Фінансування журналу

Видавець

Український культурологічний центр

Профіль діяльності:

  • активізація громадських ініціатив в дусі концепції відкритого суспільства та піднесення громадської свідомості;
  • сприяння формуванню нової української еліти шляхом:
  • наукового, фахового висвітлення актуальних проблем сучасного українського суспільства і світу на сторінках періодичних видань;
  • створення та розвитку новітніх Think Tanks на Сході України;
  • співпраці, спрямованої на захист прав людини, розвиток вільних ЗМІ та побудову громадянського суспільства;
  • розробка недержавних проектів у галузі економічної реформи регіону Донбасу.

Опис:

Організація почала активну діяльність влітку 1994 р. До сьогодні УКЦентр самостійно та у співпраці з іншими організаціями виконав понад 1000 видавничих проектів має постійні зв’язки з організаціями-партнерами східної та західної української діаспори

Зокрема, Центр:

- заснував і 18 років видає всеукраїнський аналітично-інформаційний журнал “Схід”, який  зареєстровано ВАК України. В рубриках “Економіка”, “Політика”, “Соціологія”, “Екологія”, “Теорія еліт”, “Історія”, “Освіта” та ін. відстежуються відповідні процеси на Сході України та в Україні вцілому в контексті європейських та світових реалій; у 1998, 1999, 2001, 2005 та 2012 рр. на форумі “Преса Донбасу” ж-л “Схід” став переможцем у номінаціях «Журнал регіону», «Рідний край», «Суспільно-політичне періодичне видання» та «За кращу публікацію з нагоди 10-ї річниці незалежності України»; у 2004 р. на “Фестивалі слов'янської книги” журнал нагороджено Дипломом за активну просвітницьку і наукову роботу на Донбасі .

- заснував і розвинув “Регіональну лабораторію підручників та посібників”, яка до сьогодні вже підготувала і видала більше 20 наукових, методичних, праць, зокрема, посібників з літератури, історії, політології й філософії, технічних наук для України (регіони Донбасу й Криму) та Кубані;

- виконав ряд дослідницько-видавничих і освітніх програм та проектів: “Третій сектор”(банк даних НДО Донеччини), “Міст”(співпраця зі східною та західною українською діаспорою), “Народознавство”, “Літня Американо-Українська школа в Лігайтоні”, “Гірничий енциклопедичний словник”, “Мала гірнича енциклопедія”, “Культурні зв'язки Донеччини з українським зарубіжжям”.

Ukrainian Center For Cultural Studies

Спонсори

У різні роки журнал підтримували:

Володимир Васильович РИБАК – народний депутат України

Віра БОДНАРУК, Богдан БОДНАРУК – керівники Товариства ім. Т. Шевченка м. Чикаго, США (1995 р.)

Михайло Петрович Д’ЯЧКОВ – ген. директор виробничого об’єднання “Хлібпром” Донецької обл. (1996 р.)

Валентин Іванович ЛАНДИК – президент ЗАТ «Група «НОРД» (1999 р.)

Юрій Борисович ГРЯДУЩИЙ – генеральний директор виробничого об’єднання «Макіїввугілля» (1995 р.)

Пан Олег РОМАНІВ – голова Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка в Україні (2001 р.)

Пан Ярослав БІЛІНСЬКИЙ – професор Делаварського університету, США (1997 р.)

Вячеслав Іванович САПРИКІН – директор фірми «Дизайн», м. Донецьк (1998 р.)

Віктор Іванович ТРУБЧАНІН – директор ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод» (2000 р.)

Андрій Валерійович СЕРГЄЄВ – генеральний директор холдингової компанії «Гарна» (2000 р.)

Михайло Михайлович ДЕРГАУСОВ – начальник Маріупольського державного морського порту (2001 р.)

Сергій Михайлович Блощаневич – голова Ради ЗАТ “Оболонь” (2004 р.)

Пані Наталя ПАЗУНЯК та ЗЛУЧЕНИЙ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОПОМОГОВИЙ КОМІТЕТ, м.Філадельфія, США (2005)

Віктор Андрійович ПАНКОВ – голова правління, генеральний директор ЗАТ “НКМЗ” (2005)

Пан Василь ЛІЩИНЕЦЬКИЙ, Великий Клівленд, США (2006)

Пан Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ та Рада Директорів Світового Конґресу Українців

 

Для тих, хто зацікавлений у розвитку видання, наш розрахунковий рахунок:

26008474813200 ПАТ "УкрСиббанк"

МФО 351005 ОКПО 21959095

Джерела підтримки

Спонсорська допомога