Єврейське питання у Східній Галичині ХІІІ-ХХІ ст.: сучасний історико-культурний погляд

Bogdan Levyk

Анотація


У статті проаналізовано історичний аспект перебування єврейського етносу на території Східної Галичини з початку ХІІІ ст. до наших днів. Розглянуто вплив різних історичних періодів на євреїв-галичан та їх взаємини з місцевим населенням та владою. Охарактеризовано сакральні пам'ятки архітектури єврейської громади Львова, Дрогобича, Жовкви, Бродів. Особливу увагу приділено єврейському кварталу у Львові. Описані перші сіоністські політичні організації Галичини. Розвіяно міф ворожого ставлення українських націоналістів до єврейського населення.


Ключові слова


євреї; Львів; історія; єврейська громада Східної Галичини

Повний текст:

PDF

Посилання


Arcusha, O.G. & Kondratiuk, K.K., & Mydry, M.N. & Sukhy, O.M. (2016), Time nations. History of Ukraine nineteenth century, Lviv National Ivan Franko, Lviv, 408 p. (ukr).

Hipych, W. Jozef Bartlomiej Zimorowic (2012), Kiivska starovyna (scientific historical-philological journal).Kyiv Slavonic University, number 4 (406), 149-162 (ukr).

Meir, Balaban (2008), Jewish district in. Two Jewish community. The construction of synagogues. What was happening on the Jewish street. Borotbaza expansion streets. The process of the city. Streets in the nineteenth century. Jewish street of synagogues and homes (translation from Polish), Independent a cultural journal «JI». № 51, available at: http://www.ji.lviv.ua/n51texts/balaban1.htm.

Finberg, Leonid [ed.] and Lubchenko, Vladimir [ed.] (2005), Essays on Jewish history and culture of Ukraine, Kyiv, 97-116, available at: http://hi-lvov.narod.ru/LightboxImageSlideshow/eLvov.html.

Central State Historical Archive Ukraine, Lviv city, Fund 701, opys 2, spr. 864, arc. 44-48.

Moriac-Protopopova, Kh. (2015), Status of civil servants under Austrian law of the late nineteenth and early twentieth century (for example Galician province), Bulletin of Lviv University. Series Law, Issue 61, p. 178-189 (ukr).

Stanislavsky, M. (2012), East European Jews by the modern era: 1750-1939, in: European civilization. Oxford textbook of Jewish Studies: in 2 volumes, Kyiv, 426-443 (ukr).

Tomaszewski, E. (1939), The origin of the population. Lviv (According to the informational cloud of the levedition of the population of 1931, Without a battalion army is a security loot), Lviv, p. 17. (pol.).

Honigmsman, Ya. S. (1993), The Holocaust of Lviv Jewry 1941-1943, W.p., Lviv, p. 55 (rus).

Encyclopedia of Ukraine (1962), Paris; New York, Vol. 4, p. 1411-1412 (ukr).

Terlyuk, I.(1994), City Lviv: ethnosocial of the population in the early postwar years, in: Lviv. History - Population - culture. Ukrainian-Polish conference. Abstracts and reports, Lviv, 52-81 (ukr).

Honigmsman, Ya.S. (1998), Catastrophe of the Jewry of Western Ukraine (Jews of Eastern Galicia, Western Volhynia, Bukovina and Transcarpathia in 1933-1945), W.p., Lviv, 350 p. (rus).

News of combatants (2012), № 4, Toronto-New York, p. 23 (ukr).

Boyko, Oksana (2008), Synagogues city, VNTL Classic, Lviv, 204 p. (ukr).

Boyko, Oksana (2000), Defense synagogue Western Ukraine, Ethnology notebooks, № 2 (32). Lviv, January-February, p. 337-346 (ukr).

Honigmsman, J. (2001), The Jews of the city of Brody (1584-1944), W.p., Lviv, 122 p. (rus).

Tshornii, Y. (1988), Old Brody and Brody, Bridschyna. Historical memoir collection, Toronto, Ontario, 209-224 (ukr).

