Схід

«Cхід» – аналітично-інформаційний журнал. З 1995 р. до 2014 року видавався у Донецьку (Україна). З кінця 2014 р. до сьогодні - у м. Маріуполь Донецької області (Україна).

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних, історичних, філософських наук.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 6 разів на рік.

Тематичні серії журналу:

«Економічні науки» - 6 чисел на рік

«Філософські науки» - 6 чисел на рік

«Історичні науки» - 6 чисел на рік

ISSN 1728-9343

Головний редактор: Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор (профіль у системі Google Scholar).

Заступник головного редактора: Тимофєєва Галина Вікторівна.

«Схід» – журнал з відкритим доступом. Це означає, що весь його зміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: економічні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р., додаток 17), історичні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11) та філософські науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10).

Засновники:
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ);
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ);
Український культурологічний центр (м. Маріуполь);
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя).

Наші партнери:
Центр гуманітарної освіти НАН України;
Академія економічних наук України;
Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ);
Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації.


Адреса редакції: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, б. 129, корп. 2, к. 207

тел: +380504733118

Свідоцтво про державну реєстрацію

KB №10398 від 15.09.2005.

Електронна адреса для листування та відправки статей: journal_shid@ukr.net

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського (Посилання)

 Анонси

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

 

Видавець журналу – Український культурологічний центр – став членом професійної організації CrossRef.

 

CrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.

Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює понад 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).

Починаючи з номера 1 за 2016 рік усі статті авторів нашого журналу також отримують відповідний індекс DOI - унікальний ідентифікатор цифрового об’єкта (digital object identifier).

Тепер, посилаючись на таку статтю, автор повинен указувати індекс DOI у References та Списку літератури за ДСТУ. Наприклад:

1. Cherednichenko, O. (2016). Food consumption in English towns and cities, 14th-15th centuries. Skhid, № 2 (142), 65-70 (ukr). doi:  10.21847/1728-9343.2016.2(142).67698

2. Watts, S. (2012).  Food and the Annales School. The Oxford Handbook of Food History / [Jeffrey M. Pilcher (Ed.)]. Oxford : Oxford University Press,  3-18. doi:  10.1093/oxfordhb/9780199729937.013.0001

Або:

1. Чередниченко, О. Раціон харчування англійських міщан XIV-XV ст. / О. Чередниченко // Схід. – 2016. – № 2 (142). – С. 65-70. doi:  10.21847/1728-9343.2016.2(142).67698

2. Watts, S. Food and the Annales School. The Oxford Handbook of Food History / S. Watts [Jeffrey M. Pilcher (Ed.)]. - Oxford : Oxford University Press, рр. 3-18. doi:  10.1093/oxfordhb/9780199729937.013.0001 

 

Подаючи пристатейний список літератури, автори статей повинні не тільки правильно оформлювати бібліографічні посилання, але й указувати індекс DOI до кожного джерела.

Перевірка джерел на наявність такого індексу здіснюється на сайті: http://crossref.org/

У віконці пошуку «Metadata Search» Ви вводите прізвище автора та назву джерела (статті, монографії, тез конференції). Якщо результат пошуку позитивний – Ви знаходите відповідне джерело у базі CrossRef – указуєте номер ідентифікатора. Автор цього джерела підвищує свій рівень цитованості. Автор журналу «Схід» так само підвищить свій рівень цитованості, оскільки доступ до його статті відтепер буде відкритий для 75 мільйонів користувачів.

З огляду на це заохочуємо авторів з України подавати статті англійською мовою.

Редакція журналу «Схід»

 

 

 
Опубліковано: 2016-07-21
 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Історичні науки"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11 (Посилання)

 
Опубліковано: 2015-10-23
 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Економічні науки"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р., додаток 17 (Посилання)

 
Опубліковано: 2015-07-22
 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Філософські науки"

 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10 (Посилання)  
Опубліковано: 2015-05-18
 

"Схід" включено до бібліотеки University of New Brunswick

 

Нью-Брансвік, Канада

 
Опубліковано: 2015-05-01
 

"Схід" включено до бібліотеки German Institute of Global and Area Studies

 

Гамбурґ, Німеччина

 
Опубліковано: 2015-05-01
 

"Схід" включено до бібліотеки University of Southern Denmark

 

О́денсе, Данія

 
Опубліковано: 2015-05-01
 

ЖУРНАЛ "СХІД" У РАМКАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

 

Сучасний історичний момент позначений, на жаль, збройним конфліктом українських урядових військ та правоохоронних структур із військовими антидержавними формуваннями, до виникнення й озброєння яких причетна Росія, а з 24 серпня – також регулярними військовими підрозділами Росії. Це визнано на міжнародному рівні - ООН, ОБСЄ, Радою Європи, лідерами практично всіх провідних країн Західного Світу, світовими політичними та громадськими організаціями.

У цій ситуації фактичної війни роль наукового журналу (зокрема "Сходу"), який не є засобом масової інформації, а швидше майданчиком для дискусії, мабуть, повинна теж змінитися. На нашу думку, саме збереження нашого наукового потенціалу – одна з найголовніших задач в існуючих умовах. І тут своє слово повинні сказати як провідні вчені, так й організатори науки, справжні пасіонарії наукового світу (передовсім - українського), а також, сподіваємося, наші колеги з інших країн світу. Науковця, чиїм основним кредо завжди було об'єктивне оцінювання дійсності, сьогодні часто використовують як пропагандиста - освіченість та вміння формулювати думку дозволяють йому виконувати цю роботу зі створення пропагандистських та контрпропагандистських машин.

Запрошуємо до співпраці з нашим виданням усіх профільних учених (істориків, економістів, філософів), українські наукові школи в цих галузях наук - надсилайте ваші статті, розвідки, матеріали, висувайте нові ідеї (їх розгляне редакція): як відкорегувати тематику журналу згідно з поточним моментом, що в першу чергу надрукувати, які теми ви вважаєте конче необхідними сьогодні й на перспективу.

Редакційна колегія журналу "Схід" працює у форс-мажорних обставинах, більшість її членів тимчасово виїхали в інші міста України - Запоріжжя, Одесу, Київ, Львів та ін. Ми працюємо дистанційно, використовуючи можливості Інтернету, і робимо все для того, щоб номери журналу виходили вчасно.

 

Шановні автори! Чекаємо ваших пропозицій, фахових статей.

Збережімо вітчизняну науку.

Збережімо вітчизняні наукові кадри.

Працюймо в сучасності на Майбутнє.

 

Редакційна колегія
 
Опубліковано: 2014-10-01
 

"Схід" включено до бібліотеки Harvard University

 
Кембридж, США

 
Опубліковано: 2013-10-01
 

"Схід" включено до бібліотеки Yale University

 
Нью-Хейвен, США

 
Опубліковано: 2013-10-01
 
Більше анонсів...

№ 6(152) (2017)


Обкладинка