Удосконалення системи мотивації персоналу з урахуванням вікових особливостей працівників

Lyudmila Galan

Анотація


У статті на підставі аналізу відомих у літературі визначень поняття "мотивація персоналу", вивчення факторів мотивації працівників різних вікових груп, виявлених під час опитування на конкретному підприємстві, обґрунтовано необхідність урахування вікового та інших факторів для вдосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві. У результаті сформовано рекомендації для менеджменту вітчизняного бізнесу, які стосуються стратегічних, економічних, організаційних напрямків діяльності організації та дають змогу встановити чіткий зв'язок між її реальними цілями та основними чинниками мотивації до праці в ній.


Ключові слова


мотивація персоналу; підприємство; управління персоналом; людський ресурс; вікові особливості працівника

Повний текст:

PDF

Посилання


Herzberg, F. (1976), One More Time: How Do You Motivate Employees? Job Satisfaction, A Reader, pp.17-32. doi: 10.1007/978-1-349-02701-9_2.

Laming, D. (2004), Human Motivation: How Does it Work?, in Understanding Human Motivation: What Makes People Tick?, Blackwell Publishing Ltd,Oxford,UK. doi: 10.1002/9780470773383.ch16

Klochkov, A.K. (2010), KPI and staff motivation. A complete collection of practical tools, Eksmo, Moscow, 103 p. (rus).

Getman, O.O. (2011), Building an effective personnel management system in an industrial plant, Fiscal policy in the context of socio-economic development, Abstracts of Intern. nauk. and practical. Internet conference. DDFA, Dnipropetrovsk, 249-252 (ukr).

Mermann, E. (2007), Motivation of staff [translat.], Humanities Center, Kharkiv, 185 p. (ukr).

Motivation IT-specialists, available at: http://hr-portal.ru/article/motivaciya-it-specialistov-opyt-kompanii-asp-intervyu-c-olgoy-petrovoy

Moran, Barbara B. (2013). Library and determinants and outcomes, Stockholm school of economics, Stockholm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Herzberg F. One More Time: How Do You Motivate Employees? Job Satisfaction / F. Herzberg // A Reader. - 1976. - P. 17-32. doi: 10.1007/978-1-349-02701-9_2.

 

2. Laming D. Human Motivation: How Does it Work? / D. Laming // Understanding Human Motivation: What Makes People Tick? - Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd, 2004. doi: 10.1002/9780470773383.ch16

 

3. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов / А. К. Клочков. - М. : Эксмо, 2010. - 103 с.

 

4. Гетьман О. О. Побудова ефективної системи управління персоналом на промисловому підприємстві / О. О. Гетьман // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів : тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 21-23 березня 2011 р.). - Дніпропетровськ : ДДФА, 2011. - С. 249-252.

 

5. Мерманн Е. Мотивація персоналу / Е. Мерманн. - Харків : Гуманітарний центр, 2007. - 185 с.

 

6. Мотивація IT-фахівців [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://hr-portal.ru/article/motivaciya-it-specialistov-opyt-kompanii-asp-intervyu-c-olgoy-petrovoy

 

7. Moran Barbara B. Library and Information Center Management / Barbara B. Moran. - Santa Barbara, CA, 2013.

 

8. Gilad Chen Ruth. Work Motivation / Gilad Chen Ruth and Kanfer Robert D. Pritchard. - Routledge, 2008. doi:10.4324/9780203809501

 

9. Bjorklund C. Work motivation studies of its determinants and outcomes / C. Bjorklund. - Stockholm : Stockholm school of economics. - The Econ. research inst. (EFI), 2001.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).102655

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.