Synagogues Ukraine. Prospectus (1998), Ukrzahidproektrestavratsiya, Institute Bulletin No. 9. Special issue, Lviv, р. 34-179 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аркуша О. Г. Час народів. Історія України ХІХ ст. / О. Г. Аркуша, К. К. Кондратюк, М. М. Мудрий, О. М. Сухий. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. - 408 с.: іл.

 

2. Гіпич В. Юзеф Бартоломій Зіморович / В. Гіпич // Київська старовина : наук. історико-філологічний журнал. - 2012. - № 4 (406). - С. 149-162.

 

3. Маєр Балабан. Жидівська дільниця у Львові. Дві жидівські громади. Спорудження синагог. Що діялось на Жидівській вулиці. Боротьба за розширення вулиці. Процес з містом. Вулиці у ХІХ ст. Жидівська вулиця її синагоги і будинки (переклад з польської) [Електронний ресурс] / Балабан Маєр // Незалежний культорологічний часопис "Ї". - 2008. - № 51. - Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n51texts/balaban1.htm.

 

4. Нариси з історії і культури євреїв України / [упоряд. та ред. Л. Фінберг і В. Любченко]. - К., 2005.- С. 97-116 [Євреї в імперії Габсбургів (1772-1918 рр.) (І. Монолатій)]; Еврейский Львов. ИдишеЛемберг [Електронній ресурс]. - Режим доступу : http://hi-lvov.narod.ru/LightboxImageSlideshow/eLvov.html.

 

5. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІА). - Фонд 701, опис 2, справа 864, лист 44-48.

 

6. Моряк-Протопопова Х. Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини ХІХ-початку ХХ століття (на прикладі Галицького намісництва) / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2015. - Вип. 61. - С. 178-189.

 

7. Станіславський М. Східноєвропейське єврейство за модерної доби: 1750-1939 / М. Станіславський // Європейська цивілізація. Оксфордський підручник з юдаїки: у 2-х томах ; [пер. з англ.]. - К., 2012. - Т. І. - С. 426-443.

 

8. Tomaszewski E. Pochodzenie ludności Lwowa (Wedlug dany chmieskiego biura statystecznego Iewedencji ludności z 1931 r. Bez wojska skoszarowanego is luzby bezpieczenstwa) / E. Tomaszewski. - Lwow, 1939. - S. 17.

 

9. Хонигсман Я. С. Катастрофа львовского еврейства (1941-1943) / Я. С. Хонигсман. - Львов, 1993. - С. 55.

 

10. Енциклопедія Українознавства. - Париж ; Нью-Йорк, 1962. - Т. 4. - С. 1411-1412.

 

11. Терлюк І. Місто Львів: етносоціальний склад населення у перші повоєнні роки / І. Терлюк // Львів. Історія - населення - культура. Українсько-польська конференція : тези доповідей та повідомлень. - Львів, 1994. - С. 52-81.

 

12. Хонигсман Я. С. Катастрофа еврейства Западной Украины: евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1933-1945 гг. / Я. Хонигсман. - Л. : [б.в.], 1998. - 350 с.

 

13. Вісті Комбатанта. Торонто-Нью-Йорк. - 2012. - № 4. - С. 23.

 

14. Бойко О. Синагоги Львова / О. Бойко. - Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. - 204 с.

 

15. Бойко О. Оборонні синагоги Західної України / О. Бойко // Народознавчі зошити. - Зошит 2 (32). Львів. - Січень-лютий 2000. - С. 337-346.

 

16. Хонигсман Я. Евреи города Броды (1584-1944) / Я. Хонигсман. - Львов, 2001. - 122 с.

 

17. Чорній Ю. Старі Броди / Ю. Чорній // Броди і Брідщина. Історико-мемуарний зб. - Торонто-Онтаріо, 1988. - С. 209-224.

 

18. Синагоги України. Католог // Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. - Число 9. Спеціальний випуск. - Львів, 1998. - С. 34-179.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).102665

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.