Історія журналу

Журнал засновано 1995 року, перереєстровано у 2005 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію KB №10398 від 15.09.2005). Засновники: Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ), Український культурологічний центр (м. Маріуполь), Запорізький національний університет (м. Запоріжжя).

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 10.02.2010 №1-05/1 журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: економічні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р., додаток 17), історичні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11) та філософські науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10).

Журнал «Схід» одержав дипломи переможця конкурсу «Книжкова справа Донбасу-1998, 1999, 2001, 2005, 2012» у номінаціях «Журнал регіону», «Рідний край», «Суспільно-політичне періодичне видання» та «За кращу публікацію з нагоди 10-ї річниці незалежності України».

У 2004 році на «Фестивалі слов’янської книги» журнал «Схід» відзначено дипломом за активну просвітницьку й наукову роботу на Донбасі. У 2007 році – нагороджено дипломом загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання».