ф. П-1. Документи Станіславського обкому КП(б)У, оп. 1, спр. 186, арк. 2-24.

 

2. Стенограма обласних зборів секретарів райкомів КП(б)У, голів райвиконкомів, начальників райвідділів НКВС і НКДБ від 24 грудня 1945 р. // ДАІФО, Ф. П-1.Документи Станіславського обкому КП(б)У, оп. 1, спр. 259, арк. 56-63.

 

3. Звіт про діяльність Станіславського обкому КП(б)У за 1946 рік // ДАІФО, Ф. П-1.Документи Станіславського обкому КП(б)У, оп. 1, спр. 414, арк. 1-102.

 

4. Дані про втрати радпартактиву від рук оунівців за 1944-1947 рр. // ДАІФО, Ф. П-1. Документи Станіславського обкому КП(б)У, оп. 1, спр. 589, арк. 3.

 

5. Стенограма ІІ обласної партійної конференції КП(б)У за 28 лютого - 1 березня 1948 р. // ДАІФО, Ф. П-1. Документи Станіславського обкому КП(б)У, оп. 1, спр. 711, арк. 3-62.

 

6. Звіт про роботу Станіславського обкому КП(б)У за 1948 рік // ДАІФО, Ф. П-1.Документи Станіславського обкому КП(б)У, оп. 1, спр. 823, арк. 1-118.

 

7. Інформації, донесення, доповідні записки про боротьбу з українськими націоналістами в 1945 р. // ДАІФО, Ф. П-3. Документи Богородчанського райкому КП(б)У, оп. 1, спр. 16, арк. 9-11.

 

8. Інформації, донесення, доповідні записки про боротьбу з українськими націоналістами в 1945 р. // ДАІФО, Ф. П-38. Документи Яблунівського райкому КП(б)У, оп. 1, спр. 21, арк. 22-23.

 

9. Донесення про бандпрояви українських націоналістів на території області в 1945 р. (частина 1) // ДАІФО, Ф. Р-753. Документи Станіславського обласного військового комісаріату, оп. 1, спр. 63, арк. 34-52.

 

10. Донесення про бандпрояви українських націоналістів на території області в 1945 р. (частина 3) // ДАІФО, Ф. Р-753. Документи Станіславського обласного військового комісаріату, оп. 1, спр. 65, арк. 96-97.

 

11. Донесення про бандпрояви українських націоналістів на території області в 1946 р. // ДАІФО, Ф. Р-753. Документи Станіславського обласного військового комісаріату, оп. 1, спр. 72, арк. 33, 131.

 

12. Донесення про бандпрояви українських націоналістів на території області в 1948 р. // ДАІФО, Ф. Р-753. Документи Станіславського обласного військового комісаріату, оп. 1, спр. 83, арк. 9, 50.

 

13. Донесення про бандпрояви українських націоналістів на території області в 1949 р. // ДАІФО, Ф. Р-753. Документи Станіславського обласного військового комісаріату, оп. 1, спр. 91, арк. 67.

 

14. Донесення про бандпрояви українських націоналістів на території області в 1950 р. // ДАІФО, Ф. Р-753. Документи Станіславського обласного військового комісаріату, оп. 1, спр. 95, арк. 44.

 

15. Андрусяк М. Брати грому: Художньо-документальна повість / М. Андрусяк. - Коломия : Видавничо-поліграфічне тов-во "Вік", 2002.- 830 с.

 

16. Андрухів І. О. Станіславщина: двадцять буремних літ 1939-1959): Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І. О. Андрухів, А. Й. Француз. - Рівне - Івано-Франківськ : Таля, 2001. - 288 с.

 

17. Момот В. Сповідь "Невмирущого" / В. Д. Момот. - Вид. 2-е, доп. - Львів : Сполом, 2004. - 420 с.

 

18. Сергійчук В. І. Десять буремних літ: Західноукраїнські землі в 1944-1953 рр.: Нові док. і матеріали / В. І. Сергійчук ; [упоряд. В. І. Сергійчук] - К. : Дніпро, 1998. - 941 с.

 

19. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / [відп. ред. проф. М. Кугутяк]. - Том 2. - Книга 1 (1939-1945). - Івано-Франківськ : КПФ: "ЛІК", 2009. - 600 с.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).102693

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.