Схід

«Cхід» – аналітично-інформаційний журнал. З 1995 р. до 2014 року видавався у Донецьку (Україна). З кінця 2014 р. до сьогодні - у м. Маріуполь Донецької області (Україна).

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних, історичних, філософських наук.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 6 разів на рік.

Тематичні серії журналу:

«Економічні науки» - 6 чисел на рік

«Філософські науки» - 6 чисел на рік

«Історичні науки» - 6 чисел на рік

ISSN 1728-9343

Головний редактор: Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор (профіль у системі Google Scholar).

Заступник головного редактора: Тимофєєва Галина Вікторівна.

«Схід» – журнал з відкритим доступом. Це означає, що весь його зміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: економічні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р., додаток 17), історичні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11) та філософські науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10).

Засновники:
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ);
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ);
Український культурологічний центр (м. Маріуполь);
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя).

Наші партнери:
Центр гуманітарної освіти НАН України;
Академія економічних наук України;
Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ);
Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації.


Адреса редакції: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, б. 129, корп. 2, к. 207

тел: +380504733118.

Свідоцтво про державну реєстрацію

KB №10398 від 15.09.2005.

Електронна адреса для листування та відправки статей: journal_shid@ukr.net

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського (Посилання)

 Анонси

 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Історичні науки"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11 (Посилання)

 
Опубліковано: 2015-10-23
 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Економічні науки"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р., додаток 17 (Посилання)

 
Опубліковано: 2015-07-22
 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Філософські науки"

 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10 (Посилання)  
Опубліковано: 2015-05-18
 

"Схід" включено до бібліотеки University of New Brunswick

 

Нью-Брансвік, Канада

 
Опубліковано: 2015-05-01
 

"Схід" включено до бібліотеки German Institute of Global and Area Studies

 

Гамбурґ, Німеччина

 
Опубліковано: 2015-05-01
 

"Схід" включено до бібліотеки University of Southern Denmark

 

О́денсе, Данія

 
Опубліковано: 2015-05-01
 

ЖУРНАЛ "СХІД" У РАМКАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

 

Сучасний історичний момент позначений, на жаль, збройним конфліктом українських урядових військ та правоохоронних структур із військовими антидержавними формуваннями, до виникнення й озброєння яких причетна Росія, а з 24 серпня – також регулярними військовими підрозділами Росії. Це визнано на міжнародному рівні - ООН, ОБСЄ, Радою Європи, лідерами практично всіх провідних країн Західного Світу, світовими політичними та громадськими організаціями.

У цій ситуації фактичної війни роль наукового журналу (зокрема "Сходу"), який не є засобом масової інформації, а швидше майданчиком для дискусії, мабуть, повинна теж змінитися. На нашу думку, саме збереження нашого наукового потенціалу – одна з найголовніших задач в існуючих умовах. І тут своє слово повинні сказати як провідні вчені, так й організатори науки, справжні пасіонарії наукового світу (передовсім - українського), а також, сподіваємося, наші колеги з інших країн світу. Науковця, чиїм основним кредо завжди було об'єктивне оцінювання дійсності, сьогодні часто використовують як пропагандиста - освіченість та вміння формулювати думку дозволяють йому виконувати цю роботу зі створення пропагандистських та контрпропагандистських машин.

Запрошуємо до співпраці з нашим виданням усіх профільних учених (істориків, економістів, філософів), українські наукові школи в цих галузях наук - надсилайте ваші статті, розвідки, матеріали, висувайте нові ідеї (їх розгляне редакція): як відкорегувати тематику журналу згідно з поточним моментом, що в першу чергу надрукувати, які теми ви вважаєте конче необхідними сьогодні й на перспективу.

Редакційна колегія журналу "Схід" працює у форс-мажорних обставинах, більшість її членів тимчасово виїхали в інші міста України - Запоріжжя, Одесу, Київ, Львів та ін. Ми працюємо дистанційно, використовуючи можливості Інтернету, і робимо все для того, щоб номери журналу виходили вчасно.

 

Шановні автори! Чекаємо ваших пропозицій, фахових статей.

Збережімо вітчизняну науку.

Збережімо вітчизняні наукові кадри.

Працюймо в сучасності на Майбутнє.

 

Редакційна колегія
 
Опубліковано: 2014-10-01
 

"Схід" включено до бібліотеки Harvard University

 
Кембридж, США

 
Опубліковано: 2013-10-01
 

"Схід" включено до бібліотеки Yale University

 
Нью-Хейвен, США

 
Опубліковано: 2013-10-01
 

"Схід" включено до бібліотеки Library of Congress

 
Вашингтон,  США
 
Опубліковано: 2013-10-01
 
Більше анонсів...

№ 2(142) (2016)


Обкладинка