Механізми державно-приватного партнерства в проектах розвитку міських агломерацій

Maryna Melnykova, Yеlyzaveta Gradoboіeva

Анотація


У статті розглянуто можливості використання механізмів державно-приватного партнерства (ДПП) при реалізації проектів розвитку міських агломерацій. Визначено особливості розвитку міських агломерацій, які засновані на об'єднанні зусиль територіальних громад і спрямовані на реалізацію спільних проектів, включаючи залучення коштів приватних інвесторів і використання механізмів ДПП. Визначено напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення використання механізмів ДПП. Обґрунтовано необхідність розширення використання механізмів ДПП при реалізації спільних проектів розвитку сфери життєзабезпечення міських агломерацій. Запропоновано шляхи підвищення інвестиційної привабливості об'єктів сфери життєзабезпечення міських агломерацій для приватних інвесторів. Представлена схема формування й реалізації спільних проектів ДПП.


Ключові слова


державно-приватне партнерство; міські агломерації; проекти розвитку; механізми; сфера життєзабезпечення; агломераційний ефект; нормативно-правове забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


The Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution of The Cabinet of Ministers of Ukraine «About approving the State strategy of regional development for the period till 2020», available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п, (Accessed 25 April 2017) (ukr).

Shilepnytskyi, P. I. (2011), Public-private partnerships: Theory and Practice: monograph, Institute for Regional Studies of NAS of Ukraine, Lviv, 455 p. (ukr).

Moskvichova, O. S. (2015), Public-Private Partnership in Ukraine: Problems of Development, Scientific Bulletin of Kherson state University. Series «Economics», vol. 13, Part. 3, pp. 50-52 (ukr).

Kylymnyk, I. I., Koliada, T. A., Dombrovska, A. V., Et al. (2015), Legal regulation of Public-Private Partnership in Housing and Communal Services of Ukraine, Nationally Kharkiv University of Municipal Economy im. O. M. Beketova, Kharkіv, 131 p. (ukr).

Danylyshyn, V. I., Stefankiv, O. M., Tsizhma, O. A. (2016), Foreign experience of public-private partnership and proposals for its improvement in Ukraine, Vol. 11, pp. 332-336, available at: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2116-danilishin-v-i-stefankiv-o-m-tsizhma-o-a-zarubizhnij-dosvid-derzhavno-privatnogo-partnerstva-ta-propozitsiji-shchodo-jogo-vdoskonalennya-v-ukrajini, (Accessed 26 April 2017) (ukr).

Kredisov, A. I., Bilous, A. O. (2016), Public-private partnership: international experience and its use in Ukraine, Economy of Ukraine, 2016, No. 2, pp. 4-15 (ukr).

Busch, N. E., Givens, A. D. (2013), Achieving Resilience in Disaster Management: The Role of Public-Private Partnerships, JSS (Journal of Strategic Security). Vol. 6, № 2. Doi: 10.5038/1944-0472.6.2.1.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine «On public-private partnership», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17, (Accessed 24 April 2017) (ukr).

The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), Official website, available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA, (Accessed 20 April 2017) (ukr).

A Guidebook on public-private partnership in infrastructure (2011), Economic and Social Commission Asia and the Pacific (UNESCAP), 76 p., available at: http://www.unescap.org/ttdw/common/TPT/PPP/text/ppp_guidebook.pdf, (Accessed 24 April 2017) (eng).

The Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2017), Official website, available at: http://www.minregion.gov.ua/index.php?category=tp-stat, (Accessed 26 April 2017) (ukr).

Yehoue, Etienne & Hammami, Mona and Ruhashyankiko, Jean-François (2006), Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure, IMF Working Papers, Vol. 06, issue 99, doi: 10.5089/9781451863598.001


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п/

 

2. Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика : [монографія] / П. І. Шилепницький ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 2011. - 455 с.

 

3. Москвічова О. С. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми розвитку / О. С. Москвічова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". - 2015. - Вип. 13. Ч. 3. - С. 50-52.

 

4. Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України : [монографія] / [І. І. Килимник, Т. А. Коляда, А. В. Домбровська та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 131 с.

 

5. Данилишин В. І. Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства та пропозиції щодо його вдосконалення в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронний наук. фаховий журнал. - 2016. - Вип. № 11. - С. 332-336. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2116-danilishin-v-i-stefankiv-o-m-tsizhma-o-a-zarubizhnij-dosvid-derzhavno-privatnogo-partnerstva-ta-propozitsiji-shchodo-jogo-vdoskonalennya-v-ukrajini.

 

6. Кредісов А. І. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та його використання в Україні / А. І. Кредісов, А. О. Білоус // Економіка України. - 2016. - № 2. - С. 4-15.

 

7. Busch N. E. Achieving Resilience in Disaster Management: The Role of Public-Private Partnerships / N. E. Busch, A. D. Givens // JSS (Journal of Strategic Security). - 2013. - № 2. Doi: 10.5038/1944-0472.6.2.1

 

8. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404-VI (Зі змін. та допов.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

 

9. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA.

 

10. AGuidebook on public-private partnership in infrastructure [Електронний ресурс] / Economic and Social Commission Asia and the Pacific (UNESCAP). - Bangkok, 2011. - 76 p. - Режим доступу : http://www.unescap.org/ttdw/common/TPT/PPP/text/ppp_guidebook.pdf.

 

11. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/index.php?category=tp-stat.

 

12. Yehoue Etienne. Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure / Etienne Yehoue, Mona Hammami and Jean-François Ruhashyankiko // IMF Working Papers. - 2006. - Vol. 06, issue 99. DOI: 10.5089/9781451863598.001
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).102656

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.