Тенденції економічного розвитку територій України

Igor Usik

Анотація


У статті визначено сучасний стан економічного розвитку територій України. Розглянуто валовий регіональний продукт, який є узагальнювальним показником економічної діяльності, результативності та характеризує новостворену вартість товарів і послуг, вироблених на певній території. Наведено географічну структуру розподілу валового регіонального продукту та виявлено його відмінності по регіонах України. Досліджено провідні області щодо виробництва найбільшої частки валового регіонального продукту. Проаналізовано види економічної діяльності деяких регіонів, виявлено динаміку зміни величини валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу. Запропоновано напрямки збільшення валового регіонального продукту територій України, що забезпечить нові можливості та вигоди для областей та регіонів держави.


Ключові слова


регіони України; економічна діяльність; розвиток; господарство; показник; валовий регіональний продукт; динаміка; галузь; регіони; область

Повний текст:

PDF

Посилання


Gross regional product (2004-2015), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Verlanov, O. (2014), Factors formation GRP, Coll. works. Vol. 126 - Vol. 113, p. 113, available at: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/ economy (ukr).

Cameron, G. C. (2015), Regional Economic Development: The Federal Role examines the economic viability of depressed areas and regions, Taylor&Francis, DOI: 10.4324/9781315671680.

Hrytsiak, I.(2016), Models regional and local levels of European governance, in: Problems of decentralization: national and international experience, Atika Publishing, Kyiv, 269-279 (ukr).

Jakubowski, M.M. [Ed.] (2015), State regulation of Economy of Ukraine: Methodology, directions, trends and issues, NDEI Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv, 410 p. (ukr).

Zaitseva, Yu. (2011), Gross regional product. Structural analysis and interregional comparisons, LAP LAMBERT Academic Publishing, 400 p. (rus).

Nevelyev, O.M. & Danylyshyn, B.M. (2013), Sustainable development of the region, strategic directions and mechanisms, Logos, Kyiv, 127 p. (ukr).

Pawlowski, M. (2015), Macroeconomics transition. Ukrainian context, Engineering, Kyiv, 336 p. (ukr).

Amosha, O.I. & Makogon, Y. V. & Chumachenko, M.G. and all (2006), Regional development in Ukraine, Economika promyslovosti, №2 (33), available at: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citationother&hl=ru&user=Sl_DzOAAAAAJ&citation_for_view=Sl_DzOAAAAAJ:geHnlv5EZngC

Stadnytskyy, Y.I. (2016), Spatial competition factor of production technology, Regional Economics, № 4, 130-136 (ukr).

Statistical Yearbook «Regions of Ukraine» (2016), State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Van den Berg, Hendrik (2016), Economic Growth and Development (3 edition), World Scientific, 924 p. (eng).

Pyka, A. & Foster, J. (2015), The Evolution of Economic and Innovation Systems, in: Economic Complexity and Evolution, DOI: 10.1007%2F978-3-319-13299-0_1.

Higgins, L. Karen (2014), Economic Growth and Sustainability, Elsevier Science Publishing Co Inc, 228 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Валовой региональный продукт (2004-2015) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

 

2. Верланов О. Ю. Фактори формування валового регіонального продукту [Електронний ресурс] / О. Ю. Верланов // Наукові праці. - 2014. - Т. 126. - Вип. 113. - С. 113. - Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy.

 

3. Cameron G. C. Regional Economic Development: The Federal Role examines the economic viability of depressed areas and regions / Gordon C. Cameron. - Taylor&Francis, 2015. DOI: 10.4324/9781315671680

 

4. Грицяк І. Моделі регіонального та місцевого рівнів європейського управління / І. Грицяк // Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід. - К. : Атіка, 2016. - С. 269-279.

 

5. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / [за ред. М. М. Якубовського]. - К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 2015. - 410 с.

 

6. Зайцева Ю. Валовой региональный продукт. Структурный анализ и межрегиональные сопоставления / Ю. Зайцева. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. - 400 с.

 

7. Невелєв О. М. Сталий розвиток регіону: стратегічні напрями і механізми / О. М. Невелєв, Б. М. Данилишин. - К. : Логос, 2013. - 127 с.

 

8. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду. Український контекст / М. Павловський. - К. : Техніка, 2015. - 336 с.

 

9. Регулювання регіонального розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Амоша, Ю. В. Макогон, М. Г. Чумаченко. - Режим доступу : https://scholar.google.com.ua/citations?view_ op=view_citation&hl=ru&user=Sl_DzOAAAAAJ&citation_for_view =Sl_DzOAAAAAJ:geHnlv5EZngC.

 

10. Стадницький Ю. І. Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. - 2016. - № 4. - С. 130-136.

 

11. Статистичний збірник "Регіони України" [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. - 2016. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

 

12. Van den Berg Hendrik. Economic Growth and Development (3 edition) / Hendrik van den Berg. - World Scientific, 2016. - 924 p.

 

13. Pyka A. The Evolution of Economic and Innovation Systems / A. Pyka, J. Foster. - Economic Complexity and Evolution, Springer International Publishing Switzerland, 2015. DOI: 10.1007%2F978-3-319-13299-0_1.

 

14. Higgins L. Karen Economic Growth and Sustainability / Karen L. Higgin. - Elsevier Science Publishing Co Inc, 2014. - 228 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).102658

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.